СМЕ при престорени болести и самоувреждане

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012


Престорени болести

Неистинско, невярно представяне на здравословното състояние на дадено лице

Симулация

Представяне на болести, болестни прояви или увреждания, които липсват у лицето, чрез способи и средства непричиняващи вреда за здравето.

 • най-често се симулират само отделни субективни и обекивни симптоми,а не цялата КК на дадено заболяване
 • най-подходящи за симулиране за заболявания с бедна обективна находка
 • най-често се симулират Нервно-психични заболявания

Умишлена симулация –  с корисна цел. Носи се наказателна отговорност.

Патологична симулациябез умисъл и  корисна цел. Развива се като проява на неврологично или психично Заболяване

Особености на СМЕ

 • липсват важни обективни признаци на симулираното заболяване
 • отсъстват ясно очертани стадии, характерни за клининото протичане на някое заболяване
 • средства и начини: разнообразни – прибавяне на кръв /яйчен белтък за имитиране на бъбречно заболяване
 • стремеж на симуланта да се представи за по-тежко болен, отколкото е присъщо за симулираното заболяване
 • настойчивост и желание за болнично лечение
 • оздравяват внезапно и напълно, ако отпадне необходимостта от продължаване на симулацията
Дисимулация

Скриване на съществуващи болести и увреждания, обикновено умишлено с корисна цел (постъпване в учебно заведение или работа с повишени изисквания за здравословно състояние), по- рядко патологична

Особености на СМЕ

 • наличие на важни обективни признаци на заболяването
Агравация

Преувеличаване на действително съществуващо заболяване или състояние.

Умишлена – отклоняване от работа за по-продължителен период от време, трудоустрояване….

Патологична – при психично болни и особено мнителни хора, които непрекъснато се самонаблюдават и най-малкото отклонение става причина за преувеличаване на тежестта на заболяването.

Дезагравация

Представяне на  действително съществуващо заболяване или състояние за по-леко.


Самоувреждания и самонаранявания

Изкуствено приченени болести – самоувреждания, които водят до действителни заболявания

 • Средства и начини: механични, термични, химически ….
 • Най-чести изкуствени Б
  • КОЖНИ – дерматити, отоци, язви, абсцеси, нанасяне на киселини и основи
  • око – конюнктивити, кератити
  • ухо – вкарване на чуждо тяло във външния слухов проход
  • остра диария (лаксативи)
  • хипертензивна криза ( хипертензивни средства)

Самонараняване – причинява се с корисна цел и е налице нарушаване на анатомичната цялост на организма

 • най-често с посечно оръжие – отсичане на пръст / пръсти на ръката
 • ръката се поставя на твърда подложка, а удара се нанася в/у гърба та пръстите напречно или леко косо.
 • обикновено това става с два удара
 • представят се като нещастни случаи по време на робота.


СМЕ на престорените болести и самонаранявания

 • какви увреждания /патология се установяват
 • механизъм и начин на тяхното причиняване
 • могат ли да се получат по начина описван от лицето

 

Share this