Общоасфиктични отрови – цианиди, сяроводород и СО2

Цианиди – HCN, KCN, NaCN

Самоубийства – най- често

Характеристика  

 • KCN ( цианкалий) – бял прах, разтворим във вода и спирт -  DL- 0.2 гр. При престой  във външната среда се окислява до калиев карбонат – безвредно съединение
 • амигдалин -  под действие на НCl в стомашния сок се образува HCN; Съдържа се в костилки от горчиви бадеми, праскови, кайсии, сливи (10 ядки при деца)
 • HCN (синилна киселина) – в чист вид само в лабораториите. РЯДКО
 • NaCN ( натриев цианид) – РЯДКО

Механизъм

Токсичното действие се дължи на CN- йона, к` се получава под действието на НCl в стомашния сок или кисел вехикулум (вино). Резорбцията е бърза, което обуславя и борзото развитие на отравянето. Блокира дихателната верига в митохондриите, поради което настъпва тъканна асфиксия. Венозната кръв се артериализира.

Клинични форми (зависи от дозата):

 1. свръхостра – смърт за минути
 2. остра –  до 1ч
 3. подостра – 3 – 4ч

Клинична картина 

 • главоболие
 • виене на свят
 • гадене и повръщане
 • прогресираща адинамия
 • лигавиците стават вишнево- червени
 • „страх”, стягане в гърдите
 • замъгляване на съзнанието
 • шумно дишане
 • гърчове
 • кома
 • смърт от ОСН

Трупна находка:  ХАРАКТЕРНА

 • мирис на горчиви бадеми
 • вишнево- червени послесмъртни петна
 • ясно червен цвят на кръвта и вътрешните органи
 • трупна картина на бързо настъпила смърт
 • точковидни кръвоизливи в ЦНС
 • химичен анализ на кръвта

Сяроводород – H2S

Нещастни случаи –  където има условия за гниене на белтъчини.

Клоачен газ – при гниене на животински трупове, при производство на изкуствена коприна, щавене на кожи. H2S – 8% , CO, CO2 ,NH3 ,CH4

Механизъм

 • блокиране на ензими съдържащи тежки метали (цитохромоксидаза)
 • ЦНС
 • хемоглобин

Клинична картина – бърза смърт от асфиксия

Трупна находка
 • трупна картина на бързо настъпила смърт
 • зеленикав оттетък на мозъка от FeS
 • химичен анализ на кръвта

Въглероден диоксид – CO2

Нещастни случаи

 • при пожари – в голямо количество ( усилва токсичния ефект на СО)
 • при процеси на ферментация
 • водохранилища на варовита вода
 • зърнохранилища

Физико-химични свойства

 • газ, по-тежък от въздуха, нормална съставка на атмосферния въздух

Механизъм

 • потискане на ДЦ
 • смърт от асфиксия

Клинична картина

 • учестява дишането
 • главоболие
 • атаксия
 • мускулна слабост, особено в долните крайници
 • при висока концентарция бърза смърт

Трупна находка:

 • трупна картина на бързо настъпила смърт
 • химичен анализ на въздуха

 

Share this