Плацентарна инсуфициенция

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

Дефиниция

Плацентарната инсуфизиенция е състояние, при което плацентата не може да осигури храненето, растежа и хомеостазата на плода. Острата плацентарна исуфициенция е свързана предимно с разстройство на респираторната функция на плацентата, докато хроничната – предимно с нутритивната й.

Клинично плацентарната инсуициенция се проявява в три форми

 • остра – настъпва за мин / часове – настапва при отлепване на плацентата и по време на раждането
 • подостра – дни – в последните седмица от бременността
 • хронична – месеци

Етиология на хроничната плацентарна инсуфициенция

 • от страна на бременната
  • тежки соматични заболявания – белодробни, сърдечно-съдови, тежка анемия
  • възрастна първескиня
  • пушачки
  • утежнена акушерска анамнеза – обарти, мъртвораждания, стерилитет
  • токсикози на бременността
 • от страна на плода
  • хемолитична боласт на новороденото
  • аномалии на плацентата
  • възли на пъпната връв
  • притискане на пъпната връв

Клинична картина

 • липса на нормално нарастване на т.т. или обратно – стръмно покочване на т.т – ЕРН гестози
 • IUGR
 • новороденото е с по-ниско т.т. от съответстващото на гестационната възраст
 • слабо изразена подкожна м.т.
 • преносена бременост
 • смущения в адаптацията (40% перинатална смъртност)

Морфология на преносената плацента

 • по-малка дебелина
 • инфаркти, фибринни и Са отлагания
 • въсите са фиброзирани и сбръчкани
 • тромбоза и облитерация на централните съдове

Диагноза

 • анамнеза
 • намаляване нивото на естрогените в S и U
 • КТГ- NST, ФОТ
 • УЗД
 • Доплер сонография
 • Амниоскопия – след 36 г.с. мекониум в околопродната течност

Поведение

 • режим на легло
 • токолиза
 • Хепарин – само в ранна фаза
 • родоразрешение –S.C.

 

Share this