Сърдечно-съдови и инфекциозни заболявания през време на бременността

Published on: 09.03.2012

Бременност и сърдечни заболявания

Най-чести СС Заболявания
 • клапни патология с ревматична етиология – 80% – АС > МС > МИ  > АИ
 • Вродени сърдечни Заболявания
  • ductus Botalli perssistans
  • foramen ovale  perssistans
Определяне на функционалния клас по NYHA

Клас І – без оплаквания

Клас ІІ – опраквания само при наторавания по-големи от обичайние

Клас ІІІ – оплаквания при рутинна ежедневна работа

Клас ІV – оплаквания в покой

Основни симптоми в кардиологията
 • ортопнея
 • диспнея
 • asthma cardiale
 • шумови находки
Поведение

При клас І и ІІ:

 • бременноста и раждането – б.о.
 • стриктно наблюдение от кардиолог за ранно откриване признаците на декомпенсация
  • кашлица
  • хрипове
  • задух
  • отоци
 • 1% от бременните с ФК І в началото на бременността , към края са ФК ІV
 • 10ч сън нощем + 2х1ч почивки през деня
 • раждане – per vias naturalis

Клас ІІІ

 • бременността и раждането са свързани с много висок риск както за майката така и да плода
 • препоръчва се оборт по медицински показания

Клас ІV

 • терапевтичен аборт до ML ІІІ

 

Разширени вени. Тромбоемболия

Предразполагащи ф-ри
 • хормонални ф-ри – естрогени, прогестерон
 • увелечената матка, затруднява венозния оток към сърцето
Рискови ф-ри за тромбоемболия
 • промени в реологичните с-ва на кръвта (повишена съсирваемост)
 • забавен венозен оток от долните крайници
 • залежавене – прилага се с терапевтична цел при симптоматични пациенти – при болка и отоци по краката
  • профилактика с елевация и елестична превръзка
 • възраст на 40г и M-para
 • прекарани тромбоемболични инциденти в миналото
 • по-висак е риска при жени с кръвна група А, В или АВ
Повърхностен тромбофлебит
 • по-чест по време на Бр. е НЕ ВОДИ ДО ЕМБОЛИЗАЦИЯ
 • вената е палпаторно болезнена
 • кожата е по-топла
 • усеща се възловидно уплътнаване
Дълбок тромбофлебит
 • болка, оток и промяна в цвета на кожата
 • Heparin( за профилактика на БТЕ)
  • от 13 г.с. –  2x 5 000 UI  s.c.
  • след 30 г.с. – 2x по-висока доза
  • НЛР
   • хематом в мястото на апликация
   • остеопороза
   • тромбоцитопения

Инфекциозни заболявания по бреме на бременността

 

Остри инфекциозни З

ОИЗ имат неблагоприятно отражение върху бременността, защото протичат по-тежко, а усложненията са сериозни:

 • спонтаннен аборт / преждевременно раждане
 • тератогенен ефект ( рубеола, CMV)
 • интраутеринна смърт на плода
Факторите с неблагоприятно въздействие са:
 • диаплацентарно преминаване на инфекциозния причинител
 • интоксикацията – бактериалните токсини преминават фето-плацентарната бариера
 • остър хориоамниотит- възпалително – дегенаративни изменения в децидуата
 • фебрилитетът може да предизвика маточни контракции, а поради прегряване и смърт на плода
Еmbriopathia rubeoloca
 • очни  – 50% – катаракта, микроофталмия, глаукома
 • сърдечно-съдови малформации
 • глухота
 • Micro / Hydrocephalia
 • при заразяване в І-ви триместър риска е близо 100% – аборт по медицински показания
CMV
 • ембриопатия
 • фетопатия
Грип
 • в ранна Бр има тератогенен ефект- микроцефалия; ципки на устните и лицето
 • преждевременно прекъсване на Бр
 • тежки усложнения – Бронхопневмонии, Ендометрит, Перитонит, Пуерперални инфекции

 

Хронични инфекциозни З

Белодробна туберкулоза

Не се явява причина за прекъсване на Бр по терапевтични съображения.

