Видове огнестрелни оръжия. Увреждащи фактори. Механизъм на образуване на уврежданията

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Определение

Огнестрелно е оръжие, при което за изхвърлянето и движението на нараняващия агент (проектил) се използва енергията на взривно вещество (барут).
В мирновременни условия най-чести са бойни и ловни огнестрелни оръжия.


Видове огнестрелни наранявания

 • пронизващи – входна рана, раневи канал и изходна рана
 • слепи – без изходна рана
 • тангенциални


Видове ръчно огнестрелно оръжие

 • По предназначение
  • Бойно (пушка, автомат, пистолет, револвер)
  • Ловно (едно/дву/повече цевни)
  • Спортно (малокалибрени пушки, пистолети, револвери)
  • Специално (стартови и ракетни пистолети)
  • Атипично (самоделно, дефектно, преправено)
 • По дължина на цевта
  • Дългоцевно (пушка- ловна, спортна)
  • Със средна цев (автомат)
  • Късоцевно (пистолет, револвер)
 • По релефа на канала на цевта
  • Набраздено (бойни оръжия)
  • Гладкоцевно
 • По брой на зарядите
  • Еднозарядно
  • Многозарядно (бойни оръжия)
 • По калибър
  • Малокалибрени
  • Среднокалибрени
  • Голямокалебрени
 • По разположение на капсулата в патрона
  • С централно възпламеняване (повечето)
  • С периферно кръгово възпламеняване ( спортното оръжие)
  • Странично възпламеняване ( днес не се срещат)


Произвеждане на изтрел

При натиск на спусъка, жилото на ударника удря в капсул детонатора, който се възплавенява и запалва барута в гилзата. От голямо голичество газове налягането в гилзата рязко се покачва, проектила започва да се придвижва с въртеливо движение в цевта. (скорост от 200-1000 м/сек).  Поради продължаващото горене на барута, в цевта се образуват барутни газове  (от 1гр бездимен барут 900 см3 газове). При излизането на газовете от цевта избухва пламък и се чува гръм.
От цевта на оръжието заедно с газовете излизат и сажди, неизгорели барутни частици, метални частици от патрона и от цевта, оръжейна смазка. Когато обекта, по който се стреля е на близко разстояние тези фактори се наслагват и се наричат допълнителни фактори на изтрела. Допълнителните ф-ри на изтрела имат:1. механично действие ( контузионно, разкъсващо и пробивно), 2. термично действие ( дулен пламък) и 3. химично действие ( Hb + CO  от барута – светлочервен цвят на тъканите около раната)

Необходими елементи за произвеждане на изтрел
 • оръжие
 • барутен заряд
 • запалително вещество (капсула)
 • проектил (снаряд, куршум, сачми)


Патрон

Видове:
 • бойни
 • халосни – нямат метален проектил, а е от пластмаса, дърво …
 • запалителни (светещи, трасиращи)
Устройство:
 • гилза – метален цилиндър, в който са поставени всички елементи на патрона
 • капсула – намира се на дъното на гилзата и съдържа запалителното веществ за запалване на борута
 • боен заряд – бездимен (предимно) и димен барут (ловното оръжие)
 • проектил (куршум) – в предната част на гилзата  -  обвити (метални), полуобвити, без обвивка (спортното).


Увреждащи фактори на изтрела

 • проектил – най- важния фактор
 • допълнителни факторири – пламък, сажди, газове, оръжейна смазка, метални и неизгорели барутни частици
 • оръжието или негови части – дулен край, приклад
 • вторични снаряди, идващи отвън или образувани в тялото (костни частици)


Механизъм на образуване на уврежданията и  фактори определящи морфологията на уврежданията

 • особености на оръжието – вид, калибър, заряд…
 • разстояние на изтрела
 • наличие на преграда между тялото и оръжието
 • особености на тъканите, през които преминава проектила
 • кинетична енергия

Експлозивно действие – при  голяма начална скорост на проектила – разкъсва тъканите, чупи кости, пръскане на черепа

Пробивно действие – пистолети с голям калибър – входна рана, раневи канал и изходна рана

Клиновидно действие – оръжия с малък калибър – няма изходна рана.

Ударно-контузионно действие – когато проектила е загубил своята кинетична енергия и действа като ТТП – охлузване, кръвонасядане, повърхностни рани.

Действието на проектила върху тъканите бива:

 • ПРЯКО – непосредственото действие на предната му част в мястото на попадане
 • НЕПРЯКО – при удара на проектила възниква „ударна вълна”, която се разпространява, както по посока на движението му така и концентрично около него. Така в средата в която се движи частичките се привеждат в трептене, което се предава на останалите. Създалите се вълни имат разрушаващ ефект. С действието на „ударната вълна” се обяснява и счупването на кости, разкъсването на органи, когато проектила мине в съседство. Когато в съседство има кух орган изпълнен с течно или полутечно съдържимо „ударната вълна” води до образуване на „пулсираща кухина”  с размери превишаващи тези на проектила. Освен това по хода на раневия канал започва постъпателно движение на трептящите частици, които се явяват вторични микропроектили.

Морфологични особености на огнестрелните наранявания:

 • зона на непосредствения раневи канал – дефекта на тъканите, който се образува веднага след преминаване на проектила
 • контузионна зона – около 1 см –  до първичния раневи канал – в  зоната на „ударана вълна” тъканите некротизират
 • комоционна зона –  4-5 см   – появява се по-късно – дистрофия на тъканите поради  разстройство на кръвообращението

Дистанция на изтрела:

 • от упор- пълен и непълен
 • близка дистанция – действа  проектила + допълнителни фактори на изтрела
 • неблизка дистанция – действие само на проектила

 

Share this