Витални и постмортални увреждания от механични ф-ри

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Видове увреждания по трупа

 • прижизнени
 • агонални (най-трудни за диференциране)
 • постмортални

Под ВИТАЛНА РЕАКЦИЯ  се разбират получените по време на нараняването изменения, каито доказват прижизненото им образуване.


Видове витални реакции

 • Общи – обезкървяване на трупа, емболиите…
 • Местни – кръвонасядане,възпаление, некроза, тромбоза….
Кръвотечение и съсирване на кръвта – ОСНОВНИ ВИТАЛНИ БЕЛЕЗИ

Кръвотечението сочи, че по време на травмата е имало сърдечна дейност. За прижизненост на нараняването сочи обезкървяване на трупа, поради голям вътрешен / външен кръвоизлив. На мястото на проишествието се открива локва кръв или масивен кръвоизлив в гръдната или коремната кухина.
Ако нараняването е послесмъртно – липсва или е съвсем слабо кръвотечението.
Друг витален белег е откриването на кървави пръски по предметите, отвесни ивици кръв по дрехите и тялото при хоризонтално положение на трупа – косвен признак че нараняването е било приживе.

Съсирване на кръвта може да стане и на послесмъртен кръвоизлив, получен в първите часове след настъпване на смъртта.

Кръвонасядане – ОСНОВЕН ВИТАЛЕН БЕЛЕГ

Сигурен белег за виталност е откриването на кръвонасядане, инфилтриращо или разслояващо тъканите и кръвта е съсирена. Неизмиваемостта на кръвта обаче НЕ Е сигурен белег за виталност, защото и хемолизиралата кръв не се измива с вода.
Посморталните кръвоизливи в НЕхипостатична област приличат на виталните. Те се получават в първите часове от свъртта при удари с ТТП, в области богати на мускулна тъкан и течна кръв.

Обобщение – едно приживе получено нараняване може да не даде видимо кръвотечение и слабо кръвонасядане, ако е нанесено в агоналния период или ако тялото е било обезкървено, и обратно -едно послесмъртно нараняване може да даде слабо кръвотечение и пропиване на тъканите, приличащо на  кръвонасядане, ако кръвта е била още течна.

Микроскопски признаци:

 • значително инфилтриране и широко разсейване на еритроцитите
 • наличие на оток, от излялата се плазма и лимфа
 • фибринна мрежа и наличие на левкоцити
 • тромбозиране на съдовете
 • отнасяне на еритроцити по лимфен път в РЛВ
 • явления на разпадане и резорбция на кръвта – хемосидерин във ММС след 20тия час, а покъсно и в РЛВ
Травматичен оток на тъканите около нараняването
Всички видове емболии – сигурен белег, че е имало е сърдечна дейност
Аспирация на кръв

В трехеята и бронхите – пенеста кръв, а в белите дробове – червени петна.
Погълната в ГИТ кръв – сигурен белег – имало е гълтателни движения. Колкото по-дълго продължава живота след травмата, толкова по-далеч се е придвижила кръвта – приблизителен извод да давност на смъртта. Емфизем в подкожието или медиастинума – сигурен белег- имало е дишане

Възпалителни и репаративни процеси – зачервяване, загнояване, крусти, некрози

Хистологични белези:

 • разширяване на кръвоносните съдове
 • увелечаване на левкоцитите и пристенното им разположение – ранен белег – след 30 мин
Зеене на раните

НЕсигурен белег, защото степента на зеене на раните зависи от:

 • вид на раната (разкъсно-контузните не зеят много)
 • дали кожата / мускулите са по- слабо или по-плътно заловени за подлежащите тъкани
 • атрофичната (старческа) кожа не зее много
 • направление на раната спрямо линиите на цепливост и посоката на мускулните влакна
 • рани  нанесени при настъпило трупно вкочаняване не зеят
Хистохимични признаци – Промени в ензимната активност в областта на раната
Биохимични признаци – увеличена концентрация на биогенните амини (серотонин, хистамин)


Послесмъртни механични увреждания

 • случайни – при превозване, събличане, обличане, аутопсия на трупа, оказване на първа помощ
 • свързани с обстановката на смъртта – скоропостижна смърт на пътя + прегазване, снемане на обесени, изваждане на удавени от водоема, при пожар с настъпила смърт от отравяне с СО и последващи мехатични увреждания от паднали греди, таван ….
 • от животни
  • насекоми (мравки) – НСООН – разлага епидермиса – след засъхване приличат на охлузвания
  • птици- подобни на прободни рани
  • плъхове, котки, кучета- дълбоки обширни рани, следи от нокти, пробиви от зъби.

 

Share this