Спонтанни аборти

Определение

Аборт се нарича всяко прекъсване на бременността преди 20 г.с. (старо 28г.с.), в резултат на което се експулсира плод с тегло под 500g (старо 1000g). Днес се счита, че експулсията на плод с тегло между 500 – 1000g е ІV степен на недоносеност (незрял плод). Ако в посочените срокове се роди плод с по-голямо тегло се води новородено – живо или мъртво.
Ако живородения плод преживее 7 дни се вписва като живородено.

Класификация на абортите

Спонтанен аборт

 1. Ранен аборт -  едноетапен -  до 12 г.с.
 2. Късен аборт – двуетапен – след ML ІV
 3. Abortus imminens – заплашващ аборт
 4. Abortus insipiens – започващ аборт
 5. Abortus progrediens – аборт в ход
 6. Abortus incompletus – незавършен аборт
 7. Abortus completus – пълен аборт
 8. Missed abortion -задържан аборт
 9. Abortus habitualis -
  привичен аборт
 10. Abortus septicus -
  септичен (фебрилен) аборт

Изкуствен аборт

 1. Аборт по желание – Interruptio gravidarum
 2. Аборт по медицински показания
 3. Криминален аборт – Abortus criminalis

Епидемиология и честота

Честота на спонтанните аборти
 • след имплантиране ~ 15%
 • 13-20 г.с. ~ 20% – като 1/3 от случаите се дължат на хромозимни аномалии
Рискове за спонтанен аборт в зависимост от поредността
 • след имплантиране при всяка бременност ~ 15% риск
 • след 2 спонтанни аборта –  до 20 %
 • след 3 – до 40 %
 • след 4 - до 60 %
 • след 5 – над 95%
Причини за спонтанни аборти
 • 40% – идиопатичен – не открива причина
 • 20% от жените кървят в І-ви триместър, но от тях абортират ~50% . Най-чести причини: бременност след аборт по желание; полипи / ендоцервицит.
 • 80% от спонтаните аборти са до 8 г.с. Негодните за развитие яйца водят до развитието на т.нар. „кухи яйца” (липсва ембрион) или до загинал тъкъв (Missed abortion).
  • Причините за тези аномалии за предимно ендогенни: „презряла яйцеклетка“ – 3 дни след овулация, непълноценна сперма – Oligospermia.
  • Екзогенни -
   остри вирусни инфекции;
   лекарства, химикали, вредни навици;йонизираща радиация;
 • Аномалии в гениталната с-ма
  • retroflexio uteri
  • hypoplasia uteri
  • uterus bicornatus
  • Ascherman сд
  • миоматозни възли
  • ендометриоза
 • Хормонални ф-ри
  • неконтролиран ЗД
  • овариална поликистоза – хиперандрогения
  • хипо / хипертиреоза
  • инсуфициенция на corpus luteum
 • Имунологични ф-ри
  • антифосфолипиден сд
  • антиспермални антитела
  • Rh – изоимунизация
  • тромбофилия
 • Късни спонтанни аборти
  - ролята на малформациите намалява. Причините са основно свързани с матката и плацентата:
 • маточни малформации
 • миоматозни възли
 • Abruptio placentae
 • Placenta previa
 • Hydramnion
 • Многоплодна бременност
 • Insuffitientio isthmico – cervicalis (15 % от абортите в ML ІІ)
  • травма – раждане, кюретаж, форцепс, дилатация
  • къса шийка, конизация или ампутация на шийката
  • преципитирано раждане – т.е. продължило по-кратко от нормалното (ср. 8ч)
  • раждане, което е минало безболезнено
  • вродено състояние – увелечена еластичност на маточната шийка (нормално 25% гладкомускомускулни влакна)

Клинична картина

2 основни симптома – БОЛКА и ГЕНИТАЛНО КЪРВЕНЕ

Болка

 • явява се след кървенето и се засилна преди аборта
 • коликообразна или постоянна, като силата й зависи от срока на бременността
  • тъпа пелвична болка в ранна бременност
  • силна коликообразна с ирадиация към кръста и краката в по-напреднала бременност

Генитално кървене

 • също зависи от срока на бременността
 • най-ранните аборти (закъсняла менструация) протичат с по-обилна менструация
 • след 8 г. с . кървенето е много обилно

 

Диагноза

 • от анамнезата
  • срок на бременността по ПРМ
  • оплакванията
 • да се разграничи фебрилен от афебрилен аборт
 • да се разкрие фазата – възвратима или невъзвратима
 • етиолотия – много важна за хабитуалните аборти
 • да се изключи криминален аборт

 

