Шок в акушерството

Tags:
Published on: 09.03.2012

Спешно състояние – остра циркулаторна недостатъчност водеща до хипоперфузия и хипоксия в тъканите.

Етиология и патогенеза

 • Хеморагичен шок в резултат на остра кръвозагуба
 • Кардиогенен шок – ОСН – ОМИ, тежки РПН, емболия, тромбоза
 • Септичен шок
 • Травматичен шок – руптура на матката, тежка родова травма, силни и болезнени контракции, пролонгирано раждане

Общ патогенетичен механизъм

 • хиповолемия -> намаляване на МОС
 • симпатикотония
  • съдовете на сърцето отговарят с вазодилатация (бета – рецептори)
  • подобрява се контрактилитета на миокарда и се увеличава на СЧ
  • в зоните с алфа – рецепотори – вазоконстрикция – кожа, вътрешни органи, бъбреци
   • активира се РААС – временно покачване на АН
   • хипоксията и ацидазата водятдо парализа на прекапилярните сфинктери -> ектравазация и интерстициални отоци
   • хемоконцентрация -> ДИК Сд -> циркулацията в тъканите окончателно спира
  • хеморагична диатеза от преразходен тип -> задълбочаване на хипоскията – ПОРОЧЕН КРЪГ!

Развива се:

 • ОБН – олиго /анурия поради тубулна исхемия
 • ОДН + ОСН – тахидиспнея, такикардия, цианоза
 • Stress ulcus
 • Метаболитна ацидоза
 • Студена и влажна кожа

Фази на шока

 1. Еректилна – кратка – речева и моторна възбуда;  тахипнея при пулс и АН- б.о.
 2. Торпидна – степени

І ст

 • систолното RR пада до 100 mmHg
 • пулс до 100 / мин
 • намалена рефлекторна възбудимост
 • запазено съзнание

ІІ ст

 • RR пада до 80 mmHg
 • СЧ – 120 / мин
 • дишането е тахипноично и повърхностно

ІІІ ст

 • RR пада под 80 mmHg
 • кожата е бледа, синкава, покрита със студена пот
 • безсъзнание

Диагноза

 • хипотония с хахикардия
 • бледа и студена кожа
 • акроцианоза
 • олиго / анурия
 • + Hct, Hb, Белтък, кагулационен статус и АКР

Поведение

Комплексно – според генезата

 • положение Тренделенбург и повдигане на долните крайници (подобрява се венозния приток към сърцето и УОС)
 • борба с хиповолемията -> водно-солеви р-ри, кръв и кръвни продукти
 • борба с ОДН -> О2
 • борба с ОСН -> Допамин, Адреналин
 • борба с метаболитната ацидоза  -> NaHCO3
 • борба с ОБН -> Furantril
 • ГКС

Амниотична емболия

Драматично протичащо усложнение на раждането с над 80% леталитет, поради навлизане на амниотична течност във венозната система на майката.

Предразпорлагащи ф-ри и условия

 1. Увеличаване на налягането в амниалния сак над това във венозната с-ма – получава се най-често при Окситоцинова индукция на раждането -> маточните контракции са много силни, а шийката – ригидна и неотстъпчива.
 2. Разкъсани и зеещи венозни съдове на матката
  • преждевременно отлепване на плацентата
  • разкъсване на маточната шийка
  • маточна атония

Амниотичната течност съдържа клетки и БАВ – Pg, серотонин, кинини, тромбопластин. Попаднала във вените на матката, тя достига до белия дроб -> КАРДИО–ПУЛМОНАЛЕН ШОК

 • ДСН
 • силно повишаване на ЦВН и спадане на АН
 • РПН -> кома и смърт

Ако в хода на едно раждане или непосредствено след това се развие внезапно дихателна недостатъчност, цианоза и шок да се подозира амниотична емболия !!!

Поведение

 • интубиране
 • мониториране на жизнените показатели
 • целия набор мероприятия при шок

Хипо и афбриногенемични кръвотечения

1 -20% от кръвотеченията в пуерпериума.

Смущения в кръвосъсирването настъпват при фибриноген под 100mg (при норма 300 – 600mg)

Етиология и патогенеза

 • при Abruptio placentae, тромбопластинът от плацентарното място постъпва в общото кръвообращение -> фибриногена се превръща в фибрин -> тромбоцитите агрегират върхуу фибриновите депозити -> ДИК сд
 • Missed abortion – отделят се продукти от автолизата
 • Peeclampsia
 • Септичен аборт -  ДИК, Циркулаторен колапс

Клинични форми

 1. Латентна – липсва хеморагичен сд, но фибриноген и протромбин започват да намаляват
 2. Средно тежка – кървене с прекъсвания- съсирването е налице, но е слабо и съсиреците бързо се лизират
 3. Тежка – силно неспирно кървене – кръвта не се съсирва -> хеморагична диатеза и шок

Поведение

 • Изясняване на етиологията
 • Хепарин – профилактика на ДИК – болус 3 000 UI + капково 15 – 20 UI / h
 • Trasilol – фибринолиза – 50 000 UI
 • Плазма, кръв, тромбоцитна маса

 

Share this