Увреждания от твърди тъпи предмети (УТТП). Охлузвания, кръвонасядания, рани

Tags:
Published on: 12.03.2012


УТТП – обща характеристика и задачи на СМЕ

Определение

Твърди тъпи предмети са тези, които нямат режещи ръбове и остри върхове:

 • Оръжия – боксове, гумени палки
 • Оръдия на труда – чукове, тесли
 • Случайни – камъни, дървета, метални части
 • От човек /животно – с юмрук, крак, глава, копито
 • При падане / блъскане в обекти от неживата природа – дървета, камъни, мебели
 • При влачене, притискане, падане от високо.
Механизъм на образуване

(Механизъм на образуване на уврежданията, това е процесът на въздействие на травмиращия фактор върху тялото на човека)

 • Удар – рязко сблъскване с повърхността на тялото
  • при малка сила се получава охлузване, кръвонасядане
  • при голяма сила – рани, разкъсвания, фрактури, сътресение на цялото тяло или на негови части.
   • лека степен на сътресение – само с леки функционални изменения
   • тежка степен на сътресение – кръвоизливи, разкъсвания на прикрепващия апарат или на самия орган
 • Притискане – натиск на тялото от две противоположни страни

  Тук скоростта на движение е малка, а продължителността на въздействието върхуу тялото голяма. Затова тежестта и обема на У се определят от масата на предмета и площа на контакт с тялото.
  По-често едната повърхност е неподвижна, а другата се движи към нея (прегазване от автомобил).
  Рядко се движат и двете повърхности, например притискане между буфери.

 • Разтягане- действащата сила е с центробежна насока ( обратно на притискането) – получават се разцепени рани, откъсване на крайник и др.
 • Триене - тялото се плъзга по някаква плоскост / предмета – например влачене на тялото при ПТП
  • при леки У. се получават – охлузване, недълбока рана, отслояване на кожата
  • при тежки У. – изпиляване на костта
Видове У три тъпа травма
 1. охлузване
 2. кръвонасядане
 3. рана
 4. напукване / фрактура
 5. руптура
 6. размачкване
 7. откъсване на части от тялото – частично / пълно
Характер, тежест и изход на УТТП

Зависят от

 • силата на удара
 • качества на предмета
 • механизъм на действие
 • анатомичен строеж на засегнатата област
 • наличие  и особеност на дрехите
Типове удряща повърхност на тъпите предмети
 • Широка /плоска/- дъска, под, дъно на тенджера
 • Малка / ограничена/ равна – чело на чук, брадва
 • Сферична- гири, камък
 • Цилиндрична – тояга, тръба, палка, бутилка
 • Тъпо ръбестаръб на дъска, ютия, стол, радиатор, стълби
 • Тристенни и многостенни ъгли- ъгъл на дъска, чук
Основни въпроси на СМЕ при УТТП
 • Вид и характер на причинените У
 • Механизъм на възникване
 • Тип на удрящата повърхност
 • Сила и посока на действие
 • У от един или от няколко ТТП са
 • Брой на ударите и последователност. Ако е настъпила смърт- от кое от У
 • В каква поза /положение се е намирал пострадалия в момента на удара
 • Могъл ли пострадалия да извършва самостоятелни движение след травмата
 • Давност на уврежданията
 • Може ли тези У да се причинят от собствена ръка
 • Причинените У предизвикали ли са "адски" мъки и страдания
 • При настъпила смърт причинна връзка мужду нея и травмата
 • Темп на настъпване на смъртта и давност
 • Смъртта неминуема ли е била или при своевременна мед. помощ е можело да се предотврати
 • Алкохол и др
 • Придружаващи и съпътстващи З

Охлузвания, кръвонасядания, рани.


Охлузвания- Excoriatio

Определение

Охлузване е нарушение целостта на епидермиса или на епитела на видимите лигавици.

Механизъм на образуване
 • косо действие на ТТП с ръбове- епидермисът / епителът се свлича
 • перпендикулярно действие на ТТП с ръбове – ръбовете на разкъсно-контузните рани са охлузени, тъй като в момента на удара тъканите се вгъват навътре
 • силно и продължително притискане – епидермиса са смачква и напуква, а  тъканната течност изсъхва
 • опъване на кожата
Характеристика
 • форма – разнообразна – полулунна – нокти, ивицовидни – тойга, прът, правоъгълни – чук..

