Късни токсикози на бременността

Обща характеристика

Развиват се във втората половина на бременността ( след 20 г.с.) – най-често в последните 6-8 седм от бременността.

Най- общо късните токсикози на бременността се делят на 2 основни групи:

 1. Есенциални (първични – предизвикани от бременността)
  •  предимно у I-para и у млади жени
 2. Суперпонирани (вторични)
  • развиват се на база на предшестващи хипертензивни състояния
  • предимно у М-para и по-възрастни
  • често преди 20 г.с.

Класификация на късните токсикози на бременността (syn ЕPH- гестози)

Есенциални

 • Нехипертензивни – отоци +/- протеинурия
 • Preeclampsia -  лека и тежка форма
 • Eclampsia imminens
 • Eclampsia

Суперпонирани

 • Хронична хипертония
 • Хронични бъбречни заблявания
 • ССЗ с хипертония

 

Честота

10% от усложненията на бременността.

Предимно Preeclampsia от първичен тип.

 

Етиология

Специфични за Homo sapiens
 • изправен стоеж
 • комресия върху пикочопроводите и бъбреците
Рискови ф-ри за развитие на Preeclampsia
 • ф-ри обуславящи прекомерно разтягане на маточната стена
  • Многоплодна бременност
  • Mola hydatidosa
  • Hydramnion
  • Hydrops placentae et foetus
 • Вродени / придобити общи заболявания
  • ССЗ
  • ЗД
  • Хронична хипертония
 • Други – нисък социално-икономически статус

Патогенеза

 1. Понижено кръвооросяване на матката и плацентата
  • Doppler на aa. umbilicales – намален / липсащ, дори обратен диастолен кръвоток ( плацентарна хипоперфузия)
 2. Повишена чувствителност към вазопресорни субстанции (РААС)
 3. Повишена склонност към тромбози – ДИК сд (намалено съотношение Pg / TxA2)

Патоанатомия

Според някои автори ДИК Сд е пусковия фактор, на него се дължат измененията в плацентата, черния дроб, бъбреците, хипофизата.

 • в съдовете на бъбрека се образуват фибринни тромби – микрокръвоизливи, инфаркти. Страда предимно ГФ.
 • увеличен черен дроб със субкапсуларни кръвоизливи
 • фибринни тромби в мозъка – точковидни кръвоизливи и оток
 • плацента
  • фибриноидна некроза
  • тромбоза
  • кръвоизливи
  • инфаркти
  • субендотелно натрупване на пенести клетки (остра атероза)

Preeclampsia gravidarum – Клинична картина

= ЕРН –гестози = отоци + протеинурия + хипертония

Отоци – най-ранния см, патологични са когато са генерализирани.

Докато при нормална бременност, количеството на екстравазата нараства с 2-3л, при късните токсикози може да е до 20л > хиповолемия и хемоконцентрация.

 • скрити отоци – нарастването на тегло е над физиологичната норма за послeдните месеци от бременността (при норма 400-500g)
 • отоци по долните крайници, които не изчезват след почивка
 • генерализирани отоци – Anasarca + вулва + клепачи

Протеинурия – късен см, говори за морфологично увреждане на паренхимните органи.

 • над 0.3g/24h – при 2х изследване през 6ч – хипоалбуминемия + диспротеинемия

Хипетония -най-тежкия и най-опасен см.

 • релативно повишение с 30 mmHg – за систолното и с 15 mmHg – за диастолното АН
 • При RR 170/100 mmHg, риск от
  преждевреминно отлепване на плацентата;повишава се перинанална смъртност
Критерии за тежест на Preeclampsia`та
 1. Диастолно налягане – над 110 mmHg
 2. Протеинурия – над 5g/24h (++)
 3. Еclampsia imminens
  • главоболие
  • болки в епигастриума ( чернодробен произход)
  • гадене и повръщане
  • зрителни нарушения – диплопия, тъмни кръгове, amaurosis
 4. Oliguria
 5. Повишен S- креатинин
 6. Вторична прееклампсия
 7. Белодробен оток
 8. Асцит
 9. HELLP – синдром ( Hemolisis, Elevatet liver enzimes, Low PLC)
 10. Хипотрофия на плода
 11. Icter- хипербилирубинемия

 

Еclampsia gravidarum -  Клинична картина

(гр. светкавица, ”гръм от ясно небе”)

Гърчове и кома. Възникващите един след друг гърчове без възвръщане на съзнанието, формират Status eclampticus.

Броят на пристъпите е различен, но с всеки следващ комата се задълбочава и рискът от Ex. letalis ресте.

Стадии:
 1. Продромален
  • 30 сек – 1 мин
  • леки фибрилерни потрепвания на лицевата мускулатура
  • втренчен поглед
 2. Тетаничен гърч
  • 15 – 20 сек
  • генерализиран тоничен гърч
  • изпъкнали очни ябълки
  • дишането спира
  • цианоза
  • езика се прехапва (контрактура на масетерите)
  • опистотонус
 3. Конвулсии
  • 1 -2 мин
  • разхвърляни движения започващи от лицето и се разпространяват по-цялото тяло
  • дишането се възстановява, но е повърхностно
  • цианозата се засилва
  • от устата – кървава пяна
 4. Кома
  • дишането става шумно, стерторозно
  • цианозата изчезва
  • след излизане от комата – пълна амнезия
ДД
 • съдови заболявания на ЦНС – тромбоза, емболия, кръвоизлив
 • енцефалит, менингит
 • Хипертензивна енцефалопатия
 • Феохромоцитом
 • На комата – уремия, ЗД
Прогноза
 • 5% майчина смъртност
 • 20% преждевременно раждане
 • Хронична плацентарна инсуфициенция

 

Лечение на късните токсикози на Бр

Единственото патогенетично лечение е раждането !!!

Асимптоматична (лека) прееклампсия
 • родоразрешение в 37 г.с.
 • богата на белтък храна
 • проследяване
 • Cormagnesin за профилактика на гърчовете
Симптоматична прееслампсия
 • родоразрешение в 34 г.с.
 • Антихипертензивно Ле при АН над 160/100mmHg – Methyldopa, Хидралазин (по основните правила за лечение на АХ, само без ARB)
 • Вливания
  • албумин
  • водно-солеви р-ри
  • Mannitol
 • ?- Metazone
 • Cormagnesin
HELLP Сд, Eclampsia

Родоразрешение, независимо от срока на Бр

Профилактика

 • Aspirin – до 150 мг/24ч
 • Ca – aspartat – намалява чувствителността на рецепторите към АТ ІІ
 • богата на белтък храна

І – para развили тежка Preeclampsia иматс висок риск да я развият отново при последваща бременност и особено ако е развита преди 30 г.с.

 

Share this