Причина и генеза на смъртта при увреждания от механични фактори

ПРИЧИНА НА СМЪРТТА е първоночалното увреждане, което е довело до смъртта , а ГЕНЕЗА НА СМЪРТТА – е причината и етапите, чрез които съответното увреждане е довело до смъртния изход, т.е. от какво и как е настърила смъртта. Когато след механично увреждане настъпи смърт, задача на СМЕ е да установи [...]

Витални и постмортални увреждания от механични ф-ри

Видове увреждания по трупа прижизнени агонални (най-трудни за диференциране) постмортални Под ВИТАЛНА РЕАКЦИЯ  се разбират получените по време на нараняването изменения, каито доказват прижизненото им образуване. Видове витални реакции Общи – обезкървяване на трупа, емболиите… Местни – кръвонасядане,възпаление, некроза, тромбоза…. Кръвотечение и съсирване на кръвта – ОСНОВНИ ВИТАЛНИ БЕЛЕЗИ Кръвотечението [...]

Увреждания от огнестрелни оръжия със сачми, атипични оръжия и експлозиви. Задачи на СМЕ

Оръжия със сачми Поради по-голямото количество барут, което се поставя във патроните на ловните пушки следите от допълнителните фактор на изтрела, са по-силно изразени и от по-далечно ръзстояние. При черния барут – Пламък- 1.5м , недоизгорели барутни частици- 2 м и повече максимална далечина на полета на сачмите до 600м [...]

Увреждания от огнестрелни оръжия – близък изстрел и упор. Задачи на СМЕ

Близък изтрел При близък изтрел освен проектила действат и допълнителните фактори на изтрела (пламък, сажди, газове, оръжейна смазка, метални и неизгорели барутни частици), които се разсейват във вид на конус . Максималното разстояние, на което летят барутните и метални частици е границата между близък и неблизък изтрел. От разстоянието на [...]

Огнестрелни наранявания при изтрел от далечно разстояние. Задачи на СМЕ

Определение При изтрел от далечно разстояние действа само проектила.                          силата на удара е мощна и съсредоточена на малка площ 1-ви етап – проектила натиска и вдава кожата навътре (като конус) 2-ри етап -  върхът пробива и избива част от кожата и подлежащите тъкани като ги отнася наветре – охлузва [...]

Видове огнестрелни оръжия. Увреждащи фактори. Механизъм на образуване на уврежданията

Определение Огнестрелно е оръжие, при което за изхвърлянето и движението на нараняващия агент (проектил) се използва енергията на взривно вещество (барут). В мирновременни условия най-чести са бойни и ловни огнестрелни оръжия. Видове огнестрелни наранявания пронизващи – входна рана, раневи канал и изходна рана слепи – без изходна рана тангенциални Видове ръчно [...]

Увреждания от остри предмети – порезни и посечни. Задачи на СМЕ

Порезни рани Опраделение Порезните рани се причиняват в резултат на натиск на острието при едновременно праволинейто движение на оръжието по повърхността на кожата. Ако острието стигне до кост си получава линейно повърхностно прерязване на надкостницата, а ако натиска е по-силен е възможно да се прережат по-тънките кости. по правило е [...]

Увреждания от остри предмети – прободни и прободно-порезни. Задачи на СМЕ

Увреждания  от остри предмети – особености Определение Остри предмети са тези, които имат режещи ръбове и остри върхове. Видове остри предмети Прободни оръжия – продълговати с различно напречно сечение (шиш, шило, кука, пирон, отвертка, вилица) Порезни оръжия –  имат режещ ръб и малка маса (нож, бръснач, ножче за бръснене, метални, стъклени [...]

Самолетна травма

Определение Самолетна травма е  комплексът от увреждания получени при експлоатация на самолета във въздуха или на земята Класификация травма на борда на самолета при аварийна ситуация при сблъсък с препятствие – земна / водна повърхност, самолет, надземни съоръжения неблагоприятни фактори – взривна декомпресия, ускорения, пожар, атмосферно електричество травма при напускане [...]

Тракторна травма. Увреждания от воден транспорт

Тракторна травма Класификация увреждания от колесен трактор – ДД с Автомобилна травма увреждания от гъсеничен трактор блъскане от двищещ се трактор прегазване изпадане от трактор или от ремарке – малко увреждания, поради ниската скорост. травма в кабината комбинирани травми- удар + прегазване; падане + прегазване Увреждания от колесен трактор трудно [...]

«страница 6 от 7»