При активна форма на Tbc заболяването се влошава поради:

 • emesis / hyperemesis – водят до непълноценно хранене
 • рекалцификация на стари огнища – плода извлича Са
 • усложнения по време на раждането – разкъсване на каверни и хематогенна разсейка на инфекцията
 • хипоксията води до нарушения в развитието на плода
 • Поведение
  • забранява се забременяване в активна ф-ма на Tbc и 2-3 год след туберкулостатично Ле
  • в активна форма – да не кърми
  • детето се отделя от майката мин за 6 седмици и се ваксинира с BCG
Токсоплазмоза
 • заразяване чрез едър рогат добитък, свите, кучета (ухапване, замърсени ръце)
 • след кратък ИП –  ХСМегалия + ^ л. в.
 • при инфектиране в Іви триместър – интраутеринна смърт или тежки малформации
  • хидроцефалия
  • хориоретинет
  • енцефалит
  • ХСМегалия  + иктер
 • Вродена токсоплазмоза – при инфектиране през ІІ –ри триместър

 

Венерически З

Сифилис

Диаплацентарно заразяване след ML ІІ

Вроден луес на недоносените и мъртвородените – 25% -  интраутеринна смърт на плода

 • смъртта на плода настъпва поради промени в плацентата – голяма, оточна, съдове с облитерирал лумен
 • обикновено плода загива между ML V и VІІ и 10-15 дни след това се ражда преждевременно – мацериран.
 • кожата е лесно къслива.
 • органите са подложени на автолиза и в тях се откриват милиарни сифилиди

Ранен вроден луес - развида се 2-3м след раждането

 • Pemphygus lueticus- мехури по кажата на дланите и стъпалата
 • Pneumonia alba -  интерстициална
 • Osteochondritis luetica – псевдопарализа на Parrot
  • обездвижване – нарушена е  осификацията между диафизата и епифизата на фемора
 • ХСМегалия – голям корем – асцит + дефузен интерстициален хепатит (Кремъчен черен дроб)
Gonorrhoea
 • забременяване в острия стадии е невъзможно (затруднено) поради възпалителните изменения
 • хроничната гонорея не е пречка за забременяване, заразяването може да е преди или по време на Бременността
  • 8-16 г.с. – спонтанен аборт – поради ендоцервицит
  • след това разпространението на инфекциятя се ограничава само в долен генитален тракт
  • по време на раждането
   • асцендиране – вторичен стерилитет
   • гонороичен конюнктивит у бебета
СПИН

 

ИЗ на  други органи и системи

Pyelonephritis gravidarum

Най-честото заболяване на отделителната системаа по време на бременнстта.

 • 30- 70% – анамнеза за прекарано бъбречно З в миналото
 • E. сoli
Типична клинична картина в острия стадий
 • фебрилитет с втрисане
 • тахикардия
 • често повръщане
 • болка в кръстта – Succ. renalis ++
 • урина
  • Левкоцитурия
  • Бактириурия
  • умерена Протеинурия
Лечение
 • сигнификантната бактериурия при бременни се лекува
 • уроантисептици
 • Biseptol
 • постерен режим
Вирусен хепатит

Честа причина за Иктер по преме на бременността.

 • неблагоприятно за плода – често спонтанни аборти – ВИРУСЪТ НЕ ПРЕМИНАВА ДИАПЛАЦЕНТАРНО
 • През ІІ-ра половина на бременността, може да премине в активна форма – изхода е летален
 • при ХАХ- аборт по медицински показания
 • постпартални усложнения – кървене (лош коагулационен статус)
 • новороденото е с ниско т.т.
Pruritus gravidarum
 • локален сърбеж (вулва, анус) с неинфекциозна генеза
 • идиопатична жълтеница
 • ЗД

 

Share this