Хематотропни отрови (отравяне с въглероден оксид и бертолетова сол)

Бертолетова сол – Калиев хлорат

Бял кристален прах, разтворим във вода. DL – 15гр

Механизъм на отравянето
 • образуване на Met-Hb. При  Met-Hb – 75% леталитет
 • приет през устата бързо се резорбира и след няколко часа настъпва асфиксия.
Клинична картина
 • започва с Диспептичен Сд
 • хемолитичен Сд
 • анемичен Сд
 • ренален Сд – ОБН
 • метхемоглобинова цианоза – морово- кафеникаво оцветяване на кожата и лигавиците
Трупна находка:  ХАРАКТЕРНА
 • сиво-кафеникав цвят на послесмъртните петна
 • шоколадов цвят на кръвта и вътрешните органи
 • кафеникаво-червеникаво оцветяване на интимата на съдовете
 • дистрофия на черния дроб
 • бъбреците са увеличени, меки, кафеникави лъчисти ивици по пирамидите – Met-Hb- уричен бъбрек

Отравяне с въглероден оксид

Най-често отравянията са нещастни случаи – битови и производствени.

 • затворени гаражи при работещ двигател
 • на открито при безветрие и постоянно висока концентрация
Физико-химична характеристика
 • газ, по-лек от въздуха
 • обазува си при непълно горене С-съдържащи вещества
 • дима от печките – до 1% СО
 • ДВГ- 15%
 • при пожар – до 50%
Механизъм на отравянето
 • образуване на СО-Hb. СО има 200-300х по-голям афивнитет към Hb, от  О2.
 • при концентрация на СО във въздуха 0.5% – смърт за 10 мин, над 1% – мълниеносна форма – парализа на ДЦ.
 • болестните прояви започват при 20% СО- Hb, при 50%- се губи съзнание, над 70% – смърт
 • при изнасяне на пострадалия на чист въздух, постепенно възтановяване пораде отделяне на СО
Клинична картина
 • главоболие, виене на свят
 • гадене и повръщане
 • по-късно адинамия – не може да помръдне
 • замъгляване на съзнанието
 • шумно дишане
 • гърчове,  кома 
 • смърт от централна асфиксия
Трупна картина
 • ярко червени послесмъртни петна, лигавици, кръв и мускули
 • при давност на отравянето над 24ч – дистрофия на вътрешните органи и мозъчните ядра
 • химичен анализ на кръв (от дълбоки съдове) – съда се напълва догоре

 

Share this