Увреждания от огнестрелни оръжия – близък изстрел и упор. Задачи на СМЕ

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Близък изтрел

При близък изтрел освен проектила действат и допълнителните фактори на изтрела (пламък, сажди, газове, оръжейна смазка, метални и неизгорели барутни частици), които се разсейват във вид на конус .
Максималното разстояние, на което летят барутните и метални частици е границата между близък и неблизък изтрел.
От разстоянието на изтрела и заряда зависи дали ще действат всички, или само някои от допълнитите фактори.

Газове (предпроектилен въздух и барутни газове)

Механично д-вие

 • пробивно- образуване на дефект в тъканите
 • разкъсващо – разкъсване на меките тъкани
 • контузионно – „пояс на въздушното кръвонасядане”. След няколко часа – добива пергаментоподобен вид с кръгла форма.

Химично д-вие

 • определя се от образуването на HbCO
 • светлочервен цвят на тъканите около раната – кожа, подкожие, мускулна тъкан и в началото на раневия канал с диаметър  5-10 см.
Термично действие на пламъка
 • до 20-25 см – опърляне на косми, изгаряне на кожата около входната рана и дрехите
 • обгарянето се дължи главно на нажежените барутни и метални частици. Това действие се наблюдава предимно при черния (димен) барут.
Сажди
 • до 25-30 см – импрегнират кожата или дрехите около входната рана , а също и по ръката която е произвела изтрела
 • при бездимния барут саждите съдържат предимно метални частици – от капсулата, от проектила и от цевта
 • отлагането на саждите зависи от:
  • разстояние на изтрела
  • вид на оръжието
  • барутен заряд
  • поредна бройка изстрели
  • условия на съхранение на боеприпасите
Недоизгорели барутни частици и метални частици
 • до 100-150 см, и 4- 5 м за металните (медните)
 • точковидни ожулвания и кръвонасядания, при малка енергия – лесно опадат
 • „барутен татуаж” – забиват се в дермата

Упор

Особеностите на входната рана се определят предимно от механичното действие на газовете. Газовете упражняват натиск върху тъканите, което увеличава размера на входната рана. ПРИ ИЗТРЕЛ ОТ УПОР, В СЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ГАЗОВЕТЕ ВХОДНАТА РАНА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ ИЗХОДНАТА.

При плътен упор
 • всички допълнителни фактори навлизат в раневия канал, който като че ли е продължение на канала на цевта
 • поради навлизането на газовете във входната рана се получава подкопаване и повдигане на кожата навън и удряне на дулото на цевта в нея – „щанцмарка”
 • охлузвания от действие на частите на оръжието
 • ако има костна подложка – разкъсана звездовидна рана с 4-6-8 лъча
 •  при събиране – кръгла рана с минус тъкан с пояс на охлузване  и почерняване
 • меките тъкани около раната на 10-15 см са яркочервени
 • дуло вкарано в устата – експлозивните газове причиняват лъчеви разкъсвания в ъглите на устата, мозъка и черепа може да се пръснат експлозивно
При неплътен упор
 • елипсовиден пояс и разкъсване на кожния ръб
 • газовете минават м/у дулото и кожата

 

Share this