Увреждания и смърт от действието на високи и ниски температури

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Увреждания и смърт от висока температура

 • Масови – пожари в обществени сгради, земетресения, големи ПТП
 • Битови  -  нещастни случаи – нагревателни уреди, запалителни смеси, заливане с гореща течност
  • малки деца, старци, алкохолици
  • самоубийство чрез самозапалване – използват се лесно запалими течности
  • убийство или телесна повреда – редки
  • опит за прикриване на убийство – почти винаги без успех

Общо действие

Топлинен удар (прегряване, hypertermia)

Най-тежката форма на усложнение с леталитет до 70%.

Предразполагащи ф-ри:

 • работа в горещи цехове
 • преходи на големи маси хора и движение в плътен стой
 • работа на полето в горещо и влажно време
 • малки деца- навличане или държане на много топло

Патогенеза – порочен кръг

 • повишаване на телесната температура
 • нарушено метаболизиране на белтъците с усилен разпад – ОБН
 • спадане на АН
 • хипоксия
 • метаболитна ацидоза (стимулиране на анаеробните процеси)
 • увеличена съдова пропускливост
 • отделяне на стрес субстанции – биогенни амини, които стимулират топропродукцията

Клинична картина

 • фебрилитет
 • зачервяване на кожата
 • учестяване на пулса и дишането
 • главоболие и виене  на свят
 • адинамия
 • помрачанвене на съзнанието при  коматозната форма
 • немотивирано поведение, раздразнителност, агресивност при делирната форма

Трупна картина – неспецифична

 • течна кръв
 • кръвонапълнване на вътрешните органи
 • нарушения на микроциркулацията – стаза, диапедеза на еритроцитите, тромбообразуване
 • оток на мозъка
Слънчев удар (Insolatio)

Подобно действие + неплагоприятното действие на слънчевите лъчи върху главата

Топлинно изтощение

 • загуба на течности и NaCl  при усилено потене – нарушение във водно-електорлитната хомеостаза
 • мускулни крампи
 • свитовъртеж
 • ниско АН
 • БЕЗ ФЕБРИЛИТЕТ

Местно действие

Действие на суха топлина (изгаряне, combustio)

Степени:

 1. Combustio erythematosa – зачервяване и възпаление – не може да се види на труп, защото е витална реакция
 2. Combustio bullosa – мехури поради ексудация
 3. Combustio escharotica -  изгарянето е по цялата дебелина на кожата, зараства бавно и с груби цикатрикси
 4. Combustio necrotica – достига до мускулите и костите
 5. Carbonisatio – на труп поради продължително действие на високата температура
  • овъглените тъкани стават плътни, черни, стържат се или се ронят
  • трупа е в „поза на боксьор”- свити в ЛС, КС и ТБС крайници
  • кожата е овъглена
  • пукнатини по кожата с пролабиране на вътрешни органи. Дължат се на съкращаването и от повишаване на температурата и налягането в телесните кухини, от образувалите се газове се образуват пукнатини
  • костите стават крехки
Действие на влажна топлина (попарване, аmbustio)

Обичайно е І–ІІст, тъй като температурата спада и не може да засегне дълбоколежащите слоеве на кожата. Тъканите стават меки, отпустани, синкаво розови и лесно се свличат. Изгарянията имат вид на ивици.

Генеза на смъртта в термичното огнище

 • травматичен шок
 • отравяне с СО
 • спазъм и оток на глотиса
 • рефлекторна смърт

Смърт от термична болест  (при преживяване)

 • шок от изгарянето – в първите 1-3 дни
 • токсемия – ендотоксичен + екзотоксичен шок – 3-9 ден
 • инфекциозни усложнения – след 8-9 ден
 • късни усложнения – бавно зарастване на раните, задълбочаване на разстройствата в кръвообращението, дистрофия и некроза в околните тъкан

Основни задачи на СМЕ

 • генеза на смъртта – вид на термичното действие, вид на действалия термичен фактор
 • признаци на виталност при овъглен труп са
  • HbCO в кръвта, розовочервеникав цвят на кожата
  • обгаряния в ГДП и сажди и др частици в дихателните пътища
  • радиерни ивици от необгоряла кожа във външните ъгли на очите и по челото
  • „спечени съдове” – съдове, в които под действие на високата температура кръвта коагулира и те прозират като дървовидно разклонени тъмни ивици през кожата
  • мехури изпълнени с течност
  • ивици от стичане
 • „Постмортален екстрадурален хематом”- при силно обгорели трупове и действие на високата температурата върху главата. Между коста и мозъчната обвивка се открива ронлив съсирек.


Увреждания и смърт от ниска температура

 • Нещастни случаи – походи в планини, внезапна буря
 • Риков контингент- старци, алкохолици
Общо действие  (преохлаждане, hypоtermia)

Най-тежката форма с леталитет до 70%.

Патогенеза               

 • спадане на телесната температура към точката на биологичната нула. В точката на биологичната нула виталността на тъканите не е загубена и те се намират в състояние на  vita minima. При своевременна реанимация състоянието е обратима. Опастност за живота има при спадане под Т 35 С, а при Т 25 С – настъпва смърт.
 • компенсиране – вазоконстрикция и топлопродукция
 • декомпенсиране- хипоксия – Първично спиране на дишането
 • преохлаждането настъпва по-бързо при висока влажност, в студена вода, на открито, при силен вятър, мокри дрехи.

Клинична картина

 • спадане на телесната температура
 • умора, адинамия
 • загуба на ориентация
 • сомнолентност, заспиване, кома и смърт
Местно действие (измразване, сongelatio)

Степени:

 1. Congelatio erythematosa – зачервяване ( съдова парализа водещ до кръвен застой и оток)
 2. Cogelatio bullosa – мехури поради ексудация
 3. Cogelatio gangrenosa -  цялата дебелина на кожата. Зараства бавно и с груби цикатрикси
 4. ІV. Combustio necrotica – достига до мускулите и костите- самоампутация на пръсти

Трупна картина – Неспецифична-  на бързо настъпира смърт

 • „поза на зъзнещ човек”-  евбрионална поза. Може да липсва при алкохолно опиване.
 • възможна е и парадоксална реакция на ниската температура – чувство на горещина, събличане на дрехите
 • местни поражения- мехури, измръзване върховене на пръстите, носа, ушите
 • петна на Вишневски
  • субмукозни кръвоизливи по лигавицата на стомаха, разположени като броеница по гребена на гънките – 1-20 мм
  • кафеникаво –черни
  • дължат се на повишената съдова пропускливост
 • Хипогликемия и липса на гликоген в урината
 • Хипергликемия- при бързо настъпила смърт- попадане в студена вода-   от стрес р-ята

Основни задачи на СМЕ

 • Генеза на смъртта
 • Признаци на виталност
  • препълнен пикочен мехур
  • наличие на местни прояви на измръзване
  • липса на гликоген
 • наличие на предразпологащи или благоприятстващи фактори
 • има ли наличие на травматични увреждания и какво е значението им за настъпване на смъртта
 • определяне давността на смъртта – трудна поради консервиране

 

Share this