Отравяния с наркотични вещества

 • Злоупотреба – когато се отразява на здравето и на социалния живот
 • Зависимост е състояние на психическа и/или физическа зависимост, под въздействие на психоакактивно ещесттво. Поведението се диктува от „вътрешна принуда” да приема веществото, за да изпитва неговото физическо и/или психическо въздействие и да се преодолее дискомфорта предизвикан от липсата му в организма. При зависимост задължително има повишен толеранс и абстинентен синдром. Употребата има значителен приоритет в поведението на зависимия.
Видове наркотични вещества
 • Природни наркотици – Морфин, Кодеин
 • Полусинтетични наркотици – Хероин
 • Синтетични наркотици – Лидол, Метадон, Фентанил

Хероиномания

Епидемиология

 • У нас няма точни статистически данни за разпространението
 • расте в поседните 10г
 • млади хора,  предимно мъже

Предразполагащи ф-ри

 • инфантилни личности
 • дезадаптивно поведение
 • емоционална неустойчивост
 • голяма роля на семейната среда

Патогенеза

 1. фаза – високо ниво на катехоламините – еуфория и възбуда
 2. фаза – изчерпване на депата – абстинентен синдром и повишен толеранс, депресия, потиснатост и сънливост

Абститентен сд

 • настъпва 6-12ч след последния прием, Най-тежък за ХЕРОИН
 • силно желание да се приеме дрогата
 • прозяване
 • изпотяване
 • тахикардия
 • широки зеници
 • ринорея
 • гъша кожа
 • болки – по стави, мискули, в корема

Остра интоксикация

 • еуфория
 • понижена психомоторика и релаксация
 • намаление на вниманието и паметта
 • тесни точковидни зеници
 • намалена диуреза
 • обнубилация до кома (поради хипоксията зениците са широки)

Хронична интоксикация

 • бледо лице
 • суха и опъната кожа
 • понижаване на АН и пулса
 • намалено либидо
 • астено-адинамия
 • промяна на личността:  загуба на интересите , напускат работа / училище, резки промени в настроението
 • кражби и дреги прояви на асоциално поведение

 

Share this