Увреждания от остри предмети – прободни и прободно-порезни. Задачи на СМЕ

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Увреждания  от остри предмети – особености

Определение

Остри предмети са тези, които имат режещи ръбове и остри върхове.

Видове остри предмети

 • Прободни оръжия – продълговати с различно напречно сечение (шиш, шило, кука, пирон, отвертка, вилица)
 • Порезни оръжия –  имат режещ ръб и малка маса (нож, бръснач, ножче за бръснене, метални, стъклени с остри ръбове)
 • Прободно–порезни оръжия – имат един или два остри ръба ножове)
 • Посечни оръжия – имат режещ ръб, голяма маса и дръжка за действие със замах брадва, тесла, сабя, лопата)
Характеристика на раните приченени от остри предмети
 • равни и гладки ръбове
 • остри ъгли
 • ЛИПСА на тъканни мостчета
 • гладки стени на ранемия канал
 • зеене
 • липса на смачкване в дъното на раната
 • обилно кървене
 • по формата на причинената рана можем да определим напречното сечение на острото оръжие
Причини за смъртта при нараняване с остри предмети
 • остра кръвозагуба – порезни
 • нараняване на жизнено важни органи – прободно порезни
 • въздушна емболия и аспирация на кръв – при нараняване на шията
 • ЧМТ
Основни въпроси на СМЕ
 1. установените увреждания причинени ли са от остро оръжие и ако да, то от какъв вид
 2. от едно и също оръжие ли са причинени установените увреди или от повече от едно
 3. брой на ударите, последователност, сила и посока на действие
 4. ширина и минимална дължина на прободното или прободно-порезно оръжие
 5. в каква поза / положение се е намирал пострадалия в момента на нараняването
 6. съответстват ли нараняванията на повредите по дрехите
 7. има ли х-рни особености на раната, по които може да се определи вида на оръжието
 8. има ли защитни рани по трупа
 9. може ли тези У да се причинят от собствина ръка
 10. могъл си пострадалия да извършва самостоятелни движение след травмата
 11. давност на уврежданията
 12. причинените У предизвикали ли са адски мъки и страдания
 13. При настъпила смърт причинна връзка м/у нея и травмата
 14. Темп на настъпване на смъртта и давност
 15. смъртта неминуема ли е била или при своевременна мед. помощ е можело да се предотврати
 16. Алкохол и др
 17. Придружаващи и съпътстващи З


Прободни рани

Прободните предмети причиняват наранявания като с върха си се забиват (проникват) в дълбочина на тъканите, а с тялото си ги разцепват, разединяват и притискат.
В резултат се образуват: входно отвърстие, раневи канал, а понякога и изходно отвърстие.

Входно отвърстие
 • Формата зависи от напречното сечение на прободния предмет.Конични и цилиндрични предмети с ости краища образуват цепковидни рани.
 • Дължината съответства на напречното сечение на предмета на нивото, на което е проникнал в тъканите
 • При значителна дебелина на прободното оръжие се получават по-заоблени ъгли, охлузване и кръвонасядане по ръбовете
 • Цепковидните рани имат посока, която следва линиите на цепливост на кожата – линии на Лангер
 • При таненциално действие се получават и охлузвания от ръбовете
Ъгли
 • ако прободния предмет има няколко остри ръба се образуват звездовидни рани с различин брой ъгли
Плоски кости
 • по външната пластинка на костта се очертава напречното сечение на прободния предмет. Конични и цилиндрични предмети образуват кръгловати отвърстия. При значителна дебелина – радиерни пукнатини изхождащи от отвърстието.
 • ДД с огнестрелна травма.


Прободно-порезни рани

Прободно- порезните предмети причиняват наранявания като с върха си се забиват (проникват) навътре в тъканите, като режат тъканите с острите си ръбове. НЕ ЦЕПИ, А РЕЖЕ. Поради това разположението на раната не зависи от цепливостта на тъканите, а отговаря на плоскостта на оръжието.
ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА ТЪКАНИТЕ СА ПРЕРЯЗАНИ В ЕДНА ПЛОСКОСТ.

входно отвърстие
 • Форма – ако гърба на ножа е тесен 1-2 мм – цепковидна рана. Ако е широк- тесен и дълъг равнобедрен троъгълник с рязко очертани ръбове, а от страната на гърба- ръба е заоблен или с малки странични нацепвания.
входна рана
 • Дължината – съответства на напречното сечение на предмета на нивото на което е проникнал в тъканите
 • Поради раздвижване на оръжието /  пострадалия  / орган (сърце, дихателни движения) – дължината на раната е по-голяма от ширината на оръжието
 • Ако ширината на ножа  е по-голяма – дължината на входната рана е по-малка, от ширината на ножа поради ретракция на тъканите
 • При завъртане / раздвижване на ножа си получават допълнителни надрези (шпори). Ако има двустранно разположени шпори – двуостро оръжие, като шпорите са в разроложени в противоположни посоки.
 • При силен замах, когато острието влезе до дръжката се получава охлузване и кръвонасядане по ръбовете. Отпечък дръжката.
раневи канал
 • праволинеен с вид на цепка, с гладки стени, които прилягат една към друга
 • каналът при плътни тъкани отразява особеностите на оръжието (фасции, хрущял, сърце, бъбрек, плоски кости)
 • дължината – говори за силата на удара и дължината на оръжието
 • направление – посока на удара


Идентификация на оръжието

 • определяне ширината на острието – по размера на най-малката кожна рана
 • определяне дължината на оръжието – по раната с най-дълъг кожен канал
 • пробиви по дрехити на пострадалия
 • отпечатък от дръжката
 • трасологично изследване на микрорелефа на острието – плоски кости
 • отливка на раневия канал
 • търсене на следи от биологичен или неорганичен произход

 

Share this


Close Print