СМЕ на живи лица – поводи, процесуални изисквания, методи на изследване, документация

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Форми на СМЕ на живи лица

Освидетелстване на живо лице по време на оглед на местопроишествието – вид оглед с обект живо лице

Предприема се, за да се установят:

 • признаци, необходими за идентификация на личността
 • откриване, оглеждане и фиксиране на следи и увреждания по тялото

СМЕ на живи лица

 • провежда се по нареждане на органите на предварителното производство или съда
 • СМ освидетелстване по желание на пострадалите или техните родители, настойници и попечетели (СМ Удостоверение за нуждите на правораздаването. По същество не се различава от СМЕ )

Поводи за освидетелстане на живи лица

 • Установяване на увреждания и болести
 • Медико-биологичните показатели на телесните повреди по НК и причинно- следствената връзка
 • Зравното състояние и трудоспособност
 • Престорени болести
 • Развитие и психично състояние (вменяемост и невменяемост)
 • Установяване на половото състояние и половите проявления
  • Хермафродизъм
  • Полова зрялост
  • Възможност за полово сношение
  • Оплодителна способност
  • Бременност, аборт и раждане
  • Спорен родителски произход
 • Медицинска идентификация на личността
  • пол
  • възраст
  • кръвна група
  • геномна дактилоскопия
  • фотосъпоставяне
 • Употреба на алкохол и степен на алкохолно повлияване
 • Употреба на упойващи в-ва

Основни етапи на СМЕ на живи лица

 • Запознаване с обстоятелствата по делото
 • Установяване самоличността на освидетелствания
 • Събиране на данни за станалото проишествие
 • Субективни оплаквания на пострадалия
 • Обективно изследване на освидетелствания
 • Допълнителни изследвания
 • Съставяне на СМ документ

 

Share this