Методи за изследване в гръдната хирургия

Неинвазивни Конвенционална рентгенография първи основен метод. започва се с фасова снимка и снимка в ляво странично положение. Коси и прицелни Ro gr– когато има нодуларни засенчвания, за изследване на медиастинум. Позволяват отдиференцирането на патологични формации от нормални анатомични структури -  дъга на аорта, пулмонолни съдове, хранопровод. Латерография – за Д [...]

Редки тумори на млечна жлеза

Б на Paget Инфламаторен Са Окултен рак на млечна жлеза с аксиларни метастази Рак на млечна жлеза при мъже Муцинозен Са Папиларен Са Комедо – Са Анапластичен Са Б на Paget История Сър Джемс Пейджет лезия на мамилата и ареолата с характеристиката на „обикновена екзема” според него този тумор първоначално [...]

Злокачествени тумори на млечната жлеза

Рак на млечна жлеза Ca in situ- неинвазивни – Дуктален и Лобуларен Инвазивни Дуктален -70% Лобуларен Медуларен Редки тумори Муцинозен Са Папиларен Са Комедо – Са Инфламаторен Са Анапластичен Са Б на Paget Рак на млечна жлеза 1/4 от всички новообразувания 50 -60 г.в Етиология и патогенеза Генетични мутации в [...]

Бенигнени заболявания на млечната жлеза

Аномалии в развитието и растежа Amasthia Вродена липса на едната или и на двете гърди Polythelia, Athelia Без мамила или с повече от една – наследствени Mamma accessoria Едно / двустранна. Най-често е в областта на аксилата. В повечето случаи има само мамила и ареола без жлезен паренхим. Когато обаче [...]

Симптоматика и диагностика на заболяванията на млечната жлеза

Анамнеза болка изтичане на секрет кожни промени „бучка” промени във формата и конфигурацията бучка в аксилата – мета Уточняващи въпроси възраст история на МЦ бременност и лактация ХЗЛ или ОКС хистеректомия, овариектомия – защо? фамилност Физикално изследване Описанието на патологиите на МЖ се описва по квадранти – МЖ се разделя [...]

Ембриология, анатомия и физиология на млечната жлеза

Ембриология Филогенетично се предполага, че МЖ е видоизменена потна жлеза. Растежът и диференцияцията на МЖ започва през 5-та г.с. от т.нар. „лактационнен гребен” – възвишение с ектодермален произход. Гл. мускулните елементи и мамилата са с мезенхимен произход и са резултат от инвагинация на мезенхима. През ІІІ-ти триместър под влияние на [...]

Рак на щитовидната жлеза

Честота най-честото първично З., изключетелно рядко се касае за метастатичен рак на ЩЗ 1/3 – под 45г след рака на яйчника, рака на ЩЗ е най-честата ендокринна неоплазия с висок леталитет Класификация (според проидхода на Ту клетки) от фоликуларния епител диференцирани – папиларен, фоликуларен и смесен Са недиферензиран – анапластичен [...]

Възпалителни заболявания на щитовидната жлеза

гнойно или негнойно възпаление на ЩЗ, което клинично протича като остро, подостро и хронично. Тиреоидит – в предварително непроменена жлеза Струмит – на фона на струмозни изменения Остри тиреоидити и струмити най-често възникват след остри респираторни инф. – обикновено са бактериални – стафилококи, стрептококи, коли, пневмококи формират се абсцеси, к` [...]

Методи за изследване на щитовидната жлеза

Анатомични данни ЩЗ има пеперудообразна форма и се разполага пред трахеята от щитовидниа хрущял до ІV-ти трахеален пръстен състои се от два лоба, свръзани с истмична част понякога от истмуса в кръниална посока излиза още още един лоб – proc. pyramidalis. 20 -30 g срастнала е с трахеята и ларинкса [...]

Новообразувания в областта на шията. Злокачествени тумори на шията

Щитовидна жлеза Фаринкс Ларинкс Хранопровод Първични Доброкачествени добре ограничени капсулирани бавно развитие неболезнени несраснали с околните тъкани не прорастват и рядко предизвикват явления на компресия най-чести са: Lipoma, Fibroma, Lymphangioma, Haemangioma, Neurinoma, Neurofibroma Злокачествени неясни граници бърза прогресия прорастват към съседните органи най-чести са: Morbus Hodjkin, Lymphosarcoma, Ca branchiogenes Вторични метастатични [...]

страница 1 от 5»