Увреждания от огнестрелни оръжия със сачми, атипични оръжия и експлозиви. Задачи на СМЕ

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Оръжия със сачми

 • Поради по-голямото количество барут, което се поставя във патроните на ловните пушки следите от допълнителните фактор на изтрела, са по-силно изразени и от по-далечно ръзстояние. При черния барут – Пламък- 1.5м , недоизгорели барутни частици- 2 м и повече
 • максимална далечина на полета на сачмите до 600м
 • сачмите излизат от дулото на оръжието във вид на плътен споп, който постепенно образува конус
 • при изтрел от упор или от съвсем близко разстояние сачмите попадат в сноп и получава една кръгла рана с минус тъкан с едрофестонирани ръбове. Вътре в тялото отделните сачми се разсейват в конус. На разстояние 5-6м конусът на разсейването се увеличава и на разстояние над 10м няма централна рана.
 • За да се определи разстоянието, от което е стреляно се измерва разстоянието междуу отделните наранявания извън централното
 • входните рани сачми имат характерните за огнестрелно нараняване особености
 • Рядко има изходни рани.

Атипични оръжия ( преправяни, дефектни, самоделни)

 • СМЕ  е затруднена – 1-во от нарушените конструктивни особености  и 2-ро от нестандартните проектили.
 • В късата цев на срязаните пушки барутът не изгаря напълно и недоизгорелите барутни частици се разсейват на по-голямо разстояни – до 1.5м
 • при нестабилизиран куршум (промемена цев, несъответствие в калибъра) – невинаги попада с върха си в целта, а със страничната повърхност и причинява неправилна обширна рана
 • при самоделните оръжия може да липсват елементите на огнестрелно уврежадане
 • халосни патрони – уврежданията са от газовете, тапите и недоизгорелите барутни частици. При близка дистанция уврежданията са смъртоносни – обширни рани.

Взривове

Взрив – изввънредно бързо отделена енергия, поради физични / химични превръщания на в-вата, разширяване обема на изходното в-во или на  продуктите.
Взривните вещества са химични съединения или смеси, които под влияние на външно въздействие, претътпяват превръщане с отделяне на топлина и газове под високо налягане.

Взривно превръщане
 • чрез горене – за да се съпровожда с механична работа трябва да се извършва в затворен обем. По този механизъм се извършва произвеждането на изтрел.
 • чрез детонация – скоростта на взривното превръщане е още по-малка. Характерна е за бризантните взивни вещества
Видове взривни в-ва
 • Иницииращи (първични) – използват се за взривяване на останалите групи взривни вещества
 • бризантни (раздробяващи, вторични) – бойни заряди и взривни вещества в рудодобива, строителството
 • метални (барутни) – горят- използват се за произвеждане на изтрели
 • пиротехнически
Основни увреждащи фактори на взрива
 • вълната на детонация и продуктите от взрива на веществото
 • ударната вълна и околното среда
 • отломки от снаряда
 • вторични снаряди
Увреждания съприкосновение / при много близко разстояние – действат ударна вълна и продуктите на взрива
 • пълно разрушаване / раздробяване на тялото с отнасяне на части от него
 • отхвърляне на тялото от удараната вълна
 • обширни и дълбоки изгаряния с овъгляване
 • химично действие на газовете – промяна в цвета на тъканите  HbCO
 • баротравма на белите дробове
 • множествени отломъчни наранявания от обвивката на снаряда
Увреждания относително близко разстояние - действат ударна вълна, вторични снаряди и отломки от снаряда
 • отхвърляне на тялото от удараната вълна – увреждания като от ТТП  с широка удряща повърхност
 • уврежданията са главно от стараната на взрива, а на противоположната от падането (подобни на горните, но по-леки)
Увреждания неблизко разстояние
 • слепи наранявания – неправилна форма, охлузени краища
 • закрити травми от отломъчните и вторични снаряди

 

Share this