Оценка за зависимост към психоактивни вещества

Същност Видове злоупотреби Алкохол Опиоиди Канабоиди Седатив и сънотворни Кокаин Халюциногени Тютюн Летливи разтвори Комбинирана злоупотреба. Eпидемиология няма точни данни приблизително 20% от населението на възраст от 18-60г, като зависимите от алкохол са 2х повече, 70% са злоупотребяващите през последните 10г се наблюдава тенденция към покачване на наркоманите. Етиопатогенеза Генетични [...]

Оценка за деменция

Определение хронично прогресиращо състояние глобално нарушение на когниневните функции води до изразен личностов упадък и нарушение в социалното функциоране съзнанието е запазено Социална значимост до 80 г.в. честотата е 10%, докато над 80 г.в. – 30% от общия дял на деменциите Болест на Alzheimer – 55% Съдова Деменция – 15% [...]

Оценка за делир

Определение остро настъпващ психоорганичен синдром флуктоиращ ход бързо възстановяване след етиологично лечение характеризира се с нарушения на вниманието, паметта, ориентацията, перцепцията, съня и психомоториката продължава 3-4 дни и завършва със сън амнезия за делира Разпространение най-често във вътрешни клиники и хирургични отделения – 10-20% Derilium tremen s- 2-3ден след поява [...]

Оценка на суициден риск

Суицидно поведение – определение дълбоко нарушение на инстинкта за самосъхранение – съзнателно намерение отказ от храна / животоспасяващи медикаменти Етиологични фактори Психопатологични Параноидно- халюцинаторен синдром (шизофрения) Психоорганичен синдром (епилепсия, делир, деменция) „Летална триада” Депресивен синдром Зависимост от алкохол и психоактивни вещества Разстройство на личността (хистрионно, асоциално  и гранично) Психодинамични Интернализиран [...]

Оценка за хронична психоза и рецидив от психоза

Определение затруднено мислене и концентрация объркана или разкъсана реч продуктивни симптоми – „странни” убеждения (налудности и халюцинации), феномен на „свикване” негативни симптоми  „дълбоко нищо не ги вълнува, нямат претенции за нищо, затворени са в себе си” липса на мотивация, анхедония и емоционална изравненост намалено внимание, когниция, интереси, лична хигиена, социални [...]

Оценка за остра параноидна психоза

Определение грубо нарушение в адаптацията с остро начало и продължителност от 24ч до 14дни променена е възприятно- представната сфера с поява на налудности и халюцинации тежко дезорганизирано поведение и мислене липсва критично отношение нарушава се социалното функциониране Отключващи фактори Генетични – Шизофренни разстройства Личностови особености Житейски събития остър стрес – [...]

Оценка за тревожност

Тревожността (неясна, възможна застрашеност), включва всички варианти на страхово изживяване – от напрегнато очакване на възможно нещастно събитие до панически пристъп. Клинични форми Фобии – Проста, Социална агорофобия Паническо разстойство Генерализирано тревожно разстойство Смесено – Тревожно-депресивно разстойство Обсесивно-компулсивно разстойство Постравматично стресово разстойство Невробиологични основи Невротрансмитерна дисфункция Допамин Серотонин Норадреналин Дефицит [...]

Оценка за депресия

Определение дистимия хипобулия брадипсихия сомато-вегетативна симтоматика Клинични форми Единичен депресивен епизод Рекурентна депресия два или повече депресивни епизода, отделени по-между си с поне 2 месеца, в които е било възстановено обичайното ниво на функциониране и не е имало елементи на мания бива – лек, средна тежък и тежък депресивен епизод [...]

«страница 2 от 2