ДД между различните видове спонтанен аборт

Abortus imminens
 • аменорея с различна давност
 • слаба болка ниско в корема
 • оскъдно кървене ex utero при затворен цервикален канал
 • големината на матката отговаря на срока на бременността
Abortus insipiens
 • кървенето и болката стават по-силни
 • шийката на матката се скъсява
 • бременносттавсе още НЕ Е невъзвратимо нарушена
Abortus progrediens
 • коликообразна болка
 • обилно кървене – ясно червена кръв
 • шийката е изгладена; разкритие
 • маточни контракции
 • медикаментозното повлияване е БЕЗ успех – бременността ЩЕ СЕ ПРЕКЪСНЕ
Abortus incompletus
 • големината на матката е по-малка от срока на бременността
 • анамнеза за изпаднали плодни части
 • болката стихва
 • кървенето персистира
 • цервикалния канал е отворен, виждат се съсиреци във влагалището
Abortus completus
 • спонтанно рядко се реализира, обиктовенно при съвсем ранна или по-напреднала бременност
 • големината на матката е по-малка от срока на бременността
 • затворен цервикален канал
 • няма болка
 • оскъдно кървене
 • от анамнезата – изпаднали плодни части
Късен аборт
 • след ML ІV
 • двуетапен
 • водеща е болката
 • маточните контракции зачестяват, но те или не се усещат или са слаби
 • разкритието и скъсяването на шийката е продължително
 • кървене
 • преждевременно изтичане на околоплодните води, без да има разкритие
 • ако аборта е в ход – бременността неминуемо се прекъсва
Insuffitientio isthmico – cervicalis
 • аборт във ІІ-ри триместър или ранно преждевременно раждане
 • безболезнено разкритие с пукане на околоплодния мехур
 • няма кървене
 • Продроми (поради пролабиране на околоплодния мехур)
  • болка ниско в корема
  • по-чести позиви за уриниране
  • по-обилно вагинално течение (слузесто)
Missed abortion – загинал и задържан ембрион / плод
 • оскъдно кървене – тъмнокафяво (може да липсва)
 • матката не расте, а дори намалява (резорбция на околопл. течност, мацерация на плода)
 • изчезват признаците на бременността – гадене, напрежение в гърдите…
 • УЗД – липсва сърдечна дейност (след 7г.с.)
 • намаляване на ЧХГ
 • Риск от ДИК Сд- при загинал и задържан за период от 3- 5 с;

Поведение:

 • в Іви триместър – вакуум аспирационнен метод след дилатация на шийката
 • в ІІ ри триместър
  • PgE2 –вагинално
  • след 14ч настъпва раждане
  • Revisio cavi uteri instrumentalis
  • Abrasio residorum
Abortus habitualis – над 3 последователни спонтанни аборта преди 28 г.с.

Първичен  и Вторичен ( след раждане на жив плод)

Етиология

 • ако са между ML ІV и V – Insuffitientio isthmico – cervicalis
 • хромозомни аномалии – 6 – 8%
 • аномалии в матката
 • дефект в лутеалната фаза – ниски стойности на фоликуларения прогестерон, ЧХГ, плацентарен прогестерон
 • имунологични причини
 • ендокринни заболявание

Поведение

 • извън бременността се изяснява етиологията
  • вредни ф-ри
  • характер на МЦ
  • общи заболявания
  • общ и гинекологичен статус
  • спермограма
 • по време на бременността – специфично, ако е изяснена етиологията

Лабораторни изследвания

 • Хромозомен анализ
 • HCG – 6 – 8 гс
 • HPL – след 14 гс- човешки плацентарен Аген
 • прогестерон и естрогени в 24ч урина
Abortus septicus (febrilis)

Фебрилен аборт е аборт поради възпалителни усложнения в хода на развитието на аборта.

Сериозно усложнение, което почти винаги се дължи на инфектиране на плодния сак.

Рядко при спонтанен аборт. Обикновено при Abortus criminalis

Видове

 1. Abortus febrilris – инфекцията е ограничена в матката
 2. Abortus febrilris complicatus – обхваща и аднекси, параметри, перитонеум, дъглас
 3. Abortus septicus – генерализиране на инф

Клинична картина

 • фебрилитет
 • пелвична болка
 • зловонно изтичане от матката -> септичен шок при прогресиране
  • предвестници на септичния шок
   • психомоторна възбуда
   • хипотония
   • тахикардия
   • хипервентилация
   • олиго /анурия

Поведение

 1. Емпирично АБТерапия – Cephalotin 2g /6h +
  Amikin 500 mg /8h+
  Flagil 500 mg /8h
 2. Abrasio residorum
 3. Профилактика на шока – водно –електролитни р-ри, плазма
 4. Hysterctomia

 

Лечение

Abortus imminens и Abortus completus – възвратими!
 • хоспитализация
 • режим на легло
 • прекъсване на половия живот
 • витамини – A, E, D, C, B6
 • спазмолитици – Papaverinum
 • при по- ранна бременност прогестеронови препарати – Progesteron – i. m., Allylstrenol- tab
 • Cerclage при Insuffitientio isthmico – cervicalis – налагане на циркулярен шев на истмуса
  • Серклаж по MacDonald
   • с двоен копринен конец се прави кесиен шев, който обхваща само лигавицата
   • налага се в 14-18гс
   • 2с преди термин се сваля
  • Метод на Scendi
   • прилага се при зееща или почти липсваща шийка
   • след отпрепариране на лигавицата, цервикалния канал се затваря с 2-3 шева, като конеца минава през цялата стена
При невъзвратими аборти
 • Abrasio residorum
 • след 12 г.с. се изчаква спонтанно изхвърляне на поне по-голямата част от плодния сак, след Окситоцинова индукция

Усложнения на абортите

 1. Раннни
  • травматични – перфорация на матката
  • възпалителни – септичен аборт
 2. Късни
  • Сд на Ascharman
   • a / hypomenorrhoe и стерилитет,
  • хабитуални аборти
  • преждевременно раждане

 

Share this