СМЕ за установяване на половите функции. Детеродна неспособност у мъжа и жената

Полова зрялост Представлява такава степен на полово и общо физическо развитие на организма, при която е налице способност за изпълнение на половите функции при мъжа – полово сношение и оплождане при жената – полово сношение, зачеване, износване на плода и раждане по естествен път, без вреда за здравето. Половото съзряване [...]

СМЕ при престорени болести и самоувреждане

Престорени болести Неистинско, невярно представяне на здравословното състояние на дадено лице Симулация Представяне на болести, болестни прояви или увреждания, които липсват у лицето, чрез способи и средства непричиняващи вреда за здравето. най-често се симулират само отделни субективни и обекивни симптоми,а не цялата КК на дадено заболяване най-подходящи за симулиране за [...]

Средна и лека телесна повреда – интерпретация на медико-биологичните показатели

Средна телесна повреда Трайно отслабване на зрението и слуха „Трайно”- има се предвид само времетраенето – да е поне 30 дни, без значение е локализацията на уврежданията  Отслабването на зрението стеснение на зрителното поле скотоми хемианопсии разстройство в цветоусещането кръвоизлив в предна очна камера отлепване, сътресение или кръвоизливи на ретината [...]

Тежка телесна повреда – интерпретация на медико-биологичните показатели

ДА Е ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ, БЕЗ ИЗГЛЕДИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ Продължително разстройство на съзнанието При липса на съзнание, когато са запазени само вегетативните функции дишане и сърдечна дейност), човек е биологично жив, но социално мъртъв. Тук не се включват краткотрайните разстройства на съзнанието при сътресение на мозъка, остри отравяния и др. [...]

СМЕ на телесни повреди по нашия Наказателен кодекс

Определение  Виновното нарушаване на здравето на личността е наказуемо и се квалифицира като телесна повреда. Телесна повреда е противоправно и виновно увреждане състоянието на организма на друго лице в атаномично, функционално или естетично отношение или нарушаване на доброто му самочувствие ч/з физическа болка или страдание. Не е престъпление телесно увреждане, [...]

СМЕ на живи лица – поводи, процесуални изисквания, методи на изследване, документация

Форми на СМЕ на живи лица Освидетелстване на живо лице по време на оглед на местопроишествието – вид оглед с обект живо лице Предприема се, за да се установят: признаци, необходими за идентификация на личността откриване, оглеждане и фиксиране на следи и увреждания по тялото СМЕ на живи лица провежда [...]

Хранителни отравяния

Определение Отравяния с хранителни суровини или приготвена храна, съдържащи отровни вещества или добили болестотворни качества, вследствие на развили се в тях микроорганизми, респективно токсини. Бактериални отравяния Бактериално замърсяване на хранителните продукти или на приготвената храна. Гастоентеритен синдром, който засяга 2 или повече лица, консумирали една и съща храна / вода в [...]

Отравяния с наркотични вещества

Злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалния живот Зависимост е състояние на психическа и/или физическа зависимост, под въздействие на психоакактивно ещесттво. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да приема веществото, за да изпитва неговото физическо и/или психическо въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от липсата му [...]

Отравяния с алкохоли (етанол и метанол)

Отравяне с етилов алкохол СМ значение има само острото алкохолно опиване. Етиловия алкохол е протоплазмена отрова, която разстройва обменните процеси. Токсокинетика резорбция- 60- 90 мин – приет през устата бързо се резорбира. 20% в стомаха, 80% в тънкото черво. разпределение- алкохола се появява в кръвта 5-10 мин след приемането му. [...]

Общоасфиктични отрови – цианиди, сяроводород и СО2

Цианиди – HCN, KCN, NaCN Самоубийства – най- често Характеристика   KCN ( цианкалий) – бял прах, разтворим във вода и спирт -  DL- 0.2 гр. При престой  във външната среда се окислява до калиев карбонат – безвредно съединение амигдалин -  под действие на НCl в стомашния сок се образува [...]

«страница 4 от 7»