Късни трупни изменения и съдебномедицинското им значение

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Трупно гниене – Putrefacio (puter-гнил,  facio – правя)

Гниенето е процес, при кайто става разлагане на сложни органични съединения (белтъци), до по-прости под влияние на микроорганизмите.

Фактори на гниенето

Условия на средата

 • температура – най-голямо значение за гниенето. Най- благоприятна е Т= 30-400С, защото при такава температура, микробите се размножават много бързо. При Т= 00С- гниенето спира.
 • влажност – трупът съдържа около 60-70% вода, което е напълно достатъчно за да се поддържа гниенето. При намаляване на влагата, гниенето се задържа, особено ако е съчетано и с недостиг на въздух.
 • О2 – намаляването му задържа гниенето.
 • качества на почвата – в суха, порьозна, богата на въздух почва, гниенето е по-бързо
 • начин на погребване – дълбокото погребване задържа гниенето. Значение има облеклото и материала от който е направен ковчега.

Особености на трупа

 • телосложение – труповене на по-охранени хора се разлагат по-бързо
 • възраст- детските трупове се разлагат по-бързо
 • причина и темп на настъпване на смъртта

Гниенето се ускорява при:

 • наличие на обширни рани
 • инфекциозни заболявания
 • прегряване
 • хроничен алкохолизъм
 • продължителна агония – микробите постъпват в кръвта още приживе

Гниенето се задържа при:

 • остра кръвозагуба
 • отравяне с СО и Цианиди
 • разчленени трупове (крайниците гният по-бавно от туловището)
Начало и развитие на гниенето
 • образуване на газове
 • размекване на тъканите и просмукване
 • пълно разлагане

Гниенето започва от дебелото черво и се изразява в образуване на гнилостни газове (продукт на жизнената дейност на микробите в червата). В състава на газовете влиза H2S, който преминавайки през чревната стена постъпва в кръвта, където се свързва с хемоглобина в съдовете на коремната кухина. Образува се сулфхемоглобин, който има зелен цвят. В участъците където дебелото черво се допира до коремната стена (сигма и сляпо черво) се получава зеленикаво оцветяване първоначално в дясната (1-2 ден, а после и в лява слабинна облас). През естествените отвърстия се отделят гнилостни газове.

3-4 ден – гнилостна венозна мрежа (кафяво-зелена) – просмукване на хемолизиралата кръв.

4-7 ден – корема и скротума се издуват от натрупване на газове.  Нарастващото налягане в коремната кухина, притиска белите дробове и сърцето. Съдържаща се кръв се изпразва, пропива се в паренхима на белия дроб и се изтласква по дихателните пътища. Оттук смесена с газовете във вид на пенеста кървениста течност изтича от носа и устата. Течността в хипостатичните части на тялото отслоява епидермиса и образува големи отпуснани мехури, пълни с кървениста течност. Епидермиса лесно се свлича и се открива дермата, която като изсъхне придобива кафяв цвят.

Поради размекване и разлагане на тъканите към 10-15 ден целия труп се оцветява в мръснозелено. Образувалите се в корема газове предизвикват постмортална циркулация на кръвта, при което микробите се разсейват из цялото тяло – развива се трупен емфизем. Трупът се издува и добива гигантски размери:

 • лицето е силно издуто, очите изпъкнали, устните издути
 • устата полуотворена с език издаден между зъбите
 • корема и скротума силно издути
 • посмортална ерекция
 • крайниците са в полеулексия и абдукция
 • ако корема се прободе и се поднесе клечка – газовете се запалват
 • към 3-6м гнилостните газове намаляват и емфизема постепенно изчезва

От вътрешните органи най-податливи на гниене са

 • мозък - мозъка изтича като зеленикава материя, като се отвори черепа
 • стомах и черва
 • панкреас
 • черен дроб

Устойчиви на гниене са:

 • нокти
 • косми
 • кости
 • сърце
 • бял дроб
Типове гниене
 • Газов тип – преоблазава трупния емфизем – по хипостатичните места (корем, гърди, генитали)
 • Влажен тип – преобладава мацерацията – при тежък оток на тялото
 • Сух тип – нос, пръсти, уши, при кафексия
ДД
 • изгаряне ІІ степен
 • въздействие на атмосферно електричество
 • смърт от механична асфиксия
 • въздушна емлболия (мехурчета в кухините на сърцето)
 • действие на корозивна отрава – гнилостните промени в стомаха
СМ значение на гниенето
 • дори и при напреднало гниене може да се устанавят среди от увреждания
 • от динамиката на развитието съдим за давността на смъртта
 • спомага за изплуване на трупове на удавници

Мумификация – Mumificatio (mum – восък , facio- правя) – Изсъхване на трупа

Видове мумификация

 • обща и частична (изсъхват само отделни части от тялото)
 • изкуствена и естествена

Трупни изменения

 • обема и масата на тялото намаляват до 1/10 от първоначалната
 • кожата става твърда като гьон, тъмнокафява (от кръвта)
 • подкожната тлъстина изчезва
 • от вътрешните органи остават само сухи пластинки и ципи.
 • при почукване звук като от празна картонена кутия
 • косата може да се запази

Необходими условия – сухо, проветриво и топло

Осапунване

Необходими условия – изобилие на влага  (вода, глинеста мокра почва) и недостиг на въздух.

Мастната тъкан не гние, а се разлага на ВМК и глицерин. Преминавайки в околната среда се осапунват с Ca и Mg съединения – образуват се неразтворими съединения – сапуни. На осапунване са подложени по-охранени трупове и части от трупа с повече мастна тъкан.
Бавен процес – първи признаци след 1-2м, пълно осапунване за 1-2г.

Торфено щавене

Необходими условия – блата и почви богати на хумусти киселини

Трупни изменения

 • гниенето спира и трупа се консервира
 • запазват се дрехите
 • вътрешните органи намаляват по обем
 • костите се деминерализират – имат вид на хрущялна тъкан

Разрушаване на трупове от животни

 • Мухи
  • от цикъла на развитие на мухите правим приблизителен извод за давността на смъртта
  • при благоприятни условия могат напълно да разрушат труп на възрастен за  1-1 ? месеца
  • още в първите часове сред смърта мухата снася до 20 000 яйца около естествените отвърстия
  • след 24ч се излюпват ларви, които отделят протеолитични ензими и бързо разрушават меките тъкани, като проникват в тялото и там продържават своето развитие.
  • на 8 ден се превръщат в какавиди
  • на 14-18 ден  ден –възрастни мухи
 • Гризачи  - загризват откритите части
 • Котки, кучета, свине, вълци – оставят следи от нокти и зъби
 • Птици -  рани подобни на прободни

 

Share this