Скоропостижна смърт – определение, благоприятстващи фактори и задачи на СМЕ

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Синоними : „неочаквана”, „ненадейна”, „внезапна” смърт

Определение

Скоропостижна ненасилствена смърт, се нарича тази която настъпва ненадеяно и бързо при видимо добро здраве, вследствие на относително скрито или атипично протичащо заболяване, или при състояния променящи реактивността на организма. Темпа на настъпване на смъртта може да е различен – секунди, минути или часове.

От СМ гл.т. най-важните признаци на скоропостижната смърт са:

 • нейната ненадейност, бързина на настъпване при видимо добро здраве
 • рядко разполагаме с данни за здравословното състояние на покойния, а също и за обстоятелствата и поводите,при които е настъпила смърта
 • поражда се съмнение за насилие, например при
  • намерен мъртав човек в усамотена месност
  • след скарване
  • след консумация на храна
  • наличие на охлузвания, кръвонасядания, рани, получени в момента на падането

Фактори, благоприятстващи настъпването на скоропостижна смърт при заболявания на ССС

 • физическо напрежение и умора- при лица след един ОМИ при значително физическо усилие настъпва стенокардия, риск от нов ОМИ  и внезапна сърдечна смърт. Физическото пренапрежение може да доведе до внезапна сърдечна смърт и при млади хора и при аутопсия при тях не се откриват патоморфологични изменения.
 • психо-емоционално напрежение – по- голямо значение имат отрицателните емоции (гняв, уплаха, силна тревога) и много по рядко положителните (ненадейна радост).
 • промяна в метеорологичните условия – най-често внезапна смърт настъпва през есента и пролета
 • остра  алкохолна итоксикация – оказва неблогоприятно влияние върху ЦНС и ССС. При алкохолна интоксикация се повишава проницаемостта на съдовата стена (оток, кръвоизливи). Повишава се секрецията на возопресин от неврохипофизата, което спомага за хипоксията на мозъка. Увеличава се активността на кората на надбъбрека.
  Внезапна смърт може да настъпи и в метатоксичната фаза.
 • преяждане
 • хроничен стрес недоловим за околните
 • скоропостижна смърт при полов акт– по често при мъже. Обяснява се с повишаване на АН и затрудняване на дейноста сърцето, на психо-емоционален шок или колапс. Внезапната смърт при полов акт може да се обясни с настъпване на колапс, поради прерадпределение на кръвта – нахлуване в ГИТ (след нахранване)  и малкия таз  и анемизиране на мозъка и сърцето.

Диагноза

Тъй като най-често причините за скоропостижна смърт са от сърдечно – съдов произход, при аутопсия се изследва с особено внимание сърцето

 • данни да хипертрофия на сърцето
 • хистохимични  и биохимични методи за търсене на донектортични промени в миокарда
 • изследване проходимостта на коронарните артерии
 • мъзъчни аневризми

Задачи на СМЕ

 • да установи причината на смъртта и нейната генеза
 • съпътстващи заболявания и значението им за настъпване на смъртта
 • ако има принаци на външно въздействие – алкахол, травматични увреждания и значението им
 • има ли фактори благоприятстващи настъпването на скоропостижната смърт

 

Share this