Установяване давността на смъртта

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Суправитални реакции

 • Зенична реакция – до 20ч. Накапване в предна очна камера на 1% Atropinum sulforicum
 • Механична възбудимост на напречно-набраздената мускулатура – при удар върху m. biceps brachii в първите 6-8ч след смъртта се получава супинация на предмишницата с последваща бавна пронация, а по-късно в мястото на удара идиопатична мускулна вълна.
 • Електрична възбудимост на напречно-набраздената мускулатура – до 8-10ч – мимически и хватателни движения при дразнене с електричен ток (игловидни електроди).
  При забиване на електродите на границата между склерата и роговицата – стеснение на зеницата.
 • Секреция на потните жлези – до 20ч. Чрез подкожно въвеждане на 0.1% Адреналин. Изследвания кожен участък се намазва с Йодна тинктура, а след това със скорбяла- синьо оцветяване в устията на потните жлези. 
 • Движение на сперматозоидите до 20-80ч

Ранни трупни изменения

 • Трупни петна – определянето на стадия (хипостаза, стаза, пропиване) става чрез натиск. Изчезването и избледняването на трупните петна, зависи от силата и продължителността на натиска. Затова силата на натиска и времетраенето трябва да са постоянни – специални уреди – динамометри – определянето на давността на смъртта е с точност 2-4ч.
  • поява – 25-30 мин
  • добре изразени – 1 – 1 ? ч
  • обширни слети – 5 – 7ч
  • преместване след обръщане на трупа – 5 – 6ч
  • не пълно преместване – 8 – 15ч
  • изпледняване при натиск с пръст – 20ч
  • неизчезване и неизбледняване при натиск – 24ч
 • Температура на трупа – ректално, при едновременно отчитане на околната температура. Отчитането става по номограми. За да се определи давност на смърта трябва да знаем и теглото на трупа.
 • Трупно изтиване, определено чрез пипане
  • охлаждане по лице, ръце и ходила – 1-2ч
  • запазване топлината само в подмишнична ямка – 6-8ч
  • пълно изтиване – 24ч
 • Трупно вкочаняване
  • поява – 2-4ч
  • пълно вкочаняване – 6-8ч
  • пълно изчезване -3-4 дни
 • Изсъхване на роговицата – 24ч

Късни трупни изменения

 • Зеленикав цвят на кожата на корема – 24ч
 • Изразен гнилостен емфизем – 4-5 дни
 • Гнилостни мехури и свличане на кожата – 1-2 седмици
 • Гнилостно размекване на трупа – 3-4 месеца
 • Пълно скелетиране – 4-5 години
 • Пълна мумификация – 6-12 месеца
 • Пълно осапунване – 1 година

Мухи

 • Яйца – 24ч
 • Яйца + ларви – повече от 24ч
 • Ларви – 1 седмица
 • Какавиди – повече от1 седмица

Съдържимо в ГИТ

Тъй като евакуирането на храната от стомаха в тънкото черво става за 3-5ч, ако при аутопсията се установи, че в стомаха има несмлени частици храна, може да се приеме, че тя е приета не повече от 2ч преди смъртта.

 

Share this


Close Print