Амниоскопия, сонография, кардиотокография, микрокръвен анализ и др.

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

Амниоскопия

 • Прилага се в посл. 3-4 с от бременността
 • За оценка на цвета и количеството на околоплодната течност и състояние на околоплодния сак в долния полюс- пукнат или запазен
 • Показания
  • преносена Бр
  • късни токсикози
  • Rh  несъвместимост
  • съмнение за ранно (прждевременно) пукнат околоплоден мехур
  • симптоми на asphyxia на плода
 • Техника
  • ендоцервикален достъп при
   строго спазване принципите на асептика и антисептика
 • Усложнения
  • инфекция- особено ако влагалището не е санирано
  • кървене
  • нежелано пукване на околоплодния мехур
  • нараняване на плода
 • Находки при амниоскопия
  • бистри околопл. води – нормална Бр
  • зеленикави – asphyxia- отделяне на мекониум
  • жълти – билирубин – Rh  несъвместимост
  • кафеникаво-кървенисти- мъртъв плод / преждевременно отлепване на плацентата

 

Трансабдоминална амниоцентеза

 • Прилага се в 16 г.с (15-19 г.с.)
 • под УЗ контрол с дълга игла се аспирира околоплодна т., при абс. стерилност
 • Видове
  • диагностична
  • терапевтична
 • Показания
  • предходно раждане на дете с малфолмация
  • предходни мъртво-раждания и спонтанни аборти
  • данни за генетични заболявания
  • възраст над 35г
  • тежък хидрмнион
  • определяне на феталната зрялост
  • прекъсване на бременността по медицински показания (инжектиране на хипертоничен р-р)
 • Лабораторни изследвания
  • ДНК- анализ – дава 100% диагноза на бройните аномалии
  • Цитогенетичен анализ
 • Усложнения
  • инфектиране на амниалния сак
  • нараняване на голям плацентарен съд – загиване на плода поради остра анемия
  • нараняване на плода – аборт/ преждевременно раждане

 

Хорионбиопсия

 •  прилага се в  10 -12 г.с. при много висок риск от генетични З – над 50%
 • трансабдоминален достъп под ехографски контрол

 

Сонография

Прилага се 3х по време на Бр
 • 11  –  13 г.с.
 • 16 –  22 г.с.
 • 22  -  24 г.с.
Неинвазивен метод позволяващ оценка на:
 • диагноза на бременността – маточна или извънматочна
 • оформянето и развитието на зародиша
 • състояние и локализация на плацентата
 • положение на плода в матката
 • жизненеспособност на плода
В ранен срок от бременността
 • Диагноза на бременността
  - плоден сак -5-6 г.с. ; сърдечни пулсации – 7-8 г.с.
 • Диагноза жив или мъртъв плод
 • Mola hydatidosa
  • матката е по-голяма от срока на бременността
  • не се виждат плодни части – «снежна буря» – малки мехурчета
 • Диагноза на многоплодна Бр- 6-7 г.с
 • NT- нухална транслуценция ( пространството м/у кожата на гърба и вратната мускулатура на плода)
  -
  НОРМА до 3 мм
 • измерва се в 10-14 г.с.
 • приложен самостоятелно може да постави диагноза Сд Down при NT > 5 мм с точност до 70%   (+ ЧХГ + РАРР- 85 %)

 

 • Локализация на плацентата – 14-15 г.с

 

В напреднала Бр
 • определяне гестационната възраст на плода- по размерите
 • диагноза на IUGR
 • положение и предлежание на плода
 • при многоплодна Бр. – положение, жизнеспособност на фетусите, локализ. на плацените
 • фетална анатомия – ІІ-ри триместър (19- 23 г.с.)

 

Кардиотокография (КТГ)

Извършва се двуканален запис- сърдечни тонове на плода и маточни контракции

2 метода
 • директен – след пукване на околоплодния мехур през canalis cervicalis се вкарва полиетиленов катетър. Електрод се прикрепва към прилежащата част на плода.

Методът поради инвазивния си х-р не се прилага често, въпреки по-голямата си точност.

 • индиректен– абсолютно безопасен. Основни индикации:
  • бременни без родова дейност- Non stres test
  • FOT- функционален окситоцинов тест
  • проследяване състоянието на плода по време на раждане
Разчитане на КТГ

Основна СЧ на плода

 • Норма 120 -160 /мин
 • Брадикардия: умерена (под 120/мин), изразена (под 100/мин), терминална (под 50/мин с периоди на асистолия)
 • Тахикардия: умерена ( до 180/мин), изразена ( над 180/мин)
 • Вариабилност – колебания над и под основната линия. Признак на добро здраве. 5-25 / мин – 2-4 цикъла/мин
 • Акцелерации – краткотрайно покачване на СЧ  – признак на добра реактивност
 • Децелерации
  • Ранни  - синхронни с маточните контракции. Не показват фетално страдание. Дължат се на притискане на главата на плода при навлизане в малкия таз.
  • Късни – в паузите м/у контракциите – дължат се на утеро-плацентарна недостатъчност- Asphyxia neonatorum.
  • Променливи  –  свързани с контракциите- дължат се на притискане на пъпната връв. Резки колебания в СЧ – тахи-брадикардии.

Характеристика на маточните контракции

 • основен маточен тонус – винаги над 0 mmHg ~ 20 mmHg в периода на изгонване на плода
 • продължителност на контракциите – 50 -70 сек
 • честота – брой контракции за 10 мин – над 4 – опасно за плода
 • интервал – с напредване на раджането на 2- 2.5 мин.
 • интензитет- покачването на интраутеринното налягане над основния тонус
  • в началото – 15 – 20 mmHg
  • към края – 45 -50 mmHg + още 100- 150 mmHg от  коремната преса

 

Микрокръвен анализ = АКР

Методика
 • след пукане на околоплодния мехур и при разкритие над 3 см
 • с амниоскоп се стига до прилежащата част и с капилярка се взима кръв
Основни индикации
 • данни за асфиксия на плода – късни децелерации
 • фетални бради- / тахикардии
 • променливи децелерации
 • при усложнена бременност- ЗД, preeclampsia
 • протррахирано раждане
Нормални стойности
 • рН над 7.5 (под 7.5 – фетално страдание)
 • ВЕ до – 10 mmol/l
 • взимат се предвид Sa O2, Sa CO2, PCO2
Опорочаване на резултатите
 • Caput succadaneum – от притискане на главата в костния родилен канал се нарушава кръвотока
 • попадане на газови мехурчета в капилярката
 • попадане на цервикална слуз / амниотична течност
Усложнения
 • инфекция
 • хематом в мястото на инцизия

 

Биохимичен скрининг

Алфа- FP

 • изработва се в черния дроб на плода и се секретира в урината ;  попада в майчината кръв чрез плацентата
 • 4х завишен при дефект на невралната тръба
 • понижен при Сд Down

HGT

 • секретира се от трофобласта и се позитивира 10-12 дни след оплождането
 •  завишен при Сд Down
 • понижен при Сд Edwards

Оценка на риска

Компютърна програма дава цифров израз, според: Средно статистическия възрастов риск + индивидуалния риск

При повишен риск 1/250 – фетална морфология + амниоцентеза

 

Share this


Close Print