Съдебномедицинско установяване на отравянията

На живи лица

(Обект на клиничната токсиколигия)

 • Анамнеза
 • Статус
 • Лабораторни изследвания
 • Химичен анализ – повърнати материи, промивни води, кръв, урина, фесес

На трупове

 • Съмнение за отравяне се поражда когато
  • внезапно разболяване и бърз летален изход, особено след прием на храна / медикаменти
  • при заболяване на повече от едно лице със сходни симптоми, особено след прием на едно и съща храна
  • при заболяване и умиране заедно с човека и на животно след прием на едно и съща храна
 • Предварителни свединия дадени от близки на пострадалия (свидетели)
 • Оглед на местопроишествието
  • специфична миризма в помещението
  • съдове с остатъци от отровата
  • остатъци от храна и пъвърнати материи
  • спринцивки, ампули
  • рецепти, медицински документи за здравословно състояние и провеждано лечение
  • предсмъртни писма
 • Прижизнени болесни прояви
  • данни от медицински документи (ИЗ)
  • данни от клиничната картина
   • някои от отравянията имат характерни белези, други наподобяват заболявания на ГИТ
   • невротропни отрови – психична или неврологична симтоматика (атропин, стрихнин)
   • хепатотропни отрови – симптоми на чернодробно увреждане (фосфор, гъби)
   • нефротоксични отрови – симптоми на бъбречно увреждане (хемолитични отрови, живак)

Данни от СМ ауптопсия

Да не се използва вода за измиване

 • Външно изследване – насочващи признаци на отравяне:
  • светлочервени послесвъртни петна – отравяне с СО
  • ранно и силно изразена трупно вкочаняване – гърчови отрови – стрихнин, ботулинов токсин
  • локални язвено-некротични изменения в горни отдели на ГИТ– корозивни отрови
  • иктер – ЧН при деструктивни отрови
 • Вътрешно изследване – насочващи признаци на отравяне:
  • характерна миризма – горчиви бадеми, алкохол, бензин, чесън
  • яркочервен цвят на мускулатерата и кръвта  – отравяне с СО
  • язвено-некротични изменения  по лигавицата на стомаха – корозивни отрови
  • язви по лигавицата на дебелото черво – живак
  • съдържимо в стомаха и тънкото черво – вид, количество, миризма
  • при почти всички отравяния се наблюдава тежък оток на мозъка

Допълнителни изследвания

Химическо изследване
 • трупни части, повърнати материи, промивни води, урина, части от дрехи, други
 • материалите за изследване се поставят в чисти съдове

Не се смесват органите от І-ви и ІІ-ри пътища

І-ви  пътища – органите, през които отравата прониква в организма

ІІ-ри пътища – органите, в които след резорбция оровата се отлага, метаболицира или елиминира

Тъй при за по-голяма част от отравянията входна врата е устата, то най-честите І-ви пътища са стомаха и тънкото черво, а ІІ-ри – черен дроб, бъбреци, мозък, кръв, урина…
Ако входна врата е кожата- Іви пътища са кожата и подкожието, а при инхалаторни отрови- белия дроб.

Биологично изследване
 • Захранване на опитни животни с подозрителна храна /повърнати материи/
 • Инжектиране на екстракто от вътрешни органи
Микробиологическо изследване
 • при съмнение за хранително отравяне.
 • взимането на материали за изследване да става при стерилни усливия
Ботаническо изследване
Хистологично изследване
 • специфични органни промени характерни за всяка група отрови
 • морфологични признаци на заболяване имитиращо остро отравяне (скоропостижна смърт от ОМИ)
Физически методи

Основни задачи на СМЕ

 • Касае ли се за отравяне
 • Какво е отровата.
 • В какво количество е приета?
 • Има ли благоприятстващи фактори
 • Темпове на отравянето и след колко време е настъпила смъртта
 • Давност на отравянето
 • Непосредствена причина за смъртта
 • Правилно и навременно ли е било проведеното лечение
 • За убийство, самоубийство или нещастен случай се касае

 

Share this