Причини и генеза на скоропостижната смърт

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Скоропостижна смърт при деца

(Синдом на внезапната смърт у деца)

Епидемиология и честота
 • 5-20% от детската смъртност и 50% до 6м възраст
 • 80%  паради заболявания на ДС
Етиология

Патоморфологичните изменения, особено в кърмаческия период са оскъдни. Когато при изследване на кръвта (тъкани) се открият вирулентни микроорганизми, с основание може да се допусне, че причина за скоропостижната смърт се допуска свръхостра инфекция, която е еволюирала толкова бързо, че не е дала възможност да се прояви потоморфологично.

 • ХМБ, Бронхиолити,Ателектаза
 • Бронхопневмонии – при аутопсия – множество сивкаво-червеникави полета проминиращи над повърхността  (възпаление), хлътнали полета (ателектаза) и белезникави полета (викарен емфизем). При натиск от срезната повърхност изтича мътна течност, а от бронхите – слудно-гнойни тапички. В другите вътрешни органи се открива остър кръвен застой.  Мозъчен оток.
 • ОРЗ –  непоследствена причина за смъртта:  Енцефалит , Ларингоспазъм, Остра токсикоза. При аутопсия на деца, умрели от ОРЗ се откриват признаци на нар. тимико-лимфатичен статус:
  • увеличен тимус
  • генерализирана лимфаденопатия
  • хипоплазия на надбъбреците
  • тясна и тънкостенна аорта
 • Свръхостър гноен епиглотит – непоследствена причина за смъртта е асфиксия от тежкия оток.
 • Остър ентерит /ентероколит - непоследствена причина за смъртта е остра токсиза. Интоксикацияна води до увеличена съдова пропускливост – оток, плазморагия и диапедезни кръвоизливи. На аутопсия се открива – тежък оток на мозъка и вътрешните органи, мастна дистрофия на миокарда и бъбреците.
 • Миокардит, Ендокардит, Вродени пороци на сърцето, Остър ревматизъм
 • Епидемичен менингит – Сд Waterhous – Friderichsen (Остра надбъбречна недостатъчност)

Скоропостижна смърт при възрастни

Сърдечно-съдова патология
Епидемиология и честота
 • до 90% от случаите на скоропостижна смърт
 • 80% атеросклероза и АХ – непосредствена причина за смъртта е ОКС или мозъчен кръвоизлив
 • най-често след 60г
 • настъпва при 25-50% от всички болни с ИБС
 • по-често по-време на пореден  и по-рядко по-време на първи стенокарден пристъп
 • 90% непосредствена причина за смъртта са камерни тахиаритмии
Патогенезата на внезапната сърдечна смърт
 • поява на кемерни екстрасистоли -> камерна тахикардия -> мъждене
 • наличие на патоморфологични промени в миокарда – цикатрикси, хипертрофия, които водят до нарушаване на проводимостта. При миокардна фиброза може да възникне ектопично огнище на възбуда, което да доведе до камерно мъждене.
Коронарна атеросклероза

98%.
Най-напред  и най-много се уврежда тази коронална артирия, която функционално е най-натоварена. Поради факта, че най-често тромбозата се открива в низходящия клон на ЛКА, тя се нарича „артерия на внезапната сърдечна смърт”.

Патогенеза

 • разязвяване повърхността на атеросклеротична плака с образуване на тромб и ОМИ
 • кръвоизлив вътре в плаката, който снеснява лумена на артерията
 • излив на съдържимото на плаката,  койта снеснява лумена на артерията
 • руптура на аневризма (рядко)
 • адреналин и норадреналин – рязко се увеличават поради симпатикотонията (страх, болка)

Патоморфология

 • високостепенна  - над 75% коронарна атеросклероза,  в най-малко един от 3те големи ствола
 • постинфарктни цикатрикси или миокардиофиброза
 • обструкция от тромб
 • признаци на бързо настъпила смърт- рязко изразено кръвонапълване на вътрешните органи

Хистологично изследване на миокарда

 • разширени и кръвонапълнени капиляри
 • диапедезни кръвоизливи около капилярите
 • периваскуларен оток и пропиване на интимата
 • оток на интерстициума на миокарда
 • дистрофични промени в кардиомиоцитите
 • пълно оформяне на МИ сред минимум 48ч

Усложнения на ОМИ

 • руптура на миокарда- тампонада на сърцето
 • остра аневризма
 • пристенна тромбоза
 • скъсване на папиларен мускул
 • тромбоембилия в системното кръвообращение
Хипертонична болест

Обикновено се съчената с ИБС.
Главен белег е хипертрофия на ЛК на сърцето – над 1.5 см и маса над 400гр.

Генеза на смъртта:

 • ОКС
 • Кръвоизлив в мозъка
 • ОСН поради делатацията
Ревматизъм
 • миокардит
 • клапни порози
Миокардити
 • дифтерия
 • скарлатина
 • морбили
 • грип
Дисекираща аневризма на аортата
БТЕ
 • флеботромбоза
 • тромбофлебит
Мозъчни кръвоизливи
 • Интрацеребрални - 75% – capsula interna - АХ и МСБ
 • Екстрацеребрални
 • Спонтанна руптура на мозъчна аневризма. Най-често аневризмите  се локализират в местата на анастомозите на артериите от Вилизиевия кръг. При млади – вродени, при възрастни – МСБ. Те са субарахноидални съсиреци кръв по базата на мозъка.
ЦНС
 • епилептичен статус
 • факторири водещи до повишение на ИКН
 • тумори и инфекции – менингити, менингоензефалити, ехинококоза, цистицеркоза
ДС
 • Грип – при ИДС и БНВ – субклинично протичене и смърт от ОСН
 • Емфизем на белия.дроб
 • Ехинококова киста- Алергична реакция при руптура
ГИТ
 • Язвена болест – при кръвоизлив
 • Цироза на черния дроб – кръвоизлив от варици на хранопровода
 • Остър паткреатит
Бъбречни заболявания
 • ОБН / ХБН- Уремия – Мозъчен оток
Ендокринна система
 • Адисонова криза
 • Тиреотоксикоза
 • Захарен диабет
Алергиии
 •  Анафилактичен шок – паразитни заболявания, Оси, Храни …
Бременни жени и родилки
 • Прееклампсия
 • Амниотична емболия в белите дробове по време на раждане
 • ОСН при предварително увредена сърдечна функция
 • Извънматочна бременност – кръвоизлив в коремната кухина
 • Емболия от тромбозирали вени в малкия таз / долните крайници

 

Share this