Бременност и ендокринни заболявания

Diabetes mellitus До 20 г.с. естрогените и прогестерона водят до хиперплазия на  beta клетките и се повишава ендогенния инсулин и утилизацията на глюкоза. Затова в началото на Бр често се наблюдава повишена скронност към хипогликемия. Ето защо и нуждите от инсулин при бременни диабетички се понижават. Във втората половина на [...]

Късни токсикози на бременността

Обща характеристика Развиват се във втората половина на бременността ( след 20 г.с.) – най-често в последните 6-8 седм от бременността. Най- общо късните токсикози на бременността се делят на 2 основни групи: Есенциални (първични – предизвикани от бременността)  предимно у I-para и у млади жени Суперпонирани (вторични) развиват се [...]

Ранни токсикози на бременността

Дефиниция и общи белези (понятието токсикоза на бременността е с исторически характер – патоанатомично изменения като при интоксикация) Токсикози на бременноста са група синдроми специфични само за периода на бременността. развиват се само по време набременността и изчезват няколко дни след нейното прекъсване тежките форми се развиват от по-леките промените [...]

Преносена бременност. Преносен плод

На термин, т.е. на 280 ден (в 40 г.с.)  раждат едва 5% от бременните. За биологична преносеност говорим, когато раждането след 42 г.с. Новороденото дете се ражда с признаци на преносеност. Биологичната преносеност обикновено е и хронологично преносена. Хронологично преносена бременност т.е. удължено време на вътреутробно развитие. Възможно и раждане [...]

Преждевременно раждане. Недоносен плод. (Partus praematurus)

Недоносен плод Поради несъответствие между гестационна възраст, маса и зрелост на плода се въвежда следната класифискация: Плод с ниско т.т. независимо от срока на бременността – недоносен; донесен; преносен Ретардиран плод – плод с  т.т по-ниско от съответната гестационна възраст – недоносен, донесен, преносен Praematurus – роден преди 37 гс- [...]

Спонтанни аборти

Определение Аборт се нарича всяко прекъсване на бременността преди 20 г.с. (старо 28г.с.), в резултат на което се експулсира плод с тегло под 500g (старо 1000g). Днес се счита, че експулсията на плод с тегло между 500 – 1000g е ІV степен на недоносеност (незрял плод). Ако в посочените срокове [...]

Трофобластна болест

Класификация Гроздовидна Бременност – доброкачествено Horiocarcinoma -  злокачествен епителен Ту Mola hydatidosa Определение Хидропично набъбване на стромата на хорионните въси със / без белези на атипизъм. Преканцероза – Horiocarcinoma. Честота Среща се при жени репродуктивна възраст и то по-често в началото и в края на репродуктивния период и при Многораждали. [...]

Наблюдение на бременността. Пренатална диагностика. Права и правна защита на бременната и родилката в България

Пренатален скрининг, женска консултация Пренаталните /антенатални/ грижи,  преди раждане, са:  профилактични;  диагностични и терапевтични . Цели на ЖК: да се запази бременността да се запази здравето на майката да се предотвратят усложненията свързани с бремеността и раждането да се осигури здрав и жизнеспособен плод Съвременните антенатални грижи трябва да започнат още [...]

Лекарства и бременност

Статистиките показват, че над 92% от жените употребяват две или повече лекарства през различни периоди на бременността, а също така, че около 2% до 3% от всички вродени малформации имат фармакогенен произход. Влиянието на лекарствата върху бременността зависи от: гестационната възраст на плода кинетиката и механизма на действие на лекарствата [...]

Многоплодна бременност

Причини генетични фактори – родове с близнаци при IVF по-често у M-para Еднояйчни близнаци задължително еднополови, имат еднакво физическо и психическо развитие Има 2 възможности: дву / три и т.н. ядрена яйцеклетка  + 1 сперматозоид бластомерите до 6-8 клетки са тотипонентни. Всяка от тези клетки може да даде началото на [...]

«страница 3 от 5»