СМЕ за идентифициране на личността

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Обща постановка

Цели
 • да установи самоличността на неизвестно лице (живо или мъртво)
 • да докаже, че дадени  предмети / следи  са оставени от лицето
 • произход на биологични следи (кръв, сперма, слюнка…)
Признаци
 • постоянни
  • пол
  • възраст
  • телосложение
  • расови особености
  • кръвно групови фактори
  • хромозомни фактори
  • ДНК- профил – неповторим индивидуален признак
 • непостоянни- особено характерни за лицето индивидуални особености
  • вродени аномалии – цепки на устните, небцето, зъбно-челюстни деформации
  • вродени / придобити пигментации по кожата – родилни петна, бенки, татуси
  • белези от преживяна травма /операция
  • папиларен рисунък на пръстите
 • съпътстващи
  • дрехи, обувки, обувки, накити
  • дрехите гният по- бавно от трупа – описват се в подробности – марка, модел, размери, вид на материала
Методи
 • сравнителни – съпоставяне особеностите на живото лице / трупа, установени по време на СМЕ с наличните прижизнени данни за индивида
 • реконструктивни„реконструкция ” на личността на база устоновените постоянни и индивидуални признаци
Етапи
 • попълване на идентификационна карта – описание на всички установени признаци
 • събиране на качествен сравнителен материал за предполагаемото изчезнало лице
  • история на заболяването
  • лична амбулаторна карта
  • Ro-снимки
  • зъбен статус
  • отпечатъци от пръсти, устни, зъби
  • фотоснимки
  • показания на свидетели и др.
 • сравняване на данните
 • СМ заключение за наличност / липса на идентичност м/у свавняваните обекти

Идентификация на живо лице и неразложен труп

Извършва се за:
 • разпознаване на живи лица без документи (унищожени /загубени)
 • заподозрени престъпници, укриващи своята самоличност
 • лица в състояние на амнезия
 • душевно болни
 • идентификация на свежи (неразложени) трупове, без документи / с подменени такива
Определяне на постоянните медико-биологични признаци
 • Възраст. Определянето на възрастта само по-външен вид е доста несигурно.
  • вид на кожата – кожата на бебето е розово и нежна, след 50г става суха, губи тургур и елестичност, появяват се пигментации.
   Първите бръчки по челото се появяват към 20г, а на 35г стават дълбоки и ясно се очертават. Бръчките около очите се появават към 25г, към 45 стават ясно очертани. Назо-лабиалните гънки се подчертават към към 35г.
  • окосмяване - мъховидни косми по горна устна и брадичка – 14-15г
  • начало на побеляване на косата – 35г, пълно посивяване – след 50г
  • растеж на косми в слуховия проход – 45г, по носа- 75г – „цветя на старостта
 • Пол, ръст, телосложение, кръвна група и др.
Определяне на непостоянните (индивидуални особености) на индивида
 • Словесен портрет – система за последователно описание на външния вид. Прави се по определена последователност, като се използват унифицирани термини и обозначения.  Главата и лицето, а също и отделните им части се описват във фас и в профил.
 • Дактилоскопия
  • индивидуалност
  • устойчивост във времето (не се изменят с възрастта)
  • възстановимост (след опит за заличавене)
  • устойчиви са трупно гниене или изсъхване (мумификация)
  • могат да се вземат и от „ръкавиците на смъртта” при удавници
 • Зъбен статус- построяване на идентификационна забна карта
  • тип на захапката -  важен признак, защото лесно се забелязва от околните
   • Ортогнатия- горните зъби припокриват от долните
   • Права захапка – предните зъби се допират с режещите се повърхности
   • Прогения – издадена напред брадичка
  • липса на зъби – важно е да се уточни дали загубана е прижизнена или послесмъртна. Алвеолата на послесмъртно изпадналия зъб е дълбока, стените равни, а краищата – остри. Изважданнето на зъба приживе е съпроводено с промени на венеца и алвеоларния зъб – затваряне на алвеолата става към 3с. Процесът на осификация продължава 3-6месеца. Първична адентия или ретенция на зъба.
  • Разлика в големината на едноименни зъби от двете страни на челюстите.
  • Предни зъби – може да са с намалени размери, да са ротирани, разположени извън зъбната редица
  • Краудинг- скупчване на зъби, при грацилни челюсти
  • Диастема – разстояние над 1мм м/у горните резци, при масивни челюсти
  • стоматологични заболявания и следи от зъболечение
  • оцветяване на зъбите при работещи с тежки метали
  • извод за социалното положение  по устната хигиена, състоянието на зъбите и вида на проведеното лечение.
 • Хейлоглафия, Палатография – по – ограничено приложение

Идентификация на разложен, разчленен и скеретиран труп

Пол
 • по запазени полови органи и вторични полови белези
 • по вътрешните полови органи – матка и простата
 • „полов  Х- хроматин”- телце на Barr
 • по костите
  • при мъж по-тежки и по-масивни, със значително изразини неравности по залавните места на големите мускули
  • бедрена кост – при мъж по-масивна, по-дълга с изразени неравности. Шийно-диафизарния ъгъл при мъж е тъп, а при жена по-близък до правия
  • череп – при мъж по-масивен и по-неравен, при жена по-грацилен и по-гладък
  • таз (Гинекоиден и Андроиден таз – особености от АГ-то)
Възраст

На кърмачетата възрастта може да се опредили с точност до 1м, на деца и подрастваши- до 1-2г, на възрастни – до 5г, а при хора над 50г- с приблизителност до 10г

Карлендарна възраст = хронологична възраст, Биологична възраст = костна възраст.

 • до завършване на растежа най-надежден възрастов критерий е последователността на поява на ядрата на вкостяване в различните кости
 • след 18-20г – срастване межу епифизи и диафизи, синостозиране на шевовете на черепа, възрастови изменения в ставите
 •  характерни белези на старческия череп са синостозиране на шевовете, атрофия и изтъняване на челюстите. Поради изпадане на зъбите, алвеоларния изръстък намалява и хрътва навътре. Долната челюст (брадичката) се измества и изпъква напред и нагоре. Долночелюстния ъгъл отново става по-голям както при новороденото. С напредване на възрастта ставните хрущяли изтъняват, ставната цепка се стеснява и разрастват остеофити.
 • възрастови промени в зъбите
  • до 14-16г – прорязване и развитие на постоянните зъби
  • 16-25 г – минерализация на корените и прорастване на „мъдреците”
  • след 25г – макроскопска оценка на изтриването на зъбите
  • Микроскопско изследване на надлъжен срез – позволява определянето на възрастта по единичен зъб
Ръст
 • по дългите тръбести кости – бедрена кост
Расова принадлежност
 • по морфологията на черепа и зъбите
Индивидуални особености на индивида – методи
 • Фотосъпоставяне на черепа с фотоснимка на главата на изчезналото лице –  същността на метода се базира на закономерната връзка между строежа на черепа и меките тъкани на лицето.
  При несъвпадение на краниоскопичните точки на черета със съответните им антопологични точки – категорично се изключва принадлежността на изследвания череп на предпологаемото лице. При пълно съвпавение- казваме че има такава възможност.
 • Сравнително изследване на предните зъби на неизвестен череп и прижизнена фотоснимака – правят се уголемени снимки на предните зъби от снимката и от череп
 • Сравняване на прижизнена и послесмъртна Ro- gr  в лицево-челюстната област
 • ДНК-анализ

 

Share this