Хематотропни отрови (отравяне с въглероден оксид и бертолетова сол)

Бертолетова сол – Калиев хлорат Бял кристален прах, разтворим във вода. DL – 15гр Механизъм на отравянето образуване на Met-Hb. При  Met-Hb – 75% леталитет приет през устата бързо се резорбира и след няколко часа настъпва асфиксия. Клинична картина започва с Диспептичен Сд хемолитичен Сд анемичен Сд ренален Сд – ОБН [...]

Отравяне с корозивни отрови

Определение Корозивните отрови притежават изрезено местно действие, което се изразява в химично изгаряне, а след резорбция и общо токсично, вследствие нарушение на обмените процеси (АКР). Видове: киселини органични – Оцента, Оксалова неоргатични-  Сярна, Солна, Азотна снови – Натриева, Калиева, Амониева фенол и неговите производни  - Крезол, Лизол Механизъм на увреждащото [...]

Съдебномедицинско установяване на отравянията

На живи лица (Обект на клиничната токсиколигия) Анамнеза Статус Лабораторни изследвания Химичен анализ – повърнати материи, промивни води, кръв, урина, фесес На трупове Съмнение за отравяне се поражда когато внезапно разболяване и бърз летален изход, особено след прием на храна / медикаменти при заболяване на повече от едно лице със [...]

СМ токсикология – определение. Токсикодинамика и токсикокинетика. Класификация. Условия

Определение Токсикология – науката, която изучава отровитe и отравянията Обща токсиколигия – изучава общите закономерности на токсичното действие на отровите Специална токсикология- изучава механизма на действие, клиника и патология, методи за изолиране и доказване, лечение и профилактика СМ токсикология- изучава отравянията, използвани с престъпна цел (убийства) или възникнали в бита [...]

Увреждания и смърт от действието на високи и ниски температури

Увреждания и смърт от висока температура Масови – пожари в обществени сгради, земетресения, големи ПТП Битови  -  нещастни случаи – нагревателни уреди, запалителни смеси, заливане с гореща течност малки деца, старци, алкохолици самоубийство чрез самозапалване – използват се лесно запалими течности убийство или телесна повреда – редки опит за прикриване [...]

СМЕ при електротравма – от техническо и атмосферно електричество

Увреждания и смърт от техническо електричество (Electrocutio) Фактори, от които зависи увреждащото действие на ел. ток физически параметри на тока  (U= I x R) напрежение (високо или ниско), сила, съпротивление, Постоянен или променлив (по-опасен) съпротивление на тъканите – силата на тока, преминаваща през тялото се определя от напрежението между точките [...]

СМЕ при удавяне – фази, трупна картина, диагностика

Определение Вид мех. асфиксия, настъпваща поради изпълване на дихателните пътища с течни /полутечни материи Фази на удавянето двигателно безпокойство с усилени и безпорядъчни движения и дълбоки вдишвания волево зъдържане на дишането за 30-40сек. Развива се хипоскемия с хиперкапния. Редките излизания над водата с по 1-2 дълбоки вдишвания не могат да [...]

Механична асфиксия от притискане на снагата, от затискане на външните дихателни отвори, от запушване на дихателните пътища и затворено пространство

Механична асфиксия от притискане на снагата (имобилизационна асфиксия) Едновременното притискане на гръдния кош и корема или поотделно води до прекратяване на дихателните движения. Достатъчна е тежест 40-50 кг. Когато притискането е силно и плътно и едновременно на гръдния кош и корема, смъртта настъпва за кратко време. При притискане само на [...]

Странгулация – видове, патогенеза, морфология, ДД

Странгулация – асфиксия от притискане на шията – ОБЕСВАНЕ, ЗАГЪРЛЯНЕ, УДУШАВАНЕ. Патогенеза Нарушение в кръвообращението на главния мозък. При притискане на шийните венозни съдове кръвообращението на мозъка се превръща в затворена система. Затрудненото отичане на кръвта води до повишаване венозното налягане и когато последнота стане равно на АН мозъчния кръвоток [...]

Механична асфиксия – общо учение, стадии, класификация и трупна картина

Определение Под АСФИКСИЯ  се разбира патологичен процес, възникващ вследствие на кислородна недостатърност на кръвта (хипоксемия) и тъканите (хипоския) с натрупване и задържане на СО2. Регулация на О2 / СО2 : бели дробове ССС транспортна функция на кръвта клетъчни и дихателни ензими невро-хуморални фактори Видове хипоксия Хипоксична – ДН поради патология [...]

«страница 5 от 7»