Автомобилна травма

Tags:
Published on: 12.03.2012

Определение

Увреждания по тялото на човека, причинени от външни или вътрешни части на движещ се автомобил или при изпадане от движещо се МПС.

Класификация

 • блъскане на човек от движещ се автомобил – 40%
 • прегазване
 • изпадане
 • травма вътре в автомобила – 30%
 • притискане между автомобил и друг предмет
 • комбинирани травми
  • блъскане + прегазване
  • изпадане + прегазване
  • изпадане+ притискане

Видове увреждания

Специфични – отразяват формата и рисунъка на дадена част (детайл) от МПС

 • отпечатък от грайфери
 • решетка на радиатор
 • фарове
 • волан
 • емблема

Характерни – издават механизма на получаване на травмата:

 • широки лентовидни охлузвания и кръвонасядания по долните крайници + бампер ф-ра
 • успоредни напуквания на кожата в ингвиналната област
 • тройни ф-ри на ребрата в предна и средна аксиларна линия и в паравертебралната линия
 • деформация на главата и ф-ри на черепа

Нехарактерни – нямат характерните особености на Автомобилна травма – охлузване, кръвонасядане, разкъсно-контузни рани


Травма от блъскане

Блъскане с предната част на автомобила – 84%
Механизъм на образуване на уврежданията
 1. контактни увреждания от удар с изпъкнали части на  МПС
  • облицовка на радиатора
  • преден край на капака
  • фарове
  • предна броня
 2. сътресение на тялото
 3. удар върху платното

Фази

 • І фаза – сблъскване на тялото с изпъкнала част от МПС. Като правило удара е на нивото на подбедриците, т.е. по-ниско от центъра на тежестта на тялото. Когато се касае за товарен автомобил, тролей, рейс удара е на нивото на бедрата или седалището, а може и още по-високо – гръдния кош.
 • ІІ фаза – след удара тялото  пада върхуу капака на движещия се автомобил, получават се увреждания на гръдния кош и главата.
 • ІІІ фаза – отхвърляне на тялото и падане в/у платното. При товарно МПС, тъй като удара е на/над центъра на тежестта на тялото, пострадалия се отхвърля напред и пада върху платното. Уврежданията са предимно по предната част на туловището, главата и горните крайници
 • ІV фаза –  плъзгане на тялото по платното
Обща характеристика на уврежданията
 • При удар с бронята в мястото на удара по двата крайника (подбедрици или бедра) на една и съща височина се получават широки напречни лентовидни кръвонасядания. Широчината на последните отговаря на широчината на бронята. Меките тъкани в дълбочина се отслояват откъм страната на удара.
 • Бампер фрактури – при удар с бронята на лек автомобил са на нивото на средна и горна трета на подбедрицата, а при товарен – по бедренете кости. 81% са закрити. В типичните случай се получава напречно фрагментна счупване на костта и голям триъгълен фрагмент с основа откъм страната на удара. Могат да се образуват и ветрилообразни пуктанити в същото направление.
 • Кръвонасядания и охрузвания от радиатора, фара, предния ръб на капака. Кръвонасяданията от фара са с кръгловата форма и са локализирани по бедрата или седалището. На същото ниво са и отпечатъците от предния ръб на капака.  При силен удар може да се счупи таза.
 • при падане на тялото върху автомобила и особено при удряне на главата в предното стъкло се получават ф-ри на черепа. Ако има болтове – дупчести ф-ри.
 • Директния удар от товарно МПС води до травми в областта на гръдния кош и главата. Едностранни ф-ри на черепа с директни и индиректни контузии на мозъка. Едностранни многофрагментни закрити ф-ри на ребра – сранично и задно. От сътресението на тялото има и  увреждане на органите в гръдната и коремната кухина.
 • При удар на пешеходец по задната част на тялото при автомобил движещ се с голяма скорост, главата рязко се отхвърля назад и се получава разкъсване на art. atlantooccipitalis и връзките м/у І и ІІ плешлен
 • При падане и плъзгане на тялото по платното се получават У по изпъкналите и открити части – лице, глава, крайници. Особено х-рни са охлузванията при влачене на тялото по платното – успоредни охлузвания с жлебовидна форма – по-дълбоки и по-широки в началото и по-повърхностни и тесни в края. При продължително и бързо влачене се получава изпиляване на костите, протриване на дрехите и върха на обувките.
Страничен удар от  автомобила (с предна, средна и задна старинична част)
 • Уврежданията се причиняват от преден калник, странично огледало, дръжка на врата, а при товарно МПС – стъпало на кабина, предпазен кант, преден ъгъл и др.
 • Когато удара е нанесен с предно страничната част на МПС, механизмът е подобен на челно-страничния удар
 • При удар със средна и задна част на МПС на тялото се придава въртеливо движение. От първоначалния удар – таз, туловище, глава, а след завъртането и вторични травми от удара, които са на противоположната страна и за по-слабо изразени.
Блъскане със задната част на автомобила

Среща се рядко.


Травма от прегазване

Обикновено се комбинира с блъскане.

