Преждевременно раждане. Недоносен плод. (Partus praematurus)

Published on: 09.03.2012

Недоносен плод

Поради несъответствие между гестационна възраст, маса и зрелост на плода се въвежда следната класифискация:

 • Плод с ниско т.т. независимо от срока на бременността – недоносен; донесен; преносен
 • Ретардиран плод – плод с  т.т по-ниско от съответната гестационна възраст – недоносен, донесен, преносен
 • Praematurus – роден преди 37 гс- недоносен плод.
 • Плода може да е едновременно недоносен и ретердиран

Степени на недоносеност

 1. Незрели новородени
  • родени между 34 и 36 г.с.
  • по-силно изразена и по-дълготрайна жълтеница
 2. Умерена степен на недоносеност
  • родени между 31 и 33 г.с
  • - RDS, тежки ИЗ
 3. Екстремна недоносеност
  • родени между 28 и 31 г.с.
  • 80% преживяемост

АФ особености на недоносения плод

 • тегло – от 500 до 2500 g
 • дължина- 35-45 см
 • вид на старец
 • кожа
  • vernix caseosa – липсва
  • кожата е суха, ливидна с намален тургор
  • прозират подкожните кръвоносни съдове
 • намален мускулен тонус
 • фонтанелите и шевовете на черепа са по-широки
 • ноктите не достигат до върха на пръстите
 • пъпа е по-близо до симфизата
 • дишането е неправилно и повърхностно
 • плачът е тих (белите дробове не са разгънати)
 • descensus testiculorum – не е завършен

Преждевременно раждане

Етиология
 1. фактори от страна на бременната
  • аномалии в матката
   • хипоплазия
   • малформации
   • миоматозна матка
   • синехии в матката
  • инстмико- цервикална недостатъчност
  • общи заболявания – възпалителни, психогенен стрес, ЗД, токсикози на бременността
  • по-рискови са крайните възрасти в репродуктивния период
  • ниско тегло и ръст на бременната
  • ако при предишна бременноста раждането е предтерминно – риска е 25%
  • вредни ф-ри / навици
  • недохранване
  • I-para или
   M-para с над 4-5 ражания
 2. фактори от страна на плода
  • Многоводие / многоплодие / едър плод
  • преждевременно пукане на околопродния мехур
  • Placenta praevia ; Abruptio placentae
  • Abortus imminens в І–ви триместър на бременността
  • Hyperemesis
  • Preeclampsia (Хр. плацентална инсуфициенция)
Патогенеза

Пусковият механизъм не е изяснен. Установена е ролята на простагландините, които предизвикват кантракции и узряване на маточната шийка.

 

Критерии за истинско предтерминно раждане
 • регулярни контракции – повече от 1 контракция  на 10 мин с продължителност 30 сек
 • болка в корема и кръста
 • скъсяване на моточната шийка
 • разкритие над 2 см
 • изглаждане над 80 %
Профилактика

От ІІ –ри триместър при всички бременни

 • профилактика на анемията
 • саниране на влагалището
 • лечение на асимптомната бактериурия
 • облекчен режим на труд
 • Не- алкохол, цигари, вредни ф-ри на работната среда
 • следи се за появата на белези за предтерминно раждане
  • тежест в малкия таз и влагалището (менструално подобна болка)
  • често уриниране
  • чести и болезнени контракции
  • КТГ – Non stress test
  • промени в маточната шийка
  • по-обилно слузесто вагинално течение
Лечение
 • Режим на легло
 • Индикации за токолиза
  • бременност преди 35 г.с.
  • запазен околоплоден мехур
  • скъсена мах 50% маточна шийка
  • разкритие мах 3 см
  • при спукан околоплоден мехур с цел профилактика на ХМБ с ГКС

 Fenoterol (Partusisten)

 • 1 amp.=0.5mg
 • 1 tab. = 5mg
 • По схема
  • 1-2 дни по 1 amp. i.v в  500ml 0.9% NaCl
  • 1-2 седмици- 4(6)tab /24h
  • - 4 (6 ) tab / 24h
 • НЛР
  • тахикардия, хипотония, хипокалиемия , белодробен оток
  • преодоляват се с Izoptin – 1 amp /24h

Indometacin

 • намалява ростагландиновата синтеза
 • 3 дни- 4х1 supp.rect.

Nifedipine

 • намалява нервно-мускулната възбудимост
 • 1 tab. = 10mg
 • начална доза – 3 tab
 • поддържаща доза – 2 tab / 8h

Спазмолитици

 • Papaverinum
 • Spasmalgon
 • No – Spa

Мg – препарати

 • намалявет нервно-мускулната възбудимост
 • Параентерални препарати
  • Cormagnesin (Magnesii sulfas)
  • Magnerch (Magnesii aspartas)
   -   1 amp.= 10% и  20%
 • Перорални препарати
  • Magnerot (Magnesii orotas) -  1 tab. = 500mg
 • Контраиндикации
  • СС Заболявания
  • нарушена бъбречна ф-я
  • Myastenia gravis
 • НЛР
  • чувство на затопляне
  • гадене, подръщане, диария
  • артериална хипотония
  • брадикардия
 • Дозировка
  • начална натоварваща доза – 4 amp. 10% ( 4g) за 30 мин
  • поддържаща доза – ? от натоварващата
  • след това- per os – ? от натоварващата доза – при поява на диария дазата се намалява
 • Мониториране
  - терапевтично ниво 2-3.5 mmol/l
 • Предозиране – над 4 mmol/l -  магнезиева интоксикация
  • изчезване на пателарните рефлекси
  • потискане на дишането
  • над 7.5 mmol/l – сърцето спира
Поведение при изтекли околоплодни води
 • оглед за пролапс на пъпна връв
 • изследване на амниотична течност
  • микробиология
  • определяне белодробната зрялост на плода (лецитин /сфингомиелин)
 • Ampicillin – 4х2g  i.m.
 • Celeston – 12 mg / dd i.m. – 3 дни
 • Родоразрешение
  • при недоносен плод, често пъти родовата дейност е слаба и раждането се протрахира
  • идеалният вариант е спонтанно раждане per vias naturalis като при прорязването се прави епизиотомия / перинеотомия

 

Share this