СМ класификация на смъртта

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Класификация на смъртта

Категория на смъртта
 • ненасилствена смърт
  • Физиологична (естествена) смърт
  • Преждевременна (патологична) смърт
 • насилствена смърт
Вид на смъртта
 • смърт от механични увреждания
 • смърт от термични увреждания
 • смърт от въздействие на ел. ток
Род на смъртта
 • убийство – противоправно умишлено или по непредпазливост лишаване на човек от живот
 • самоубийство – умишлено лишване на себе си от живот
 • нещастен случай – смърт от случайно, неблагоприятно стечение на обстоятелствата

Организация и етапи на СМ изследване на трупа

Първоначален външен оглед на трупа на мястото където е намерен

Задачи на лекаря

 • да констатира смъртта
 • при мнима смърт да предприеме реанимационни мероприятия
 • да изучи обстановката, в която е намерен трупа
 • оглед на трупа
 • събиране на веществени доказателства, носители на биологични следи
 • давност на смъртта

Оглед на местопроишествието

 • статичен – нищо не се пипа, а само се оглежда, фиксира, описва, скицира, фотографира
 • динамичен

Протокол за оглед на местопроишествието и трупа

 1. Уводна част –  формалната част
 2. Описателна част
  • условия на огледа – осветление, видимост, температура, метеорологични условия, ако трупа е навън
  • място, където е намерен трупа – на улицата, в жилище …
  • описание на всички предмети взети като веществени доказателства
  • описание на трупа
   • разположение – Къде? Поза?
   • оглед на дрехите – материя, цвят, състояние, зацапвания
   • основни признаци, характеризиращи трупа – пол, възраст, телосложение, охраненост и др. белези
   • трупни явления
   • оглед и описание на отделните части на трупа
  • къде се изпраща трупа за аутопсия

Аутопсия на трупа

Задачи на СМЕ – установяване на:
 • причина на смъртта
 • давност на смъртта
 • причинна връзка между телестата повреда и настъпилата смърт
 • белези на новороденост
 • животоспособност и продължителност на живота при труп на новородено
Медицинска идентификация при неизвестен труп /трупни части

Общи правила при СМ изследване на труп

 • цялостен външен и вътрешен оглед
 • задължително отваряне на черепна, гръдна и коремна кухина
 • ред на сециране – отваря се най-напред тази кухина или се сецират тези органи, в които по предварителни сведения или от външния оглед могат да се предположат изменения, обясняващи причината на смъртта
 • дрехи и обувки – оглеждат се и последователно се снемат, описва се състоянието и вида им. Преди да се разсъблече трупа се съпостявя разположението на уврежданията по дрехите с тези по трупа.
 • анатомо-биологични показатели – пол, видима възраст, ръст, телосложение, охраненост, цвят и вид на кожата, зацапвания, състояние на ОДА
 • Трупни изменения
  • трупно изтиване – измерване на ректална температура
  • трупни петна – разположение, интензивност, характер (разлети, петнисти …). Изследват се чрез натиск и дълбоки разрези. Отчита се с каква бързина се възстановя първоначалния цвят след натиска.
  • трупно вкочаняване – по мускулни групи – дъвкателна, вратна, горни и длни крайници
  • трупно изъхване на кожата и видимите лигавици
  • електрична и механична възбудимост на напречно набраздената мускулатур
  • зенична реакция след накапване на атропин
  • гнилостни изменения – степен на изразеност
Отделни части на тялото
 1. Глава
  • конфигурация
  • окосмяване
  • при наличие на нараняване косата се подстригва
  • очи – открити, полуоткрити, закрити, екзофтам, омекване, петна на Ларше, зеници
  • наличие на яйца на мухи
  • състояние на лигавицата на устната кухина
  • състояние на зъбите
  • положение на езика
  • ушни миди и външен слухов проход
  • фрактури
 2. Шия
  • дължина
  • дебелина
  • подвижност
  • следи от притскане с ръце или примка
  • рани
  • ръбци
 3. Гръден кош
  • форма
  • симетричност
  • цялост на ребрата при опипване
  • оглед на млечните жлези
 4. Корем
  • форма – издут, равен, хлътнал
  • опънатост на коремнатата стена
  • цвят на кожата
  • стрии
  • ръбци
  • хернии
  • състояние на пъпа
 5. Външни полови органи
  • окосмяване
  • развитие
  • наличие на болестни изменения
  • зацапвания от сперма, урина
  • състояние на пениса и скротума
  • състояние на химена
 6. Гръб
  • оглед
  • опипване на гръбначния стълб
  • надлъжен дълбок разрез по средната лини я- за откриване на травматични увреждания
 7. Горни и долни крайници
  • оглед
  • цялост на костите при опитване
  • дълбоки разрези при съмнение за изменения- болестни, травматични
  • зацапвания
 8. Увреждания
  • характер – охлузване, кръвонасядане, рана …
  • размер във всички направления
  • посока
  • цвят
  • релеф
  • ръбове, ъгли,стени, дъно
  • зацапвания
Допълнителни методи на изследване
 • оглед с лупа, операционен микроскоп – позволяват да се видят детайлите
 • оглед с УВ лъчи – малки кръвоизливи, квъвонасядания
 • отливка от раневи канал – за определяне формата и размерите на оръжието
 • микроскопско изследване – за мастна емболия, планктон в белия дроб, сперматозоиди
 • Ro-gr – определяне на костна възраст, входно и изходно отвърстие при огнестрелни рани
 • химичен анализ
 • контактно-дифузионен метод – металти частици по трупа и дрехите
 • хистологично изследване
 • хистохимично изследване – ранни промени при ОМИ, прижезненост на уврежданията
 • микробиологично изследване
 • биологично изследване – задължителна за стрихнин
 • ботаническо изследване
 • биохимични, серологични и др.
Повторна аутопсия, ако
 • първата аутопсия е непълна
 • първата аутопсия е извършена от лекар без специалност по СМ
 • се открият нови обстоятелства по делото
Есхумация
 • ако след погребението възникне съмнение за насилствена смърт
 • ако направената аутопсия е непълна и не удовлетворява съда
 • при трупове без самоличност с цел идентификация
Трупове на неизвестни лица

Основна задача на СМЕ е откриването на индивидуалните особености на трупа.
При обезобразени и разленени трупове трупове се прави „реставрация на трупа”- ако има счупени кости, отломките се прикрепват с тел, разкъсаните тъкани се зашиват, определя се кръвногрупова принадлежност на всяка част от тялото преди реставрацията.

СМЕ при определяне рода на смъртта

За да се изключи самоубийствотрябва да се докаже че получените увреждания не могат да се получат от собствена ръка.

Увреждания нанесени от собствена ръка

 • предни или странични повърхности на тялото
 • множествени увреждания                                                                       
 • често успоредни
 • в една област на тялото
 • често в алкохолно опианение

Убийство

 • възможност за извършване на самостоятелни активни движения – определя се от характера на уврежданията
 • при ЧМТ- светъл период
 • сърце – най- опасни са нараняванията на предсърдията и междукамерната преграда
 • проникващи наранявания в гръдния кош – запазва се способността за придвиждане известно време
 • фрактури на кости – зависи от тежестта и локализицията
 • убийство в безпомощно състояние – удар по главата, душене, зъвръзване, наркотици, алкохол …
 • убийство по особено жесток или по особено мъчителен начин – трябва да се докаже , че жертвата е била в съзнание, за да може да изпита мъките и ужаса
 • следи от борба и отбрана по трупа

 

Share this