84% от товарно МПС. Тъй като леките МПС са ниски, пълно прегазване се среща рядко – обикновето тялото „засяда” под долната повърхност на предната част на леката кола и се провлачва до спиране на колата.

Механизъм на получаване на Уврежданията

 • ОСНОВЕН от последователно притискане на тялото между движещото се колело и пътното платно.
 • от удара на колелото
 • от триенето на колелото по тялото
 • от разтягане и влачене в момента на прегазването

Специфични увреждания:

 • Отпечатъци ог гумите – позитивни (изпъкнали) и негативни (вдлъбнати). Позитивните най-често са във вид на кални зацапвания по дрехите и тялото или охлузвания по кожата. Негативните – кръвонасядания по кожата. Механизъм на образуване: при притискане с изпъкналата част на грайферите, кръвта се изтлъсква в местата съответстващи на вдлъбнатата част от грайхера. Позитивните отпечатъци от тротоарни плочи, много приличат на тези от грайфери.
 • циркулярни отслоявания на кожата, поради притискането, триенето и въртеливото движение на колелото. Може да се получат разкъсвания или джобове пълни с лъскава кръв (от мастната тъкан)
 • Ако колелото мине през главата – деформация и многофрагментна фрактура. Мозъчната тъкан силно се уврежда и не рядко излиза през образувалите се рани.
 • Ако колелото мине през гърдите – многофрагментни ракту-ри на ребрата (предна и задна аскиларна + паравертебрална линия) + ф-ра на гръдната кост. Гръдния кош се деформира, а от костните фрагменти се увреждат органите в гръдния кош. Уврежданията не са симетрични.
 • Ако колелото мине през гърба – фрактури на ребрата по задната част и на спинозните израстъци на прешлените.
 • Прегазване през корема- поради преразтягане на кожата се получават напречни напуквания на кожата или цепковидни рани в слабините, през които може да излязат червата. Получават се разкъсвания, откъсвания и разместване на вътрешни органи.
 • Прегазване през таза – фрактури на тазовите кости
 • Прегазване през крайниците – освен широко отслояване на кожата, може да се получи и т.нар. скелетиране, при което костите остават здрави, а мекете тъкани се размачкват и костта се оголва. Може да се получи и ампутация на крайник.


Травма от  изпадане

Най-често от каросерията на товарно МПС (ДД с падане от високо)

 • напред – рязко спиране
 • всрани – рякък завой 
 • назад – рязко спиране

Падане от лека кола – при отваряне на врата на завой при подпиране на врата

Изпадане от товарнен автомобил НАПРЕД

 • І фаза- при рязко спиране на автомобила, тялото по инерция продължава да се движи напред и се блъска в кабината. Таза и долните крайници се зъдържат, докато туливището се придвижда напред.
 • ІІ фаза – в резултат на продължаващото прегъване на тялото напред, долните крайници се отделят от дъното на каросерията. Тялото „прелита” през кабината.
 • ІІІ фаза – тялото достига до пътното платно, главата се удря в платното, тялото се преобръща през глава и пада по гръб.


Травма в автомобила

Причини
 • сблъсък между две МПС
 • удар в крайпътно разположени предмети
 • преобръщане при рязко спиране или тръгване на колата
Епидемиология:
 • по-често загиват пътниците, а не шофьора
 • ЗАЩО: шофьора е фиксиран за волана и педалите, освен това първи забелязва аварийната ситуация
Основни  механизми на получаване на уврежданията
 • удари на тялото в части от кабината
 • притискане
 • сътресение на тялото

Без предпазен колан

В момента на фронталния удар, тялото отива напред и нагоре, при което главата се удря в тавана или в предното стъкло, а долните крайници на водача в таблото. Освен това гърдите и корема се удрят във волана. Често има и удар в страничната част на купето.

 • Множество разкъсно-контузни  и порезни рани по главата + ф-ри на черепа + моз. травма
 • Воланна травма – охлузвания и кръвонасядания, често с форма на валана, фряктери на стернума и ребрата , разкъсване на кожата междуу І и ІІ пръст, фрактури на костите на ръката. Разкъсване и разместване на вътрешни  органи.
 • У от таблото – характерни. Получават се от удара с коленете в таблото. Охлузвания, кръвонасядания, рани , директни и индиректни фрактури на бедрената кост.
 • Камшичести счупвания -  при рязко спиране /тръгване. Рязкото увеличаване на скоростта води до рязко отмятане на главата назад, а при рязко спиране- напред.

С предпазен колан – Многократно по-ниска е честотата на травмите – линеарни охлузвания и кръвонасядания.

Въздушна възглавница

 • При удар се отварят за части от секундата – 0.04сек.
 • Без предпазен колан и висока скорост- ударът от инерцията на тялото във възглавницата е смъртоносен, а при 50-60 км/ч – леки увреждания на главата и шията

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА + ПРЕДПАЗЕН КОЛАН НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ТРАВМИ ПРИ КАТАСТРОФИ С МПС С 80% !!!


Травма от притискане на тялото между автомобила и други предмети

Най-редкия вид

Уврежданията се дължат на удара и последващото притискане и са предимно по гръдния кош и корема.

 

Share this