Преносена бременност. Преносен плод

Published on: 09.03.2012

На термин, т.е. на 280 ден (в 40 г.с.)  раждат едва 5% от бременните.

За биологична преносеност говорим, когато раждането след 42 г.с. Новороденото дете се ражда с признаци на преносеност. Биологичната преносеност обикновено е и хронологично преносена.

Хронологично преносена бременност т.е. удължено време на вътреутробно развитие.

Възможно и раждане на преносен плод при раждане на или преди термина, както и да липсва биологична преносеност при по-голямо хронологично преносване.

Етиология

Не е ясна

50% от жените, к` веднъж се преносвали при следваща бременност тя пак е преносена.

Установено е, че по-често преносват жени, които преди забременяването са употребявали ОКС.

Друг факт – забавена овулация.

Патофизиология

 • Oligohydramnion
 • „стареене на плацентата” -  води до хронична хипоксия на плода, нарушена нутритивна ф-я на плацентата и IUGR
 • Осн. механизъм при преносването е дехидратацията на плода
  • суха и набръчкана кожа
  • хипотрофия
  • олигурия
  • хиповолемия
  • повишен Hct
  • полицитемия

Диагноза

NB!  След 294 ден post meustruationem силно се повишава риска от интраутеринна смърт на плода, особено при I- para и по-възрастни бременни.

 • т.т. престава да расте, даже намалява
 • намалява обиколката на корема
 • по срока на аменореята (датата на оплодителния коитус)
 • датата на първите усетени движения на плода
 • NB!КТГ- Non sress test
  • повтарящи се късни децелерации, говори да хронична плацентарна инсуфициенция
  • поява на променливи децелерации– поради маловодие пъпната връв се притиска
 • Ехографски данни за намелено количество на оклоплодната течност
 • свободен естриол и естрадиол в серум – NB! – стръмнно спадане – заплашваща интраутеринна смърт

Поведение

 •   8 -10 ден post terminum – хоспитализация
  • чака се спонтанно
  • или индуцирано раждане при благоприятен цервикален статус и данни за влошаване състоянието на плода
 • Индикации за първично S.C.
  • изразено фетално страдание
  • възрастна първескиня
  • седалищно предлежание

Преносени новородени деца

 • плода е едър –  над / около 4000g
 • вкостяване на шевовете на черепа – опасност от пелвио- краниална диспропорция

Синдром на преносване – степени на преносеност според степента и изразеноста на биологичната преносеност:

І ва степен

 • дълги нокти, надрастващи фалангите
 • намалена подкожна м. т.
 • „ръце на перачка”- мацерирана кожа по гънките на ръцете и краката
 • умерено изплашен вид на лицето

ІІра степен

 • + Сд на Ballantyne-Runge  - жълтозелна оцметка на кожата, обвивките и пъпната връв

ІІІта степен

 • +
  Тежък РДС ; сбръчкана суха кожа-
  „Little old man”

 

Share this