Тежка телесна повреда – интерпретация на медико-биологичните показатели

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

ДА Е ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ, БЕЗ ИЗГЛЕДИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ

Продължително разстройство на съзнанието

При липса на съзнание, когато са запазени само вегетативните функции дишане и сърдечна дейност), човек е биологично жив, но социално мъртъв. Тук не се включват краткотрайните разстройства на съзнанието при сътресение на мозъка, остри отравяния и др. Има се предвид нарушение на съзнанието, което е проява на психично заболяване – травматична деменция, травматична епилепсия и др., а не като симптом на друго заболяване (вътречерепен кръвоизлив).

Личността е социално непригодна, поради:

 • нарушени са интелектуалните / волеви възможности
 • не може да се справя със задълженията си в обществото,  да се грижи за себе си и близките
 • ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ -  месеци, години или за цял живот
Постоянна слепота на едното или двете очи
 • пострадалия не може да възприема и разпознава заобикалящата го среда от близко разстояние
 • без за е загубена способността за възприемане на светлината
 • за да се признае слепота е достатъчно човек да е практически сляп с едното око – да не вижда от близо
 • без значение е локализацията на уврежданията.
Постоянна глухота
 • загуба на слуховата функция на двете уши
 • практическа – да не чува от близо обикновени по сила звуци и говор
 • без значение е локализацията на уврежданията
Загуба на речта
 • загуба на възможността на пострадалия да говори
 • практическа – може да издава отделни срички или думи, но те са неразбиранеми да околните
 • без значение е локализацията на уврежданията – гръклян, език небце, устни, N.hypoglossus, N. reccurens, мозък
Детеродна неспособност
 • при мъжа – загуба на възможността да извършва полов акт и да опложда
 • при жената – загуба на възможножността да извършва полов акт, да забременява, да износва плода,  да роди по естествен път
 • анатомични – ампутация на пенис, смазмане на тестиси, отстраняване на яйчници / матка, трваматична деформация на таза или долрите крайници. Независимо, че спермата на мъж с ампутиран пенис е напълно годна за оплождане, загубата на възможността да полов акт, квалифицира повредата като тежка.
 • функционални – ендокринно –метаболитни
Загуба на единия бъбрек, слезката или един бял дроб
 • „Загуба”: увреждане, което налага оперативното отстраняване или настъпват усложнения, които изключват функцията
Обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган
 • Обезобразяване = изменение на човешкия образ (лицето), което обективно го загрозява
  • Морфологичен (медицински) критерий – задача на СМЕ
   • доколко са изменени основните черти на лицето
   • с течение на времето ще се променят ли чертите на лицето и как
  • Естетичен критерий – задача на Правния орган
   • влияние върху социална стойност
   • зависимост от възрастта, изходния вид  и др
 • разстройство на речта: увреждания, които засягат говора без да е необходимо да е настъпила пълна загуба на речта
 • разстройство на сетивен орган: частично или цялостно увреждане на зрението, слуха или обонянието
Загуба или осакатяване на  горен или долен крайник
 • достатъчно е да е „загубена” или „осакатена” такава част от крайника, с което той да е функционално негоден (хващане и ходене) и не е задължително да липсва целия крайник
  • за ръка – от китката надолу, всички пръсти, палец и показалец
  • за крак – съпало, пета
 • „осакатяването” е невъзможност на крайника да извършва основната се функция, макар той да е налице – парализа, анкилоза, прерязване на сухожилие, силно скъсяване или изкривяване на крайника
 • преценката за функционалното състояние се извършва на база възможността за извършване на активни движения
Постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота

Общо – разстройство, което обхваща всички части на тялото и всички функции на организма. Достатъчно е да е нарушена дейноста на един орган или система, в такава степен, че от това да последва разстройство на целия организъм.

Примери:

 • аневризма на голям кръвоносен съд
 • травматична епилепсия
 • травматичен диабет
 • абсцес на мозъка
 • травматичен порок на сърцето…

Разстройството на здравето – постоянно или периодично за заплашва живота. Опасно за живота – всеки момент може да настъпи влошаване и да последва смъртен изход. Опасността да е реална, а не хипотетична. И да е до края на живота.

Критерий за тежка телесна повреда е неизбежния смъртен изход (няма алтернатива), ако не се окаже своевременна медицинска помощ. При средна телесна повреда опасноста е временна и може да премине и без медицинска помощ, т.е. има алтернтива – „оздравяване”  или „смърт" (сътресение на мъзъка с изпадане в безсъзнание, остро отравяне).

 

Share this


Close Print