Акушерска анамнеза. Определяне срока на бременността и вероятната дата на раждането

Published on: 09.03.2012

Задачи на акушерското изследване

 1. Има ли бременност?
 2. В какъв срок е бременността?
 3. Как протича тя?
  • нормално?
  • с усложнения? – у майката, у плода или и двете
 4. Каква е вероятната дата на раждане ? (термина)
 5. Каква е прогнозата? – за майката, за плода и за бебето

 

Признаци на бременността

 1. Съмнителни-наблюдават се и у небременни жени
  • гадене, повръщане
  • раздразнителност, неспокойствие
  • amenorrhoеa
  • промени във вкуса – глад за определен вид храни
 2. Вероятни - винаги ги има при бременни, но може да се наблюдават и при други физиологични / патологични състояния
  • пигментации – linea fusca, chloasma gravidarum
  • промени в гениталиите – сочност, ливидност, увеличена матка
 3. Сигурни-  специфични за бременността
  • ? ЧХГ (ОТНОСИТЕЛЕН – може да се наблюдава и при трофобластна болест)
  • движения на плода (ОТНОСИТЕЛЕН – може да се наблюдава и у жени със силно желание за забременяване – перисталтика)
  • сърдечна дейност

Акушерски преглед

 • първа половина на бременността- 1х месечно, втора половина- 2х месечно

Обща анамнеза

 • Паспортна част – Възраст !!! – Подсказва рискове
 • Вредни навици – NB!
 • Професия – Вредности !!! Евентуално трудоустрояване
  • Йонизираща радиация
  • вибрации
  • работа в много топли / студени помещения
  • напрегната умствена работа
  • тежък физически труд
 • Фамилна анамнеза
  • ЗД
  • Сърдечни З
  • Психични З
  • раждане на дете с малформации / хромозомни аномалии у роднини по 1-ва и 2-ра линия
  • данни за генетични аномалии
 • Минали З. -  Значение за протичането и прогнозата
  • Рахит – деформация на таза
  • ревматизъм – сърдечен порок
  • TBC- увредена белодробна ф-я
  • Травми- на таза, на ЦНС
  • Стерилитет- колко време и у кого е причината?
  • Прекарани в миналото операции
   • Изследва се функционалното състояние на съотв. орган
   • Гинекологични операции- NB!!!!
  • Прекарани в миналото ИЗ / скорошен контакт с инфекциозно болен  ~ Рубеола

Акушерска анамнеза

 • особености на МЦ
  • menarche
  • интервал, ритъм, качество, количество
  • dysmenorrhoe

   Късно менархе , болезнена, оскъдна менструация ,
   насочват към хипоплазия на матката и овариална хипофункция , което е опасно – бременността е рискова – Аборт / Преждевременно раждане

  • Данни за настоящата и предходни бременности
   • дали е I – para или M – para
   • интервал м/у предишното и настоящето раждане
   • ако предишното раждане е протекло без усложнения, то твърде вероятно и това да е без такива (не е задължително)
   • при многораждали – предпоставка за усложнения по време на бременността и раждането
    (цервикална недостатъчност, аномалии в положението на плацентата)
   • данни за оперативни вмешателства по време на предишна бременност / раждане ( утежнява прогнозата)
    • SC
    • Форцепс / Вакуум екстрактор
    • Мануална екстракция на плацентата,
     Инструментална ревизия на матката
    • секлаж поради цервикална недостатъчност
   • Състояние на новороденото при предходно раждане
    • Apgar score
    • родова травма
    • малформативен плод
   • Случаи на многоплодна бременност в семейството / IVF

Определяне срока на бременността и термина

 • по дата на последната редовна менструация
 • евентуално датата на оплодителния коитус

метод на Negele =  първи ден от ПРМ – 3 месеца  +   7 дни = термина

(Корекция – при МЦ различен от 28 дни)

 • по датата на първото усещане движението на плода

  I – para- 20 г.с.   +   20 (22) г.с до общо 40 г.с.

  M – para- 18 г.с.

 

Share this