СМЕ при удавяне – фази, трупна картина, диагностика

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

Вид мех. асфиксия, настъпваща поради изпълване на дихателните пътища с течни /полутечни материи

Фази на удавянето

 1. двигателно безпокойство с усилени и безпорядъчни движения и дълбоки вдишвания
 2. волево зъдържане на дишането за 30-40сек. Развива се хипоскемия с хиперкапния. Редките излизания над водата с по 1-2 дълбоки вдишвания не могат да компенсират хипоксията
 3. инспираторна диспнея – поради дразнене на ДЦ се появяват чести и дълбоки вдишвания – аспирира се вода. Водата дразни лигавицата на ДП, отделя се слуз, която заедно с останалия в белия дробове въздух образува дребно-мехурчеста пяна
 4. експираторна диспнея -пяната се явява чуждо тяло и предизвиква усилени издишвания и част от пяната излиза от ДС  
 5. загуба на съзнанието и поява на гърчове
 6. стадий на относителен покой (апное) – настъпва атония и арефлексия, тялото се отпуска и пада на дъното
 7. терминални дихателни движения – водата под налягане навлиза в белия дроб и изпълва алвеолите
 8. окончателно спиране на дишането
 9. автономна сърдечна дейност

Удавяне в сладка вода

Хипотоничен р-р – водата преминава от алвеолите в кръвта, а електролитите във водата

 • хемодилуция с хиперволемия
 • хемолиза
 • намаление на плазмените белтъци
 • увеличаване на K и намаляване на Na, Ca, Cl

Удавяне в солена вода

Хипертоничен р-р -кръвта преминава в алвеолите, а електоролитите от водата в кръвтта

 • хемоконцентрация с хиповолемия
 • намаление на серумния K  и наваление на Na, Ca, Cl

Благоприятстващи фактори за настъпване на смърт от удавяне

 • къпане в бурно море и студена вода
 • след хранене и прием на алкохол
 • остри и хронични заболявания
 • депресивни състояния
 • бременност
 • умора
 • индивидуална чувствителност към хипоксия

ДД със смърт във вода

 • болести на ССС – ОМИ
 • епилептичен припадък
 • удар на тялото при скачане от високо
 • удар от лодка или кораб

Трупна картина

Външен оглед
 • дребномехурчеста жилава пяна -  под формата сиво-белезникава топка около устата и носа. Съдържа песачинки, водорасли, тиня. Ако липсва пяна се притиска гръдния кош и може да се появи
 • цианоза по лицето – само при пресни трупове
 • точковидни кръвоизливи под конюнктивата
 • „гъша кожа”, свиване на кожата в областта на скротума и мамилите
 • МАЦЕРАЦИЯ при престой във водата (не са признак на удавяне). Последователност:
  • до 48ч – побеляване и сбръчкване на епидермиса цялата ръцете и ходилата
  • 2-3 ден  – започва отделяне на епидермиса с опадане на космите
  • 6-16 ден – пълно отделяне  „цървули и ръкавици на смъртта”
 • колкото температурата на водата е по-висока, толкова по-бързо и по-рано се развиват гнилостните изменения с невъзможност за опознаване и заличаване морфологичните признаци на удавянето
 • Травматични увреждания
  • прижизнени – от удара при падане във водата от високо или в ТТП,  от чужда ръка
  • агонални – получават се по време на давенето
  • послесмъртни – от животни, скали, плавателни съдове
Вътрешен оглед
 • белия дроб е силно раздут с отпечатъци от ребра, със заоблени ръбове, покрива сърцето
 • субплеврални кръвоизливи
  • на Тардиьо – дребни точковидни при удавяне в солена вода
  • на Разказов – Лукомски – Палтуаф- големи, разляти, с неясни граници при удавяне в сладка вода
 • песачинки, тиня, водорасли в трахеята, бронхите
 • течност в стомаха и дуоденума
 • признак на Свещников – течност в синусите на клиновидната кост
Хистологично изследване на Белия дроб
 • участъци на остър емфизем с разкъсване на междуалвеоларните прегради
 • струпване на хистиоцити с алвеолите
 • наличие на течност в алвеолите
 • участъци с ателектаза
 • участъци от непроменена белодробна тъкан
Диатомеен анализ

Диатомеите са едноклетъчни водорасли (фитопланктон), притежаващи плътна черупка. Известни са над  8000 вида, като в Черно мере са установени около 150 вида. Диатомеи се търсят в белия дроб, кръвта, бъбреците, мозъка, костите. В над 70% от случаите на смърт се откриват диатомеи. Детомеите са широко разпространени в природата.

 

Share this