  Един и същи ТТП причинява охлузвания с различна форма, тъй като в повечето случаи действа косо.

  NB!!!  Да се търсят активно набити дребни частици ( песачинки, стърготини…) от действащия предмет

 • големина
  • малки – при побой драскотини от нокти по лицето
  • обширни + линейни успоредни – влачене от МПС
 • вид и цвят – зависят от давността и дълбочината на охлузването
  • само епидермис – бледо-жълта влажна повърхност, която засъхва в жълтеникава круста
  • засегнат папиларен слой – кървяща повърхност, която засъхва в тъмночервена круста
 • Еволюция
  • 8-12ч – непосредствено седд травмата епидермиса липсва, заедно с подлежащия слой, затова дъното на ужуленото мясно е по-ниско от неповредената кожа
  • 12-24ч – дефекта се изпълва с тъканна течност и кръв, изравнява се с невото на неповредената кожа, а след това се издига над нея във вид на изпъкнала круста
  • 4-5 ден – по периферията крустата започва да се отслоява
  • 10-14 ден – пълно  отпадане на крустата  и епителизиране без цикатрикс
ДД с послесмъртни охлузвания

Макроскопски прежизнено получените охлузвания, не се различават от послесмъртните, когато са получени малко преди да настъпи смъртта, но е характерно че няма кръвонасядане с подлежащата тъкан.

ДД се поставя хистологично – виталното охлузване се х-зира с: Оток и левкоцитна инфилтрация, капилярна тромбоза и пролиферация на клетки от малпигиевия слой (48ч).

Лишената от епидермис кожа изсъхва, става плътна и наподобява пергамент- пергаментни петна. В подлежащите тъкани не се установяват кръвонасядания. Кафеникави – в нисколежащите части, восъковидни – във високолежащите.

СМЕ
 • обективен показател за механично въздействие
 • по формата им може да се определи начина на действие и вида на удрящата повърхност
 • по посоката на забелване на епидермиса – посоката на действие на механичния ф-р
 • по репаративните п-си – давност на увреждането
 • по локализацията – изясняване на вида на насилието
  • полулунни охлузвания по шията сочат за притискане с ръце
  • охлузвания по външната страна на бедрата – сексуално насилие


Кръвонасядания (насиняване) – Sugelatio (Suffusio)

Определение

Инфилтриране на тъканите с кръв поради разкъсване на малки кръвоносни съдове под действие на АН.

Механизъм на образуване
 • притискане е разкъсване на съдовете – най-честия
 • при дърпане – статично теглене на съдовете – разкъсване на интимата при обесване
 • рязко повишаване на налягането в дадена област – вендузи, смучене
 • перпендикулярно действие – вида на У зависи от:
  • подложката – мека или костна
  • силата на удара
   • при по-малка енергия – само кръвонасядане
   • при по-голяма- разкъсване и смачкване на мускулите, мастната тъкан и отклояване на кожата
Видове
 • повърхностни – образуват се в подкожието, появяват се минути след травмата
 • дълбоки – подкожна мастна тъкан, мускули, органи, появяват се късно – след часове
 • миграция на кръвоизлива – настъпва при стичане на излялата се кръв между фасциите, около съдовете, около органите и проличава добре в области с рехава с.т.
  • при удар в основата на носа – по клепачите (травматични очила)
  • при счупване на базата на черепа – по клепачите, зад ушите и по фаринкса
  • при удар по рамото – в подмишнишчна и лакътна ямка
  • при ектраперитонеални кръроизливи – в ингвиналната гънка
Характеристика
 1. Благоприятстващи условия
  • костна подложка
  • богатство на съдове в засегнатат област
  • големина и вид на разкъсаните съдове
  • наличие на рехава с.т.
 2. Форма
  • закръглена – най-често
  • при удар с пръчка - двойни успоредни ивици, разделени от бледи ивици. Механизъм на получаване: тъй като кръвоносните съдове издържат повече на натиск, те се разкъсват в мястото на разтягане по границата на притискането.
 3. Еволюция – промяната с цвета започва от периферията.
  • 1-3ден – червено-синкав цвят (оксихемоглобин)
  • 3-5 ден – кафеникав (метхемоглобин)
  • 4-6 ден – зеленикав (биливердин)
  • 8-12 ден – жълтеникав, постепенно избледнява и изчезва (билирубин)
  • бързината на резорбция зависи от големина, дълбочина, локализация на кръвоизлива и реактивност на организма
ДД
 • Агонални кръвоизливи – в гърчовия период
 • Послесммъртни петна
 • Болестни процеси
  • спонтанно или при незначителна травма; Обширни; Групирани
  • хеморагични диатези;  ИБ (скарлатина, сепсис, тиф); Кръвни Б ( анемии, левкемии), Авитаминоза С
СМЕ
 • сигурен белег за виталност на уврежданията
 • особеностите – указание за характера на насилието, давност, идентификация на ТТП


