Средна и лека телесна повреда – интерпретация на медико-биологичните показатели

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Средна телесна повреда

Трайно отслабване на зрението и слуха

„Трайно”- има се предвид само времетраенето – да е поне 30 дни, без значение е локализацията на уврежданията

 Отслабването на зрението

 • стеснение на зрителното поле
 • скотоми
 • хемианопсии
 • разстройство в цветоусещането
 • кръвоизлив в предна очна камера
 • отлепване, сътресение или кръвоизливи на ретината
 • сублуксация на лещата
 • травматична мидриаза и др

Отслабване на слуха

 • пукване на тъпанчето
 • луксация на слуховите костици
 • силно стеснение на външния слухов проход и др.
Трайно затруднение  на речта
 • загуба на способността на пострадалия правилно да изразява мислите си чрез членоразделна реч
 • може да се дължи на увреждане на гласните органи – ларинкс, меко небце, език, устни
 • съскане, заекване, афоничен или дрезгав глас
Трайно затруднение  движението на  горен или долен крайник, снагата или врата

Трайно затруднение  движенията – ограничена възможност за извършване на движения в пълен обем

 • загуба на пръсти на ръката, когато не се отнася за тежка телесна повреда
 • анкилоза на голяма става
 • фрактура на дългите кости на крайниците
 • увреждане на мускули и сухожилия

Трайно затруднение  движението на  снагата или врата – ограничаване на завъртане, обръщане до неподвижност

 • фрактура на телата или дъгите на прашлените
 • счупване на три и повече ребра
Трайно затруднение  на функциите на половите органи, без да има детеродна неспособност

 Има се предивд Potentio coendi. Обект на тази повреда може да всяко лице, което има полова способност (вкл. стари хора), с все още запазено libido, които вече нямат детеродна способност. Обект може да са и малки деца, ако увреждането би създало затруднение в половите функции при достигане на полова зрялост.

 • скъсване или деформация на пениса (от цикатрикси)
 • стриктури водещи до стесняване на входа на влагалището, анкилоза на ТБС, увреждания намаляващи вероятността за оплождане – непълно запушване на маточните тръби, загуба на единия яйчник, ако др. е функционално запазен
Наранявания,к проникват в черепната, гръдната и коремната кухина

Нараняването е проникващо, ако е създавена пряка връзка между съответната кухина и външната среда. Възможност за инфекциозни усложнения – основното основание да се приемат за средна телесна повреда.

Счупване на челюст или избиване на зъби водещо до затруднение в говоренето или дъвченето
 • счупването на челюстта (горна или долна), не е необходимо да се съчетава със загуба на зъби
 • увреждането на мускулите и нервите на долната челюст, ако при това се затрудняват дъвченето и говоренето
 • може и да е временно затруднение
 • избиване на зъби – загуба, разклащане или счупване на нивото на венеца. Може това да е само един зъб, ако това е довело до  затруднения в дъвченето и говоренето (резци). Само за естествени зъби, вкл. млечни (дори и в периода на подмяна, ако не е престанал да изпълнява функциите си)
Обезобразяване, на лицето или други части на тялото
 • изменение на лицето, снагата или крайниците, което обективно загрозява човешкия вид – ТРАЙНО
 • големи груби цикатрикси
 • изменения в нормалното положение на носа
 • изкривяване на шията
 • деформиране на снагата, мускулатурата и крайниците и др.
Постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота или  разстройство на здравето временно опасно за живота

Постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота – такова увреждане, което намалява жизнените или съпротивителни сили – хронични състояния, които са постоянни и засягат определени части на тялото или водят до ограничаване на функцията им, както и засягане на целия организъм.

 • големи плеврални / перитонеални сраствания
 • стеснение на хранопровода
 • затруднения в носното дишането
 • посткомоционен церебрален синдром

Разстройство на здравето временно опасно за живота – опасноста е временна и може да премине и без медицинска помощ, т.е. има алтернтива – „оздравяване”  или „смърт. НАЙ – ЧЕСТИТЕ телесни повреди!

 • остри инфекции
 • остри отравяния
 • травматичен шок
 • контузия  и сътресение на мозъка с изпадане в безсъзнание (кратковременно)
 • мастна емболия
 • разкъсване на кух коремен орган


Лека телесна повреда

Разстройство на здравето, неопасно за живота кратковременни

Леко увреждане на анатомичната цялост на организма или тъканите, съчетано с леки изменения във физиологичните функции

 • не големи плеврални / перитонеални сраствания
 • нараняване на кожата
 • счупване на носните костици
 • кръвонасядане на клепачите със затваряне на очната цепка

Болка (преживяване за неприятно усещане, произтичащо от физическо въздействие) и страдание по-продължителна болка)

 • нараняване на кожата, което не изисква хирургично лечение
 • отрязване на коса, нокти, брада – не е телеста повреда, защото не причинява болка- скубането обаче БОЛИ
 • ако човек е в безсъзнание, в момента на увреждането не изпитва болка, но я усеща по-късно

 

Share this