Лекарства и бременност

Published on: 09.03.2012

Статистиките показват, че над 92% от жените употребяват две или повече лекарства през различни периоди на бременността, а също така, че около 2% до 3% от всички вродени малформации имат фармакогенен произход.

Влиянието на лекарствата върху бременността зависи от:

 • гестационната възраст на плода
 • кинетиката и механизма на действие на лекарствата
 • дозиране
 • физиологичното състояние на бременната, хранителен и двигателен режим
 • околната среда и други неизяснени фактори.
 • стресогенните фактори вероятно също играят значителна роля.

Видове увреждане на плода от лекарства по време на бременност

 1. Тератогенни увреждания
 2. Токсични увреждания, които могат да се изразяват в изоставане в развитието на плода, намалено тегло или ръст, преждевременно прекъсване на бременността или  в най-тежките случаи вътреутробна смърт на детето.
 3. Разстройства в развитието на функциите на жлезите с вътрешна секреция на плода
 4. Късно появяващи се увреждания, които се изявяват в кърмаческа възраст или детска възраст и могат да се проявяват в нарушение на слуха, или интелектуалното развитие.

Приемането на лекарства през първите 7–8 дни след оплождането, т.е. преимплантационния и нидационния период, а според много изследователи – до 17–20-ия ден след оплождането или убива ембриото, или изобщо не го уврежда.

Периодът на органогенезата (ембриогенезата), обхващащ времето от 3-та до 8-та г.с., е критичен за тератогенезата. Част от лекарствата, достигащи ембриото през този период от неговото развитие, не го увреждат. Други обаче могат да предизвикват аборт, тежки сублетални анатомични дефекти (истински тератогенни ефекти) или перманентни едва доловими метаболитни нарушения, които могат да се манифестират години след раждането (т. нар. скрита ембриопатия).

Пo време на органогенезата всеки орган има свой критичен период на диференциация, когато той е с най-висока ранимост. През петата седмица се образува междупредсърдната преграда; появяват се първите осификации и се оформя полът. Най-висок риск за дисморфогенно повлияване на нервната система съществува от 15-ия до 25-ия ден на бременността, за сърцето – от 20-ия до 40-ия ден и за крайниците – от 24-ия до 46-ия ден.

След І- ви триместър на бременността, повечето органи и системи са вече диференцирани. Изключение правят ЦНС, половият апарат, зъбите. Обикновено неблагоприятното отражение на лекарствените вещества върху плода през второто и третото тримесечие на бременността е подобно на това, което се наблюдава и при майките, т.е. при възрастните.

За първи път тератогенна активност е установена при седативния препарат талидомид (контерган), предписван на бременни по време на 1-ия триместър. По-късно тератогенна активност е установена при цитостатитиците, естрогените, гестагените, андрогените, ГКС, салицилатите, фенитоина, фенобарбитала, кумариновите антикоагуланти, СУП, “социалните” лекарства (алкохол, тютюнопушене, наркотици).

 

Тератогенният потенциал на лекарствaта според FDA

Тератогенният потенциал на лекарствaта според FDA (Food and Drug Agency) на САЩ се определя от отношението риск/полза, известно като Pregnancy Risk Factor (PRC) – рисков фактор за бременност, респ. Pregnancy Risk Category (PRC – рискова категория за бременност).

Различават се пет основни категории:

Категория А – лекарства, които са били тествани за безопасност по време на бременност и са доказано безвредни. Това включва лекарства като фолиева киселина, витамин В6 и тироидни препарати в умерени или дози по предписание.

Категория В – лекарства, които са много използвани по време на бременност и не изглежда да причиняват сериозни увреждания или други проблеми. Тук се включват някои антибиотици, парацетамол, аспартам (изкуствен подсладител), фамотидин (Квамател), Дексаметазон, инсулин (при диабет) и ибупрофен преди третия триместър (Нурофен).

Категория С – лекарства, за които е вероятно да причинят проблем за майката или бебето. Тук се включват също лекарства, за които не са довършени изследванията за безопасност. Повечето от тези лекарства даже нямат започнати изследвания за безопасност. Тези лекарства често са придружавани от предупреждението, че трябва да се използват само ако ползата от приложението им оправдава риска. Аспирин и други лекарства, съдържащи салицилати, не се препоръчват по време на бременност, особено последните 3 месеца. Acetylsalicylate, обичайна съставка на много продавани без рецепта обезболяващи, може да забави раждането и да причини сериозно кървене преди и след раждането.

Категория Д – лекарства, представляващи ясен риск за здравето на фетуса и съдържащи алкохол, литий, phenytoin (Dilantin), и повечето лекарства за химиотерапия при лечението на рак. В някои случаи някои химиотерапевтични лекарства се дават по време на бременност. За бременните със СПИН се препоръчва  zidovudine (AZT). Изследванията показват, че серопозитивните жени, които вземат AZT по време на бременността намаляват с две трети риска да предадат вируса на бебето.

Категория Х – лекарства, които причиняват увреждания на плода и никога не трябва да бъдат употребявани по време на бременност.
Синтетичният естроген DES е използван до 1971г за предпазване от аборт. С течение на времето се установило, че DES не само не предпазва от аборти, но и причинява рак на вагината и маточната шийка.
DES може да засегне както бременната, така и детето. Дъщерите на жени, вземали DES, имат повишен риск от рак на вагината и маточната шийка. Синовете на майки, вземали DES имат повишен риск от неракови образувания по тестисите и недоразвити тестиси. Жени, които са взимали DES, имат повишен риск от рак на гърдата.

 1. PRC A
  • Vitamin C (C – при предозиране)
  • Vitamin D (D-при предозиране)
  • Vitamin A (X-при предозиране)
 2. PRC B
  • Erythromycin
  • Azithromycin
  • Metoclopramide
  • Cefuroxime
  • Benzylpenicillin
 3.  PRC C
  • Aspirin ( D-в ІІІ-ти триместър)
  • Sumatriptan
  • Ciprofloxacin
 4. PRC D
  • Cyclophosphamide
  • Diazepam
  • Phenytoin

Тератогенна активност на някои лекарства и на някои “социални” нетерапевтични средства

 

ACE инхибитори – бъбречно увреждане, хипоплазия на черепа

Аминогликозиди – увреждане на n. statoacusticus

Тетрациклини – изтъняване на зъбния емайл, склонност към кариес, уврежадане на костите

Андрогени – маскулинизиране на женски фетус ; Естрогени – тестикуларна атрофия при мъжки плод

ГКС – Фисура на твърдото небце, вродена катарката

Варфарин – седловиден нос, забавено развитие; дефекти на крaйниците, очите, ЦНС

Валпроати, Карбамазепин – spina bifida и hypospadias

Фенитоин – Заешка устна, фисура на твърдото небце, микроенцефалия, забавено психическо развитие

Фенобарбитал- Абстинентен синдром, забавено психическо и физическо развитие

 

Тютюнопушене – спонтанни аборти / преждевременно раждане, IUGR,  по-виска перинатална смъртност,
Сд на внезапната детска смърт

Етанол, Морфин, Кокаин- IUGR, фетален абстинентен синдром; забавено психическо и физическо развитие

Кофеин (7–8 кафета дневно)- спонтанни аборти / преждевременни раждания /, мъртвораждания, IUGR

Амфетамин - вродени сърдечни аномалии

Хероин – фетален абстинентен сд; спонтанни аборти, вродени краниофациални и сърдечни малформации, забавено психическо и физическо развитие

 

Share this