Рани – Vulnera lacero-contusa

Определение

Нарушаване целостта на кожата и на подлежащата тъкан / видимите лигавици / орган. На раната различаваме – ръбове, стени, ъгли и дъно. Зарастват с цикатрикс. Благоприятстващ получаването им фактор е наличието на костна подложка.

Механизъм на получаване
 • разтягане
 • притискане
 • резместване
 • смачкване
 • ръзкъсване
Разкъсно – контузни рани

NB!!! По морфологичните особености на раната съдим за удрящата повърхност на ТТП, а не за самия предмет

 • ръбове - охлузени, кръвонаседнали, смачкани

Охлузвания и кръвонасядания липсват когато:

 • раната се образува по механизма отвътре навън – от фрагмент на счупена кост
 • от преразтягане – разцепване на кожата – прегазване от МПС
 • при отслоени рани
 • ъгли- заоблени или остри
 • стени -  неравни с наличие на тъканни мостчета
 • дъно – неравно кръвонаседнало
 • форма- разнообразна
ТТП с широка, плоска повърхност (дъска, падане върху равно)
 • многолъчеста рана
 • център – широко охлузен, кръвонаседнат
 • ръбове – неравни, на места размачкани
ТТП с ограничена, плоска повърхност (чук, тъпата страна на брадва, дърво)
 • при удар по главата звездовидна рана с 3-4 лъча изхождащи от центъра и с различна дължина
 • център – охлузен, кръвонаседнат, смачкан
 • ДД с удар със ТТП със сферична форма – раната е звездовидна с изразено хлътване в центъра
Удар с тъпоръбест предмет ( ръб на дъска, ютия, железен лост)
 • праволинейна цепковидна рана
 • ръбове – охлузени, кръвонаседнати
 • при косо действие – единия ръб на раната е по-силно засегнат
 • ДД с порезни и посечни рани – нямат тъканни мостчета
 • ДД удар с цилиндричен предмет – цепковидна рана с полулунна форма, централно – хлътване
Удар с масивен ТТП под ъгъл
 • разслояване на меките тъкани
 • образуване на джобове пълни с кръв
 • раната има равна ламбовидна форма – своден край- откъм посоката на въздействието
Рани от ухапване
 • ако са от човек – по издадени части – нос, уши, пръсти
 • дъговидни очертания,  съставена от малки правоъгълни охлузвания, кръвонасядания
 • по характера на уврежданията съдим за форма, големина и особености на съзъбието
 • ако са от животни – по- големи + счупвания разслояване на меките тъкани
 • статични следи – при перпендикулярно действие спрямо кожата
 • динамички следи – под ъгъл- получават се линейни охлузвания
Еволюция
 1. Период на възпалителни изменения ( първите 1-2ч)
 2. Период на некротични изменения в мускулите и мастната тъкан ( след 6ч)
 3. Период на образуване млади гранулации ( 2-3 ден)
 4. Период на оформяне на ръбеца – до 6-8месеца
СМЕ
 • от морфологията на раната съдим за – вид на удрящата повърхност, начин и посока на действие, идентификация на предмета
 • от еволюцията – давност
 • от размера и дълбочината – сила на удара
 • локализация, брой, тежест – за намерението на нападателя

 

Share this