Сексуално и репродуктивно здраве

Полово-предавани инфекции Разпространение Причинители и нозологични единици Диагностика Лечение и  Профилактика Значение в контекста на сексуалното и репродуктивно здраве Семейно планиране Същност – семейно “разсрочване”, увеличаване на интервалите между ражданията Методи и средства –  контрацепция, трайна стерилизация, прекъсване на нежеланата бременност Критерии за ефикасност Избор на най-добрия метод (средство) Безопасен [...]

Остър хирургичен корем от АГ произход

Основните патологични процеси, които предизвикват остра поява на перитонеално дразнене в гинекологията и акушерството са четири, но в реална обстановка обикновено е налице едновременно развитие на няколко патологични процеса. Все пак, обикновено един от процесите има водещо патогенетично значение. хеморагия некроза възпаление нарушение в целостта на кух орган (формация).   [...]

Климактериум

Климактериумът е естествен период от живота на всяка жена. Това е преходен етап, свързващ репродуктивния период със сениума. Продължителността му е индивидуална, но обикновено е около 10 години. Фази Пременопауза През тази фаза започва постепенно намаляване на яйчниковата дейност и продължава няколко години. Първоначално, през втората половина на цикъла, количеството [...]

Посткастрационен синдром. Предменструален (пременструален) синдром

Определение Посткастрационният синдром възниква при оперативно отстраняване на яйчниците по различни поводи и клинично протича с вегетативно- съдови, нервно-психични и метоболитно- ендокринни разстройства, поради отпадане на ендокринната функция на яйчниците. Честота и епидемиология Отстраняването на яйчниците по-често е поради поради доброкачествени заболявания на женските полови органи, но нерядко и при [...]

Вродени заболявания и малформации на плода

Епидемиология и честота Генетичният риск за раждане на дете с малформация е 3 – 5 %, от тях 0.6 % се пада на хромозомните болести. Хромозомните болести са причина за около 50% от спонтанните аборти, а другите 50% се дължат на несъвместими с живота генетични аномалии. Тризомия 21  – 50% [...]

Депресивни състояния на новороденото. Първична реанимация

Типове патологични състояния на новороденото Интраутеринни – малформации, хипоксия, инфекции Интрапартални – родилна травма, хипоксия Постпартални Родилна травма 2% Предразполагащи ф-ри пелвио – краниална диспропорция недоносеност седлищно предлежание едър плод Някои по-чести родилни травми Caput succadaneum – Оток на мекете тъкани на главата. Най-леката ст на родилна травма. Преминава за [...]

Шок в акушерството

Спешно състояние – остра циркулаторна недостатъчност водеща до хипоперфузия и хипоксия в тъканите. Етиология и патогенеза Хеморагичен шок в резултат на остра кръвозагуба Кардиогенен шок – ОСН – ОМИ, тежки РПН, емболия, тромбоза Септичен шок Травматичен шок – руптура на матката, тежка родова травма, силни и болезнени контракции, пролонгирано раждане [...]

Локални и общи пуерперални инфекции. Мастити

Генитални и общи инфекции Предразполагащи ф-ри потискане на имунобиологичната защита на организма по време на раждането – кръвозагуба, нервно-психично напрежение и физическо изтощение. различни заболявания по време на бременността – токсикози, анемия, заболявания на ССС раждане чрез S.C. протрахирано раждане преждевременно изтичане на околоплодните води родилен травматизъм Етиология екзогенна инфекция [...]

Патологичен пуерпериум – субинволуция на матката, лохиометра

Subinvolutio uteri Етиология Комплексни ф-ри многораждали преразтягане на матката – едър плод, многоплодна Бр, hydramnion задържани плацентарни части аномалии в положението на матката пълен пикочен мехур или ректум поради атония Диагноза Поставя се възоснова на ежедневно проследяване на: вид на лохиите консистенция и височина на fundus uteri Лечение осигураване на [...]

Родилен травматизъм на майката и плода

(за родилен травматизъм на плода виж раздел ІІ – въпрос № 28) Ruptura uteri 1 : 10 000 до 1 : 30 000 раждания Класификация по време през време на бременността по време на раждането по етиология и патогенеза R. u. spontanea R. u. violenta смесена по локализация ръбцова неръбцова colporexis fundus, [...]

страница 1 от 5»