Миокардити

Остър миокардит Определение Острия миокардит е възпалително З на сърдечния мускул с инфекциозна, алергична (амтоимунна)  или токсична генеза, протичащ клинично със СН и РПН. Епидемиология Рядко З в ДВ обикновено при новородени и кърмачета епидемично в неонатални отделения / детски ясли Етиология и патогенеза 50% Coxckie virus Вирусите оказват директен [...]

Сърдечна недостатъчност

Определение СН е клиничен сд, изразяващ неспособността та сърцето да осигури адекватна тъканна перфузия и да задоволи обменните нужди на организма. От хемодинамична гл.т. СН е намаление та СИ (МОС съм 1ца телесна маса). СИ зависи от преднатоварване -> венозния приток към сърцето (съдим по ЦВН – налягане в ЛП) [...]

Цианотични вродени сърдечни малформации

Резултат от стеснение или обструкция по хода на кръвта към ДП + дефект в междупредсърдната преграда, поради което настъпва Д-Л шънт и цианоза. Видове цианотични ВСМ Паралелен ДЛШ -> транпозиция на Ао и Р артерия -> двата кръга на кръвообращението нямат връзка помежду си Пълно смесване на артериалната и венозна кръв [...]

Вродени сърдечни малформации

Обща характеристика На второ място по честота от всички вродени аномалии. 8:1000 от всички живородени и ~ 8% от мъртвородените. Най-чести са: дефект на междукамерната преграда – defectus septi interventricularis дефект на междупредсърдната  преграда – defectus septi interatriarum пулмонална / аортна стеноза коарктация на аортата отворен ductus Botali тетралогия на Fallot [...]

Вродени аномалии на дихателните пътища

Атрезия на хоаните едно или двустранна преграда между носа и ларинкса когато е двустранна – цианоза при затваряне на устата (при сукане) едностранната с по-лека сиптоматика Stridor laryngis congenitus (Вроден ларингеален стридор) аномалия във формата на ларинкса проявяваща се клинично с инспираторен стридор обикновено с израстването настъпва нормализиране и до [...]

Муковисцидоза

Определение Тежко мултисистемно генетично заболяване, в чиято основа стои дисфункция на екзокринните жлези. АР заболяване, дължащо се на дефект в ген, чийто продукт се нарича муковисцидозен трансмембранен регулатор, който регулира транспорта на  Na  и Cl йони и Н2О. Всички органи, които са засегнати от заболяването имат жлезист епител (потни жлези, [...]

Бронхиална астма

Определение Бронхиалната астма е хронично неинфекциозно алергично възпаление на дихателните пътища, което се дължи на обратима бронхиална хиперреактивност към различни  дразнители и протича с пристъпи на бронхиална обструкция. Честота 10-15% от белодробната патология в ДВ в градовете по-често   Клинични форми Атопична (алергична) астма 50% от всички астми; боледуват предимно [...]

Хронични пневмопатии

Pneumonia chronica Определение Хроничната пневмония е огнищен неспецифичен бронхо-пулмонален процес с продължителност над 3 месеца, характеризиращ се с необратими изменения в белодробния паренхим (пневмосклероза) и протичащ с периоди на обостряне и ремисия. Всяко обостране се съпровожда от възникване на нови огнища на пневмосклероза, с нарушение на дихателната функция и развитие [...]

Дихателна недостатъчност

Определение ДН е патофизиологично състояние на нарушен белодробен газообмен. Белите дробове не са в състояние да оксигенират преминаващата през тях кръв. В широк смисъл на думата ДН означава нарушение на транспорта на газовене между околната среда и клетките. Под дишане във физиологията се разбира: преминаване на газовете през алвеоло-капилярната мембрена [...]

ДД на бронхообструктивния синдром

Синдромът Синдромът се формира от: затруднено, шумно, обикновено учестено дишане симптоми от прераздуване на белите дробове (емфизем) кашлица признаци на ДН Бронхиалната обструкция се причинява от: оток на бронхиалната лигавица увеличена, променена и задържана бронхиална секреция спазъм на бронхиалната мускулатура попадане на чуждо тяло / притискане отвън Честота Синдромът на [...]

«страница 3 от 5»