Причини за настъпване на раждането. Периоди на раждането

Published on: 09.03.2012

Някои дефиниции

Раждане – Физиологичен акт, при който под влияние на маточните контракции при активно участие на бременната (коремна преса) става изгонване на родилния обект и плацентата през родилните пътища (костен и мек родилен канал).

Аборт – Прекъсване на Бр през период, в който плода е нежизнеспособен, т.е. при отделяне от майчиния организъм той загива. Преди  28 г.с. плода е с маса под 1000g и държина под 35 см. Ако живороден плод с телесна маса и ръст …., преживее 6 денонощия, се приема за новородено живо дете.

Преждевременно раждане – Прекъсване на беменността между 29 и 37 г.с. Тегло м/у 1000 и 2500g и дължина над 35 см. При т.т. над 2500g – доносен плод.

Преносена бременност – Когато продължава 14 дни след термина на раждане, ако е под 14 дни, говорим за удължаване на бременността.

Primigravida– Бременна за 1ви път.

Multigravida – Жена, която преди настоящата бременност е имала и други бременности, независимо от изхода.

Primipara– Жена, която ражда плод с тегло над 1000g, независимо колко бременности е имала в миналото завършили с аборт.

Multipara– Жена, която в миналото е имала едно или повече раждания на плод с тегло 1000g и сега ражда отново.

Puerperium – Следродилен период – 40 дни.

Рuerpera – Родилка

Стимулиране на раждането – когато раждането е започноло, но контракциите са непродуктивни.

Индуциране на раждането – когато няма никаква родова дейност, например при преносена бременност.

 

Причини за настъпване на раждането – теории

Механична

 • Поради преразтягане на маточната мускулатура
 • С тази теория се обяснява преждевременото настъпване на раждането при многоплодна бременност и при hydramnion.

Естрогенна

 • Естрогените повлияват мембранния потенциал на клетъчната мембрана  на клетките на миометриума като повишават активността на K-Na помпа и видят до поява на маточни контракции.
 • Ето защо липсата на фактори, които да потискат този процес (прогестерон) неизбежно водят до прекъсване на бременността

Прогестеронова

 • Синтезираният от плацентата прогестерон е мощен инхибитор на маточните контракции.
 • Ефекта му е обратен на този на естрогените – потиска активността на K-Na помпа.
 • Към края на Бр преразтягането но миометриума води до циркулаторни смущения в плацентата и усилване на дегенеративните п-си – прогестерона намалява (стареене на плацентата).

 Окситоцинова

 • Установено е, че по време на цялата бременност базалното ниво на окситоцина остава ниско.
 • Чувствителността на миометриума към окситоцин значително се повишава към термина на раждането.

Простагландинова

 • Pg E2  и Pg F2 имат   окситоцинов ефект в/у бременната матка.
 • Доминират в края на Бр и по време на раждането.
 • Приложени като glob. (unquentum.) vag. спомагат за узряване на маточната шийка, за да настъпи по-бързо раждането.

 

 

Протичане на неусложненото раждане

Предвесници на раждането – продоромален период
 • Спускане на fundus uteri – Облекчаване на оплакванията от притискане в областта на ребрената дъга (по-лесно дишане). Дължи се на спускане на прилежащата част на плода в кухината на малкия таз. Оплаквания от по-чести позиви за уриниране.
 • Зачестяване на подготвителните контракции на Braxton Hiks - Усещат се като не болезнени втвъдявания на корема и се дължат на повишаване чувствителността на матката към хормонални фактори. Тези контракции предизвикват разтягане на isthmus ureri  и спускане на прилежащата част на плода.
 • Изглаждане на пъпа, който преди това е изпъкнал.
 • Леко спадане на теглото с около 500g – поради намаляване на околоплодната течност.
 • Увеличаване на вагиналния флуор – Слузесто течение – повишаване активноста на цервикалните жлези и увеличаване на трансудата.
 • Страх , безпокойство , горещи вълни, недостиг на въздух.

