Механична асфиксия – общо учение, стадии, класификация и трупна картина

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

Под АСФИКСИЯ  се разбира патологичен процес, възникващ вследствие на кислородна недостатърност на кръвта (хипоксемия) и тъканите (хипоския) с натрупване и задържане на СО2.

Регулация на О2 / СО2 :

 • бели дробове
 • ССС
 • транспортна функция на кръвта
 • клетъчни и дихателни ензими
 • невро-хуморални фактори

Видове хипоксия

 • Хипоксична – ДН поради патология на белия дроб или поради намалено рО2  във вдишания въздух
 • Кръвна – патология на Нb – намалено количество (анемия) или инактивиране (CO Нb, Met Нb и др)
 • Циркулаторна – поради СН
 • Хистотоксична –  не се използва доставения О2 на клетъчно или на субклетъчно ниво
 • Според протичането -остра и хронична. Обект на СМ са острите хипоскии, причинени от външни фактори, които могат да бъдат – механични, остри отравяния, електрически ток, крайни температури и др.

Механична асфиксия

Определение

Остро хипоксично състояние, развиващо се вследствие на механична пречка в дихателните пътища или белия дроб.

Видове

Асфиксия от притискане

 • от притискане на шията – ОБЕСВАНЕ, ЗАГЪРЛЯНЕ, УДУШАВАНЕ
 • от притискане на туловището – ИМОБИЛИЗАЦИОННА, ПОЗИЦИОННА

Асфиксия от задушаване

 • ЗАТИСКАНЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОТВОРИ
 • ЗАПУШВАНЕ НА ГДП С ЧУЖДИ ТЕЛА
 • УДАВЯНЕ

Асфиксии в тясно затворено пространство

Стадии
 • Предасфиктичен стадий (1мин) – задържане на дишането и двигателно безпокойство
 • Диспнея и гърчове (1-2 мин) – започва с инспиратолна диспнея – повече вдишвания, след което се сменя с експираторна диспнея с преобладаване на издишванията.  Усилва се цианозата и настъпва разхлабване на сфинктерите. Стадия завършва с гърчове, отначало единични, а после общи. Настъпва загуба на съзнанието.
 • Покой – период на апное (1 мин) – тялото е отпуснато, неподвижно, спира дишането, спада АН и пулса
 • Терминални дихателни движения (1 мин) – нерегулирани по-дълбоки и кратки вдишвания с повърхностни и пасивни издишвания.
 • Автономна сърдечна дейност (3-10мин) – след спиране на дишането
Трупна картина

Външни признаци

 • цианоза на лицето – особено силно изразена при асфиксия от притискане. Може да изчезне в първите часове след настъпване на смъртта, поради промяна в положението на тялото
 • точковидни кръвоизливи по конюнктивата – израз на повишеното венозно налягане в областта над приложения механичен фактор и на увеличения капилярен пермаебилитет от хипоксията
 • обилни интензивно морави послесмъртни петна – появяват се рано – 30-60 мин след смъртта
 • екзофталм
 • оток на кожата на лицето и клепачите
 • кръвотечение от носа и външните ушни канали
 • зацапване с урина, фецес, сперма

Вътрешни признаци

 • тъмна течна кръв – поради липса на агонална левкоцитоза
 • кръвонапълване на дясното сърце и прилежащите към него съдове – заради затруднетото кръвообращение (в малкия кръг) от първично спиране на дишането и продължаваща сърдечна дейност
 • цианоза на вътрешните органи
 • точковидни кръвоизливи под епикарда и плевратапетна на Тардиьо – 2-3мм – добре отграничени. Наблюдават се и по серозите на другите органи. Израз на повишеното капилярно налягане и на увеличения капилярен пермаебилитет от хипоксията.
 • остър емфизем на белия дроб – особено характерен за удавяне
 • малокръвна слезка – признак на Сабински – Ораховац
 • оток на мазъка и белия дроб – наблюдава се при по-бавно настъпване на смъртта

NB!!!Изброените признаци се срещат при всички видове бързо настъпила смърт.

Видово характерни признаци на смърт от механична асфиксия са:

 • странгулационна бразда
 • наличие на чуждо тяло в ДП
 • „екхимотична маска”

 

Share this