Акушерско изследване – палпация, мензурация, аускултация. Положение на плода в матката

Published on: 09.03.2012

Задачи на акушерското изследване

 1. Има ли бременност? Ако да – маточна или извънматочна е тя?
 2. Какъв е срока на бременността?
 3. Едно /многоплодна e?
 4. Положение на плода в матката?
 5. Жив ли е плода?
 6. Как се развива плода?
 7. Има ли фактори от генетично естество, които да застрашават нормалното развитие на плода?
 8. Ако бременността протича с усложнения, то това отразява ли се върху развитието на плода?
 9. Какво е положението на плацентата?
 10. Оценка на костния родилен канал.
 11. Проследявана ли е бременността?

Гинекологичен статус

 • Белези на бременност- ливидност, сочност на вулвата -  См на Chadwick
 • Увеличeн вагинален флуор
 • При бимануална палпация – увеличена матка, мек истмус (І-ви признак на Hegar), признак на Пискачек
 • Определяне големината на матката
  • ML I – кокоше яйце
  • ML II – гъше яйце
  • ML III – мъжки юмрук

  В първия триместър обективно установяваните белези на бременност имат характера на вероятни и затова се прибягва към допълнителни лабораторни  и апаратни изследвания, докато в късните срокове на бременността доказва наличието на сигурните признаци на бременноста:

  • опипване на плодни части
  • сърдечни тонове
  • опипване движенията на плода

Прийоми на Leopold

Дават сведение за срока на бременността (височина на fundus uteri) и положението на плода в матката

 • І-ви прийом на Leopold– определя се височината на fundus uteri и положението на плода (каква част от плода е в дъното)
  • двете ръце с улнарните си повърхности си поставят на fundus uteri в/у корема
   • m.l. ІV – 1/2 от симфизата и пъпа
   • m.l. V –  2 пръста под пъпа
   • m.l. VІ – на нивото на пъпа
   • m.l. VІІ – 2 пръста над пъпа
   • m.l. VІІІ = m.l. Х – 1/2 от пъпа и proc. xyphoideus
   • m.l. ІХ – до ребрената дъга
 • ІІ-ри прийом на Leopold– Situs, positio, praesentatio
  • двете ръце се поставят както при Іви прийом и се плъзгат по фланговете на корема
  • определя се положението на гърба (Positio) и на дребните части
 • ІІІ-ти прийом на Leopold– Praesentatio
  • с една ръка ( палец – показалец) в долната част на корема се определя вида на прилежащата част и до каква част е навлязла в кухината на малкия таз. Липсата на прилежаща част, говори за напречно положение на плода.
 • ІV-ти прийом на Leopold– Praesentatio
  • лекаря е зад бременната
  • двете ръце се поставят в най-ниската част на корема и се стремим да навлезем в кухината на малкия таз
   • ако липсва прилежаща част- напречно или косо положение на плода
   • прилежанието е главично, ако се палпира кръгла плътна част. (седалището е по-малко и е неравно)
   • преценка за спускане на прилежащата част
    • глава подвижна над входа на таза
    • глава прилежаща към входа на таза
    • глава фиксирана към малкия таз
    • глава заангажирана – главата е под linea terminalis  и е неподвижна

Habitus

Разположение на частите на плода една спрямо друга. Под дребни части се разбира – горни и долни крайници.

Физиологичен хабитус – ембрионална поза
 • глава – във  флексия с брадичка до гърдите
 • гръбначния стълб е извит дъгообразно
 • долните крайници са свити в ТБС и КС, плътно допрени до корема
 • горните крайници са кръстосани пред гърдите

Situs

Съотношение между надлъжните оси на плода и на матката.

 • situs longitudinalis – надлъжно – двете оси съвпадат
 • situs obliquus – косо – двете оси се пресичат под остър ъгъл
 • situs transversus – напречно – двете оси сключват прав ъгъл

Positio

Положение на гърба на плода към маточната стена. При напречно и косо положение на плода позицията се определя от положението на главата!

 • І-ва позиция  -  гръб (глава) наляво
 • ІІ-ра позиция  – гръб (глава) надясно
 • Преден вид  – гръбчето е разположено напред
 • Заден вид  -  гръбчето е разположено назад

Praesentatio

Каква част от плода е разположена при входа на таза

 • Главично предлежание- 96%
  • флексионно (тилно)
  • индиферентно (предно – черепно)
  • дефлексионно (челно и лицево)
 • Седалищно предлежание- 4.5%
  • чисто седалищно (съвършенно)
  • седалищно – краково – пълно и непълно
 • Напречно и косо предлежание - 0.5%

Аускултация

Отговаря на следните въпроси:

 • има ли бременност
 • жив ли е плода и какво е неговото състояние
 • определя се punctum maximum на сърдечните тонове на плода:
  • при тилни предлежания – под пъпа (от към гърба)
  • при предно черепни – над пъпа (от към гърдите)
  • при напречно – на нивото на пъпа
 • Аускултаторна находка
  • тонове на плода – от 20 – 22 г.с.- ритмични, ясни, без прибавени шумове, 120-160/ мин – зависят от маточните контракции
  • В началото единични, по късно двойни
  • шумове от пъпните съдове – съвпадат с тоновете на плода
  • тъпи удари – движения на плода
  • пулсации от майчините съдове (aorta abdominalis и матка) – съвпадат с пулса

Мензурация

 • обиколка на корема – най голямата окръжност
 • височина на fundus uteri - от симфизата до най изпъкналата част на дъното
 • външна пелвиометрия– ориентировъчна стойност, защото не се отчитат: дебелина и наклон на крилата на илиачните кости; дебелина и наклон на симфизата; дебелина и извивка на сакрума; изпъкналост на промонториума
  • напречни размери на големия таз
   • ditantia cristarum – 28 cm
   • ditantia spinarum – 25 cm
   • ditantia trochanterica – 30 cm
  • коси размери на големия таз
  • прав диаметър – conjugata externa – 20 cm
  • прав р-р на изхода на таза
  • напречен р-р на изхода на таза
 • определяне размера на ромба на Michaelis
  • L5 – края на кръстеца – задните бодила
  • отразява промените във формата и размерите на таза
  • правилна форма, височина 11 см, ширина 10 см

Pelvic score (зрялост на мекия родилен път)

 • скъсяване и изглаждане на шийката на матката
 • разкритие
 • консистенция
 • центриране
 • спускане на прилежащата част в малкия таз

 

Share this