Признаци на започнало раждане

 • изтичане на розово-слузесто течение – « маркиране на раждането »
 • изтичане на околоплодните води
 • регулярни маточни контракции – през 10 -15 мин
 • разкритие

 

Периоди на раждането

 1. Период на разкритиетоСпоред FriedmanІви период на раждането се дели на:
  • латентна фаза – 2/3 от раждането – от началото на родова дейност до ~ 3 см разкритие. Контракцииите са редки и слаби.
  • активна фаза- чести и енергични контракции. Разкритието достига своя мах.

  Периодът на разкритие продължава от началото на истинската родова дейност до пълното изглаждане и разщирение на шийката – 10 – 11 см. Маточната шийка постепенно се скъсява, изглажда и разширява. При І – para първо става изглаждането, а после разширението, докато при М – para – тези процеси вървят едновременно.

  Приема се че раждането е започнало когато маточните контракции са на 5 – 15 мин с равни интервали между тях. Контракциите стават болезнени, по-силни и водят до разтягане на цервикалния канал. При 4-5 см разкритие околоплодните ципи се пукат спонтанно.

  При всяка контракция под влияние на повишеното вътрематочно налягане околоплодната т. слиза надолу – предни води. С най – голямата си обиколка главата на плода навлиза в костния родилен път. Поради това задните води не могат да преминат покрай прилежащата част на плода. Пръстенът на плътно прилепване на главата на плода към родилния канал се нар. пръстен на съприкосновение, който разделя околоплодната течност на предни и задни води.

  При всяка следваща контракция налягането в долния полюс на мехура се увеличава и това води до неговото пукане. Това става обикновено при 9-10 см разкритие (50%). В останалите случаи това става по-рано, когато пръстенът на съприкосновение не е уплътнен и при всяка контракция част от задните води преминават в предните.

  Ранно пукане на околоплодния мехур се наблюдава при:

  • едър плод
  • тесен таз
  • седалищно, напречно или косо предлежание

  За преждевременно пукане на околоплодния мехур говорим, когато не е започнала родова дейност. Това е усложнение на бременността и изисква хоспитализация поради повишения риск от инфектиране.

  След пукане на мехура следва период на покой, в който маточните контракции спират – за 15-20 мин. Това е период на адаптиране на маточната кухина към по-малкия обем.

  Приема се, че ако І – para постъпи с активна родова дейност и разкритие 4см, то пълно разкритие се очаква след около 4 ? ч, а при – М – para – след 3 ч.

  Времетраене на Іви период:

  • І – para – 10 – 12 ч
  • М – para  – 9 – 10 ч

  Водене на раждането в І-ви период:

  • бавни разходки- при неспукан мехур
  • КТГ
  • вагинално туширане – през 1ч- отбелязва се степентта на разкритие в см.
  • Обикновено при 4-5 см разкритие околоплодния мехур се пука от лекаря за да се ускори и обезболи раждането.
 2. Период на изгонване на плода
  • Започва от пълното разкритие и завършва с експулсията на плода.
  • Маточните контракции стават по-силни и по-продължителни.
  • Чувството на болка намалява.
  • Преминаването на прилежащата част на плода към мекия родилен канал притиска ректума > чувство за дефекация.
  • Волево се включва и коремната преса.

