Увреждания при падене от високо

Tags:
Published on: 12.03.2012


Причини

 • НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ, САМОУБИЙСТВО И УБИЙСТВО
 • от прозорец
 • от балкон
 • от покрив на сграда
 • от строително скеле
 • от скала
 • от дърво
 • в шахта


Видове падане от високо

 • Пряко- завършва с еднократен удар на тялото върху подлежащата повърхност
 • Последователно (стъпаловидно) – тялото се удря в различни предмени преди да падне
 • Свободно – пряко
  • върху изправен крак
  • върху два изправени крака
  • на седалище
  • върху глава
  • върху странична повърхност на тялото
  • върху задна повърхност на тялото
  • върху предна повърхност на тялото
 • Съвместно- заедно с друг предмет
 • Активно – ако на тялото е предадено ускорени е- от човек, от предмет, самостоятелно – засилване
 • Пасивно – без предварително ускорение


Фактори, от които зависи тежеста на уврежданията

 • височина на падането – падане от 2 етаж е опасно за живота, а от 7-8етаж е смъртоносно
 • място на удара на тялото върху терена
 • особености на повърхността
 • възраст
 • телесно тегло
 • вид на облеклото
 • пряко или стъпалавидно е падането
 • ако е стъпаловидно – в какво се е удряло тялото – козирки, тераси, мрежи, жици (последните омекотяват удара)
 • употреба на алкохол


Механизъм на уврежданията при падане от високо

 • Първични преки У- в мястото на удара
 • Първични непреки (индиректни) У- отдалечени от мястото на директния удара
 • Вторични У- при вторичен удар върху терена
Видове увреждания при падане от високо

Характерни – при пряко свободно падане. Общите признаци са:

 • незначителни външни У + тежки вътрешни У
 • добре изразени признаци на сътресение на тялото
 • едностанност
 • множественост

Нехарактерни

 • охлузване,  кръвонасядане, разкъсно-контузни рани, фрактури
 • У получени от удари в междинни предмети или от теренните особености
Фази при свободно пряко падане

Върху един изправен крак

 1. удар на стъпалото в/у терена
 2. вторични удари при последващото падане странично – в/у изправена ръка или странична повърхност на тялото

Върху два изправени крака

 1. удар с двете стъпалато в/у терена
 2. вторични удари при последващото падане в/у задната повърхност на тялото – поясно-седалищна област, гърба и тила, лакътни стави

На седалище

 1. удар в/у седалище и кръстната област
 2. вторични удари по гърба или тила

Върху глава

 1. удар на главата в/у терена
 2. вторични удари по странична или задна повърхност на тялото

Върху странична повърхност на тялото – удар в/у страничната повърхност на тялото

Върху задна повърхност на тялото – удар в/у задната повърхност на тялото

Върху предна повърхност на тялото – удар в/у предна повърхност на тялото

Падане от високо на глава
 • многофрагментна ф-ра на черепа
 • пръстеновидна ф-ра около големия тилен отвор
 • компресионни и отломъчни ф-ри в шиен гръбнак- ставните повърхности на атласа
 • счупване на гръдна кост и ребра от рязкото прегъване на шията
Падане от високо върху краката
 • кръвонасядания и разкъсно-контузни рани в областта на петите
 • ф-ри на костите на стъпалото
 • симетрични ф-ри на костите на долните крайници – ф-ра на шийката на бедрената кост, луксация на главата на бедрената кост, поради счупване на ацетабулума
 • компресионни ф-ри на телата на прешлените в поясно-гръдната област
 • ф-ри на ребрата в близост до гръбначния стълб
 • пръстеновидна ф-ра около големия тилен отвор
Падане от високо върху ръцете
 • ф-ри на гривнените стави
 • двойни ф-ри на предмишничните кости
 • ф-ри на ключицата
Падане от високо на седалище
 • ф-ра на опашната кост
 • компресионни ф-ри на телата на прешлените в поясно-гръдната област
 • пръстеновидна ф-ра около големия тилен отвор
Падане от високо върху задната повърхност на тялото
 • масивни кръвонасядания в меките тъкани на гърба, кръста и седалището
 • отслояване и смазване на кожата с образуване на джобове пълни с кръв
 • ф-ра тилната кост
 • счупване телата на прешлените, дъгите и procc. spinosi
 • ф-ри на лопатките
 • двустранни ф-ри на ребрата в задната им част
 • травма на таза
Падане от високо върху страничната повърхност на тялото
 • ЧМТ с напречна ф-ра на черепа
 • счупване на атласа
 • ф ра на ребрата – по 3 линии от страната на падане и на 1 линия срущуположно
 • ф-ра на ключица
 • ф-ри на таза – на крилото та хълбочната кост, на лонната кост, на ацетабулума
 • масивно отслояване и смазване на меките тъкани на бедрото + ф-ра на бедрената кост
Сътресение на тялото, кръвонасядания и разкъсвания падане от високо
 • получават се поради голямата инерция на тялото и рязкото спиране при удара
 • медиастинум
 • на сърцето – по-често ДК и предсърдия
 • хилус на белия дроб
 • магистрални съдове – аорта, долни крайници
 • разкъсване на диафрагмата
 • разкъсване на прикрепващия апарат на органите

 

Share this