Обща характеристика и класификация на механичните увреждания (У). Задачи на СМЕ

Tags:
Published on: 12.03.2012


Определение

Механични У се получават, когато действащия предмет и човешкото тяло са в движение един спрямо друг или ако единия е в покой, а другият се движи срещу него.

Под „ПРЕДМЕТИ” се разбира всеки предмет, вкл. оръжия и оръдия, с които се причиняват У.


Обща характеристика

Механичните предмети биват:
 • Оръжия – специално пригодени предмети за нападение и защита – огнестрелни, боксове и др.
 • Оръдия – предмети използвани в процеса на труда – чук, лопата, тесла
 • Случайни предмети – всички предмети, които случайно или преднамерено могат да се използват за нападение / защита или да предизвикат У при случайно стекли се обстоятелства – камък
Фактори, от които зависят вида на У:
 1. От страна на механичния причинител
  • Кинетична енергия – Е = mv2/2 – зависи от масата на тялото и скоростта
  • Форма, големина, тежест, повърхност, ръбове, ъгли, зацапвания
  • Посока на действие – перпендикулярно, косо, тангенциално
 2. От страна на организма
  • Анатомо-биологична х-ка – възраст, пол, телесна маса, охраненост, развитие на ОДА
  • Анатомо-функционална особеност на засегнатата част от тялото
   • форма и структура на зесегнатата област – мека /твърда подложка
   • еластичност
   • болестни изменения
  • Общо състояние и реактивност
 3. Предмети / течни / полутечни среди между действащия фактор и тялото
  • шапка, облекло – тънко или дебело
  • преминаване на проектил през течна среда
 4. От страна на социалната страна и време изминало от увреждането


Класификация на механичните У

Според особеностите на предмета
 • У от твърди тъпи предмети
 • У от остри предмети
 • У от огнестрелни оръжия и експлозии
По морфология на У
 • охлузвания
 • кръвонасядания
 • рани
 • навяхване
 • изкълчване
 • пукване / счупване
 • разкъсване / смазване на вътрешни органи
 • откъсване / разкъсване на части от тялото


Опорни точки на СМЕ

 • Локализация –  определя се анатомичната област и разстоянието спрямо опорни анатомични точки (нос, око) и линии. При автомобилна травма и огнестрелни У се посочва и височината на увреждането.
 • Посока по отношение средната линия на тялото – коса, отвесна, хоризонтална, под ъгъл, успоредна
 • Форма – описва се като геометрична фигура. Отбелязва се наличието на деформация и липсата на тъкан
 • Размери – по всички диаметри
 • Ръбове, ъгли и стени на раната
  • Ръбовете могат да са равни, неравни, гладки, охлузени, смачкани, кръвонаседнати …
  • Ъглите – остри, заоблени, тъпи …
  • Стените – отвесни, полегати, подкопани, отслоени, със или без тъканни мостчета…
 • Цвят, релеф и дълбочина
  • Цвят – на кожата около раната, на ръбовете, на дъното (важно е за да се определи давност на У)
  • Релеф – изпъкналост, вдлъбнатост
  • Дълбочина -  дава представа за СИЛА и ПОСОКА на действието
 • Замърсявания и чужди тела
 • Репаративни процеси – гранулации, крусти, цикатрикси, калус
 • Общо състояние на индивида, функционални и естетически последствия
 • Оглед на дрехите
  • търсим следи / повреди
  • допринасят за изясняване вида на д-вието, характерара на станалото събитие
  • описва се дали са закопчани, разкопчани, запретнати, омачкани, налични зацапвания, повреди

 

Share this