  Родилни изгонващи сили – Маточни контракции + напъни

  • Съкращението започва от fundus uteri и постепенно обхваща цялото тяло до долния пасивен сегмент – isthmis+cervix.
  • Първоночално маточните контракции са през 15- 20 мин и продължават 10-15 сек, а към края на до 60 сек и са през 2-3 мин.
  • Напъните възникват непроизволно, но раждащата може да си управлява волево.
  • Спускайки се в малкия таз прилежащата част притиска нервните окончания изхождащи от pl sacralis и  n obturatorius и пораждат болка в кръстта ирадиираща по дълните крайници.
  • Когато прилежащана част се спусне до тазовото дъно перинеумът «бомбира» – rima pudendi  и anus`а зеят. При напън част от главичката се показва през rima pudendi  ( «врязва»), а в наузите се връща обратно. Когато главата на плода с най-голямата си обиколка навлезе в изхода на таза, казваме че главата «прорязва»- не се връща обратно.
  • Преминавайки през долния ръб на симфизата прилежащата част опира в определена точка и се завърта. Точката около, която става завъртането се нар. hypomoichlion. Плоскостта около к` става завъртането – плоскост на прорязване – това е най-голямата окръжност, с която прилежащата част прорязва. Тя не е еднаква при различните предлежания.
  • Със следващия напън става ротация на раменния пояс – от напречния в правия диаметър на таза, и външна ротация на главата с лице към дясно бедро на родилката (при І-ва позиция)
  • От тежестта на родената главичка се ражда предното рамо и при издигане на главата нагоре (към симфизата) и задното рамо.
  • Останалата част от плода обикновено се ражда без трудности. Изтича и задната околоплодна вода.

   Времетраене на ІІри период:

  • І – para – 60 – 90 мин
  • М – para  – 30 мин

  Водене на раждането в І-ви период:

  • превеждане в родилна зала
  • инструктаж – Напъни – до 3х за една контракция. В паузите- равномерно дишане, да си почива.
  • при всяка пауза се гледа СЧ на плода
  • ролята на акушера в този период е да възпира бързото прорязване на главата на плода чрез поддържане на перинеума. Главата на бебето се храща в областта на двата tubera parietalia. След раждане на главата носа и устата на бебето се почистват. Прерязва се пъпната връв.
 3. Плацентарен периодСлед раждане на плода в продължение на 5 -10 мин маточните стени остават отпуснати ( няма котракции). През това време матката се адаптира към новия обем. На мястото на прикрепване на плацентата стъва ретракция на миометриума, което води до отлепване на плацентата. Общата кръвозагуба е ~ 250 ml.Спонтанната продължителност на плацентарния период е до 1ч . Обикновено ~ 20 мин.

  С оглед скъсяване на периода и намаляване кръвоцагубата в момента на прорязване на главата на плода се инжектира i.v. Methylercometrin – 1 amp

  В зависимост от мястото на прикрепване в  маточната кухина, плацентата се ражда по 2 основни начина:

  1. Начин на Schulze (Шулце )- прикрепването е към fundus` а и отлепването става централно. М/у стената на матката и плацентата изтича кръв, плацентата се издува и започва да се спуска надолу. Раждането на плацентата е с феталната част навън.
  2. Начин на Duncan (Дънкан) – когато прикрепването е по предна / задна стена. Отлепването започва от долния ръб. Не се образува хематом и кръвта изтича навън. Раждането на плацентата е с матерната част навън.

  Признаци на отлепена плацента

  • Височина и форма на матката – след раждане на плода матката се палпира на нивото на пъпа. С отлепване на плацентата тя се ратрахира и се издига нагоре и надясно- декстроротация. Матката има плътна консистенция и цилиндрична форма.
  • Прийом на Kustner – с улнарната повърхност на едната ръка се притиска матката над симфизата. Ако плацентата не е отлепена пъпната връв се изтегля нагоре и се скъсява. Ако е отлепена не променя дължината си или се удължава.
  • Изследване при напън – ако  пла[ентата е отлепена при напън пъпната връв се спуска навън, а след това не се връща обратно.

  Подпомагане изгонването на плацентата

  • Чрез напъни
  • Похват на Абуладзе
   • масаж на матката + напъни
   • при неуспех се преминава към похват на Crede
  • Похват на Crede
   • обхваща се fundus uteri и се прилага постепен засилващ се натиск към проводната линия на таза
   • може да се приложи 2-3х през 10 мин.
   • при неуспех > мануална екстракция на плацентата
  • Теглене на пъпната връв

  Подпомагане отделянето на околоплодните ципи

  • повдигане на седалището
  • Метод на Jacob – усукване на плацентата

 

Share this