Многоплодна бременност

Published on: 09.03.2012

Причини

 • генетични фактори – родове с близнаци
 • при IVF
 • по-често у M-para

Еднояйчни близнаци

 • задължително еднополови, имат еднакво физическо и психическо развитие
 • Има 2 възможности:
  • дву / три и т.н. ядрена яйцеклетка  + 1 сперматозоид
  • бластомерите до 6-8 клетки са тотипонентни. Всяка от тези клетки може да даде началото на близнак.
   • Ако ембрионалните пластинки не се разделят се получават сиамски близнаци срастнали на типични места
   • В зависимост от това кога става разделянето на ембрионалните плостинки, могат да се развият близнаци с отделни или по-рядко с обща плацента.

Двуяйчни близнаци

 • може да са разнополови
 • резлтат от едновременото узряване на повече от една яйцеклетка, в рамките на един овулаторен цикъл
 • имплантацията се осъществява на различни места в ендометриума – отделни плаценти.
 • Ако обаче местата на имплантация са мното близо едно до друго – една плацента. Често пъти кръвотокът към единия близнак е по-слаб.  По-едрия близнак надделява  и отнема кръвотока на другия и се развиват тежки малформации несъвместими с живота (foetus acardius,.acephalus, amorphus …). По- несъвършенния близнак загива и при раждането се изгонва като – foetus papyraceus.

Сиамски близнаци

 • Xyphopagus- срастване в областта на мечовидния изръстък
 • Thoracopagus – гръден кош
 • Cephalothoracopagus – гръден кош + глава
 • Pygopagus – задна тазова стена
 • Craniopagus – глава

Диагноза на могоплодната бременност

 1. УЗД- поставя диагнозата още в 5 -6 г.с
 2. Анамнеза и статус
  • наличие на близнаци в рода
  • бременност след стимулация
  • значителни оплаквания -  недостиг на въздух, отоци по краката и вулвата (притискане на д. куха вена)
  • ранни и късни токсикози на бременността
  • до ML ІІІ –големината на матката е като при едноплодна Бр. След това – матката расте „главоломно”- с 1 см седмично   (ДД Глоздовидна Бр)
   • обиколка на корема над 100 см (ДД Hydramnion, метаболитен Сд, Едър плод)
   • Fundus uteri > 40 см
   • опипват се повече от 2 едри части и на  много места дребни части
   • аускултират се тонове на 2 места с глуха зона м/у тях. Разлика в СЧ  на двата плода

Протичане на бременността

 • Тежка анемия
 • Preeclampsia
 • смърт на единия близнак
 • преждевременно раждане – до 37 г.с.- Установено е че до 30 г.с.  близнаците се развиват както при едноплодна Бр, след това- по-бавно.
 • Placenta praevia

Протичане на раждането

Най-добре е Планово SC.

Поради преразтягане на матката родовата дейност е мудна и раждането протича за 8 -12ч.

Най-чести предлежания при двуплодна бременност:

 • Най-често – двата плода са в главично предлежание- единия в І-ва, а др. във ІІ-ра позиция
 • «глава – седалище»- плода в главично предлежание е по-близо до входа на таза.
  • Колизия- «заклещване» – първо във входа на таза навлиза плода със седалищно предлежание и едновременно с това се спуска главата на другия близнак
 • Рядко – «седалище- седалище» , напречно предлежание и на двата плода

При главично предлежание след раждането на първия близнак, се определя предлежанието на втория (често пъти то се мени). Ако е заел напречно предлежание- ако в рамките на 5-10 мин не настъпи спонтанна вирзия – външна верзия и мануална екстракция на плода.

След раждането на 1-вия близнак, често настъпва родова слабост > Окситоцинова стимулация.

Особености на плацентарния период

 • Метергиновата плофилактика се прави след прорязване на главата на 2-рия близнак
 • 30% с усложнения
  • кръвотечения
  • преждевременно отлепване на плацентата
  • задържане на плацентарни части

Рискове за близнаците

 • Недоносеност – ХМБ
 • Asphyxia по време на раждането
 • Акушерски травматизъм
 • Малформации
 • По-висока перинатална смъртност

 

Share this