Железопътна травма

Tags:
Published on: 12.03.2012

ІІ-ро място по брой жертви след автомобилната травма


Причини

 • нещастен случай – ходене по релси, качване или скачане в движение
 • катастрофиране с влак
 • самоубийство – рядко
 • убийство – още по рядко. Понякога се среща поставяне на труп с цел инсциниране на нещастен случай или самоубийство. В този случай трудно се установява причината за настъпване на смъртта.


Видове увреждания

Типични

 • ивица от притискане
 • травматична декапитация
 • разделяне на туловището на 2 или повече части
 • тежки ЧМТ
 • ампутация на крайници
 • следи от притискане на тялото междуу буферите

Нетипични

 • охлузване
 • кръвонасядане
 • разкъсно-контузни рани
 • увреждания при падане на тялото в/у железопътното платно


Класификация

 • удар от движеш се ЖП средство
 • прегазване от колелата  на ЖП средство
 • падане от движещо се ЖП средство
 • притискане от вагони
 • травма във вагоните
 • увличане на пешеходец от въздушната струя на минаващ влак
Удар от движешо се ЖП средство

Най-честия вид ЖП травма.

От директния удар се получават многофрагментни, двустранни фрактури на черепа, ребрата, лопатките, гръбначен стълб, таза, разкъсване на вътрешни органи – сърце, черен дроб, слезка.

При падане на тялото: охлузване, кръвонасядане, разкъсно-контузни рани, увреждания при падане на тялото върхуу железопътното платно, обширни зацапвания от пясък, чакъл и смазочни материали.

Прегазване от колелата  на ЖП средство

Най-често става в една област на тялото.

Основни  механизми на получаване на уврежданията

 • въртеливо движение на колелото + действие на реборда – натиск и триене
 • с размачкване на тъканите
 • отделяне на части от тялото
 • разделяне на на тялото на части

ивица от притискане

 • широка лентообразна линия на охлузване – по-широка от колелото
 • в първите часове тя е мека, към 24ч се уплътнява  и става тъмнокафява

ивица на обтриване

 • участъка на протриване на кожата в страничните повърхности на колелото и релсата
 • наблюдава се в края на ивицата на притискане
 • кожата в тази област е сивкаво-черна – зацапване от масло и метални частици
 • ако пострадалия е облечен НЕ СЕ НАЛБЮДАВА

пълно или непълно разделяне на трупа

 • при непълно срещуположните части се държат само на кожа
 • при пълно разделяне – ивицата на притискане е около 3-4 см, зависи от дебелината на дрехите

травматична декапитация

 • ивицата на обтриване се наблюдава по кожата на отделената глава

прегазване през крайниците

 • костите под ивицата на притискане на протежение от 10тина см са раздробени
 • фрактурната линия откъм колелото е винаги коса, а тази откъм релсата – напречна. Механизмът на получаването и е следния: костта разположена към вътрешната част релсата се притиска от реборда на колелото надалу (към чакъла). Т.е. силата действа в две точки – в мястото на натиска на реборда и в мястото на притискане къв чакъла. Затова фрактурната линия е коса. В същото време от притискането на самата релса се получава и натрошаването.
Падане от движещо се ЖП средство
 • от покрив на вагон
 • при скачане

Особености:

 • ако падането не е придружено с прегазване – увреждания като от падане от високо
 • при стоене на покрива- удар от ел. ток
Увличане на пешеходец от въздушната струя на минаващ влак

Посоката на въздушната струя е НАПРЕД, НАСТРАНИ И НАВЪТРЕ КЪМ ВЛАКА

Притискане от вагони

Рядка е! – Най често като Професионална травма при неспазване правилата за безопастност.

 • между вагона и платформата
 • между буферите

Особености

 • рязък контраст междуу незначителните външни и значителни вътрешни травми
 • множествени закрити фрактури на ребра, гръбначен стълб, лопатки
 • разкъсване на диафрагмата
 • разкъсване на вътрешни отрани с преместването им (излизане на белия дроб през устата)
 • отпечатък от буферите по кажата на кърба и гърдите
Травма във вагоните

Най- често при катастрофи!.

 • удари в облегалката на седалката
 • падане на куфари, чанти от поставката за багаж
 • притискане на тялото
 • порезни рани от счупени стъкла
 • изгаряния при пожар


СМЕ

 • има ли х-рни за ЖП травма зацапвания, увреждания и повреди по тялото и дрехите
 • механизъм на получените увреди – блъскане, сътресение, триене….
 • положение на пострадалия в момента на травмата
 • вид на ЖП травмата
 • в коя част на тялото е нанесен първоначалния удар и с коя част от влака
 • при прегазване – положение на тялото
 • на коя релса по посока на движението е било тялото и с коя релса е станало прегазването
 • прежизнени ли са увредите или е бил поставен труп на релсите
 • данни да отравяне, алкохол и др
 • други увреди
 • здравословно състояние
 • принадлежат ли разчленените трупни части на едно и също лице

 

Share this