Огнестрелни наранявания при изтрел от далечно разстояние. Задачи на СМЕ

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

При изтрел от далечно разстояние действа само проектила.                         

 • силата на удара е мощна и съсредоточена на малка площ
 • 1-ви етап – проектила натиска и вдава кожата навътре (като конус)
 • 2-ри етап -  върхът пробива и избива част от кожата и подлежащите тъкани като ги отнася наветре – охлузва кожата и се избърсва от полепналите по него сажди, смазка, метални частици
 • 3-ти етап – преминаване през тялото или засядане в тъканите
 • 4-ти етап- излизане – изходна рана

Особености на входната рана

 • кръгла рана с минус тъкан – с диаметър по-малък от калибъра на оръжието, поради еластичността на кожата
 • контузионен пръстен (на охлузване) – 2мм – лишена от епидермис охлузена кожа (от вгъването)

Ширината на на контузионния пръстен и липсата на тъкан на входната рана зависят от скоростта на проектила – голяма скорост-  голям дефект + малък контузионен пръстен.

 • Пръстен на зацапване – сивкаво пръстенче, което наслоява се върху пръстена на охлузване по външния му ръб и се получава от избърсването на  полепналите по него сажди, смазка, метални частици
 • Радиални напуквания на епидермиса – 1-2 мм

Особености на раневия канал

 • Определение: раневи канал при огнестрелно нараняване се нар. пътя, който проектила изминава в тялото. При предварително раздробяване на проектила (рикушет) може да се образуват някалко входни рани, а ако това стане при сблъсък с кост от основния раневи канал се образуват отколонения. При слепите наранявания също може да има повече от един раневи канал.
 • Пряк – когато съединява входното и изходното отвърстие по права линия
 • Непряк – преминавайки през различна среда (тъкани) променя траекторията си

Влияние на особеностите на тъканите през които преминава проектила

 • Сърце, стомах –  кух орган с течно или кашаво съдържимо, разкъсването е неправилно
 • Паренхимен орган – овално разкъсване с неправилна звездовидна форма и радиерни напуквания
 • Мозък – канала е по-широк от калибъра на проектила и е с неравни стени
 • Бял дроб- цепковидна форма, поради еластичността и свиваемостта при обезвъздушаване
 • Плоски кости – дефект с форма на пресечен конус с основа по посока на движението на проектила. Костния дефект  по външната пластинка е отвърстие с кръгла форма равна на калибъра на проектила, на вътрешната прастинка действат сили на разтягане и затова дефекта е по-голям. При влизането / излизането на проектила от отвърстието може да се образуват пукнатини. Ако изтрела е перпендикулярен пекнатините са радиерни, а ако е кос – следват посоката на полета. Освен това има и концентрични пукнатини.

Особености на изходна  рана

 • образува се при натиск на проектила отвътре чрез разкъсване на кожата. При  голама Ек – се избива и част от кожата
 • ВИНАГИ ИЗХОДНАТА РАНА Е ПО-МАЛКА ОТ ВХОДНАТА, дължи се на:
  • увлечени от проектила частици – костни фрагменти
  • косо /напречно излизане на проектила
  • деформирането му
 • форма – НАЙ-РАЗНООБРАЗНА – цепковидна, неправилна, звездовидна, кръгла
 • ПО ПРАВИЛО БЕЗ ПРЪСТЕН НА ОХЛУЗВАНЕ И ЗАЦАПВАНЕ
 • Ако при излизането на проектила, тялото е било опряно на твърда подложка се получава охлузване на кожния ръб на изходната рана, но няма пръстен на зацапване.

Ефект на втората мишена – феномен на Виноградов – ДД с близък изстрел

Отлагане на сажди при изтрел от далечно разстояние върху втората мишена – около входната врата. ЛИПСВАТ НЕИЗГОРЕЛИ БАРУТНИ И МЕТАЛНИ ЧАСТИЦИ.

Обяснението е: Поради голямата скорост на проектила, образувалата се след него въздушна струя увлича увлича обърсалите се в първата мишена частици, които се наслагват върху втората.

 

Share this