СМЕ на трупове на новородени. Детеубийство

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Детеубийство е лишаване от живот на новородено дете, извършено от неговата майка по време на раждането или веднака след това.

НК проявява „снизходителност” и наказва по-леко това престъпление, ако е извършено до 1-2 дни сред ражването, защото приема че родилката се намира в „особено физическо и психическо състояние по време на раждането”. Това особено състояние се приема безусловно и не се доказва чрез СМЕ. Важен е момента на посегатилство, а не момента на настъпване на резултата.

Обект на престъплението детеубийство е раждащият се или току-що родения нормален човешки плод, способен да живее и да се развива извън майчината утроба. Ако плода не е жизнеспособен, в СМ се приема, че се отнася за аборт, а не за детеубийство. Убийство на току-що радена рожба с „чудовищен вид”- имат се предвид такива малформации, които тежко обезобразяват външния вид на детето (урод)

Субект на деянието е майката или бащата.

Основни задачи на СМЕ

Има ли аномалии във външния вид?

Новородено ли е?

Под новородено в СМ, се разбира току-що родило се, живяло няколко часа до едно денонощие дете. Появата на първите белези на изсъхване на основана на пъпната връв бележи края на периода. NB!! В педиатрията 1 месец.

Признаци за новородено дете

 • сигурни признаци
  • наличие на пъпна връв с плацента
  • остатък от сочна, влажна, лъскава, белезникава пъпна връв
  • недишали бели дробове
 • несигурни признаци
  • зацапване с кръв
  • зацапване с мекониум (отделянето на мекониум може да е 2-3 дни)
  • caput succadaneum
  • cephalohaematoma

Зряло и доносено ли е детето и ако е недоносено, в коя г.с. е родено?

Под зрелост се разбира такава степен на развитие, при която плода е готов за раждане и може да преживее извън утробата на майката при обикновени условия и при обикновени грижи за него. Доносеност и г.с.,  в която е родено детето, а зрелост – степен на развитие. Доносения плод обикновено е и зрял.
Плода е доносен ако е роден в 10 л.м.

Признаци за зрялост

 • ръст ~ 50см
 • тегло ~ 3000- 3300 гр
 • окръжност на главата ~ 34см
 • кожа – еластична, розова, лануго само по плещите
 • добре изразена подкожна мастна тъкан
 • хрущялите на ушните миди и носа – плътни и еластични
 • ноктите на ръцете надминават върха на пръстите
 • тестисите са скротума
 • големите лабии покриват малките
 • пъпа и по средата между мечовидния израстък и симфизата или малко по-надолу
 • Ядка на Бакларядка на вкостяване в епифизата на бедрената кост

Жизжеспособно ли е?

Жизнеспособността е способността на новороденото да започне и самостоятелно да продължи животе си извън майчиния организъм при обичайни условия.

Признаци на жизнеспособност в СМ аспект

 • раждане в края на 8 л.м.
 • ръст 40 см
 • тегло 1500-1600 гр
 • нормално развитие (липса на аномалии, несъвместими с живота)

Признаци на Нежизнеспособност в АГ

 • раждане преди 28 г.с.
 • тегло под 1000 гр
 • ръст под 35 см
 • аномалии, несъвместими с живота

Живо ли е родено?

 • Дишали бели дробове
  • изпълват гръдната клетка
  • розов цвят
  • заоблени ръбове
  • неравна повърхност осеяна с блестящи мехурчета (въздух в алвеолите)
  • мека консистенция, която при питане пращи (крепитации)
  • срезната повърхност е розова и при натиск изтича пенеста течност
 • НЕдишали бели дробове
  • свити към хилуса
  • остри ръбове
  • гладка повърхност
  • плътна – жилава  консистенция
  • срезната повърхност – като на черен дроб, при натиск НЕизтича пенеста течност

Плавателна белодробна проба на Галенцелия шийно гръден комплекс се пуска в съд с вода и се наблюдава дали потъва или плува. След това се изпитва плавателната способност на всеки бял дроб пооделно, както и на малки късчета.
Пробата е положителна в следните случаи:

 • дишали бели дробове
 • трупно гниене – мехурите са неравномерно големи, субплеврално и интерстициално. След притискане на късче бял дроб между пръстите то потъва. Дишалият бял дроб продължава да плува и след изтискване.
 • изкуствено дишане

Въздух в ГИТ- Хидростатична проба на Бреслау - дуоденума се лигира на две места и се прерязва между лигатурите, лигира се и стомаха над кардията. Потапят се във вода и се отбелязва дали плуват. След това стомаха се прерязва под водата и се гледа дали излизат мехурчета. По същия начин се провежда и плаванелна проба с червата. Ако има трупно гниене стомаха и червата прдължават да плуват и след като са отворени под вода, плуват и късчета от стените им.

Ro-проба на Дилон – у живородени белодробните полета са светли + въздушен мехур на стомаха.

Въздух в средното ухо – главата се поставя под вода и се пробива тъпанчевата мембрана.

Колко време след ражнането е живяло?

 • Проникване на въздух в ГИТ
  • 30 мин – ако въздух има в стомаха и дуоденума
  • 6 ч – в цялото тънко черво
  • 12 ч – в дебелото черво
 • Поява на демаркационна линия в основата на пъпната връв  - в края на 24ч.
 • Изчезване на родилния оток – до 48ч
 • Изпразване на дебелото черво от мекониума –до 48ч
 • Отпадане на пъпната връв – 5-6 ден

Причина за смъртта?

Ненасилствена смърт

преди акта на раждане

 • спонтанно раждане поради заболяване на майката или плода
 • вътреутробно нараняване на плода – побой, падане, вътрематочни манипулации

по време на раждане

 • прекъсване на плацентарния кръвоток
 • остра анемия от кръвозагубата
 • ОСН
 • преждевременно отлепване на плацентата
 • притискане на пъпната връв
 • кръвозагуба
 • протрахирано раждане – вдишване на околоплодна течност или кръв

след раждане

 • задушаване поради аспириране на лиги
 • удар в ТТП при преципитирано раждане (рядко води до смърт)
 • кръвозагуба поради скъсване на пъпната връв – това може да се случи при преципитирано раждане или да е умишлено. Скъсването и непревръзване на пъпната връв говори за намерение да убийство. Свободноя край на скъсаната пъпна връв е неравен, за разлика от прерязания, който е гладък.
 • задушаване, ако детето се роди заедно с околоплодните обвивки
 • нежизнеспособност
 • инфекциозни усложнения
 • изпадане на родилката в безсъзнателно състояние
Насилствена смърт

Пасивно детеубийство – неполагане на грижи за новороденото, когато родилката ражда сама. Детето се изоставя след раждането неповито и ако навън е студето – смърт от хипотермия. Смъртта може да настъпи и от кръвозагуба, когато пъпната връв не е превързана - достатъчни са 50 мл. Според НК „Не се наказва мойка, която по непредпазливост причини смърт на своята рожба”. Освен това задача на СМЕ е да устови дали родилката не е била в безсъзнание, колапс, тежко раждане, така че да не може да помогне на рожбата си.

Активно детеубийство

 • загърляне с подръчни средства – връзка, чорап
 • напъхване на кърпа в устата
 • удушаване
 • удари по главата с ТТП или в земята
 • вкарване на кука през фонтанелите или устата в мозъка

 

Share this